Connect with us

Uudised

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas töötasud ja hüvitised

Hiiumaa vallavolikogu otsustas eile rahanumbreid: eelnõu kohaselt saab vallavanema palgaks 2850 eurot, volikogu esimehe töötasuks 1900 eurot, komisjoni esimees hakkab saama 100 eurot kuus ja volikogu liige 35 eurot istungi eest. Määrati ka lahkuvate vallajuhtide hüvitised.
Hiiu Lehe trükkimineku ajaks polnud otsuseid veel tehtud, kuid eeldades, et koalitsioonil on häälteenamus, võib eeldada, et eelnõu volikogu poolt ka kinnitati.
Eelnõu kohaselt on kavas määrata 8. novembrist Hiiumaa vallavanema Reili Ranna töötasuks 2850 eurot kuus. Hiiu vallavanemana oli Ranna
palk 2000 eurot – kasv 43 prot­senti.
Samas Hiiu valla elanike arv oli siseministeeriumi andmetel 4623, uues Hiiumaa vallas elab 9550 inimest.
Volikogu esimees Aivar Viidik ütles, et palga määr on iga omavalitsuse suveräänne õigus. “Vaadates ümberkaudseid omavalitsusi, siis palgamäära alused ei ole ühtlaselt paigas, st palgamäär ei lähtu ei omavalitsuse struktuurist, elanike arvust ega eelarve mahust,” selgitas Viidik.
Volikogu esimees juhtis tähelepanu, et ülehiiumaalist valda juhtiva vallavanema vastutus ja töökoormus on suurem varasemast ning leidis, et sellega peab kaasnema ka tasutõus.
“Hiiumaa vallavanema palk on igati kooskõlas lähinaabrite palkadega,” kinnitas Viidik.
Võrdluseks võib tuua Saare­maa valla, mille vastse juhi Madis Kallase töötasu on ligi tuhat eurot suurem – 3800 eurot kuus.
Hiiu Leht uuris ka opositsiooni esindajalt ja endiselt Pühalepa vallavanemalt Ants Oravalt, kes sai saare oma­valitsusjuhtidest kõige kõrgemat palka, 2244 eurot kuus, mida arvab tema vallavanema palgatõusust. Orav ütles, et enne neljapäeval toimunud volikogu istungit pole tal midagi kommenteerida.
Esimehe palk 100 eurot väiksem
Volikogu esimehele Aivar Viidikule kavandatakse töö­tasu 1900 eurot kuus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §17 alusel võib volikogu esimehe või ühe volikogu aseesimehe ametikoht olla palgaline.
Kui varasemalt maksti Hiiumaa volikogudes esimehele tavaliselt hüvitist, siis eelmiste kohaliku omavalitsuse valimiste järel hakati Hiiu vallas maksma töötasu. Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk sai kuus töötasuna 2000 eurot. Seega on praeguse voli­kogu esimehe tasu 100 euro võrra väiksem.
Volikogu komisjoni esi­mehele planeeritakse maksta töötasu 100 eurot kuus. Juhul, kui komisjoni esimees ei saa istungil osaleda, juhib istungit aseesimees ning saab ka vastava tasu.
Vallavolikogu aseesimehe ja liikme tasu iga osaletud istungi kohta hakkab olema 35 eurot kuus. Volikogu esimees istungist osavõtu tasu ei saa.
Alatise komisjoni liikme ja eestseisuse koosolekust osa võtnud vallavolikogu liikme tasu saab olema 25 eurot iga osaletud komisjoni ja eestseisuse koosoleku eest. Ka komisjoni ja eestseisuse töös osalemise eest volikogu esimees tasu ei saa.
Hüvitised endistele
Samuti määras volikogu seadusega ette nähtud hüvitised endistele vallavanematele ja volikogu esimeestele. Kuna Emmaste ja Pühalepa valla­juhid polnud nõus valdade ühinemisega ja seetõttu kaotas Hiiumaa vald liitumistoetuse, makstakse neile hüvitist eelnenud kahe aasta kuu keskmise töötasu kuuekordses ulatuses. Emmaste endisele vallavanemale Tiit Paulusele 10 254 eurot ja Pühalepa endisele vallajuhile Ants Oravale 12 700 eurot.
Käina endine vallavanem Omar Jõpiselg saab hüvitist kuu keskmise töötasu 12kordses ulatuses, kokku 20 328 eurot.
Kohaliku omavalitsuse voli­kogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise hüvituse 12kordses ulatuses makstakse Hiiu valla­volikogu endisele esimehele Jüri Ojasoole 12 000 eurot ja Käina valla­volikogu endisele esimehele Üllar Padarile 7000 eurot.
Emmaste valla endisele voli­kogu esimehele Ülo Kikasele makstakse hüvitist eelnenud kahe aasta kuu keskmise hüvitise kuuekordses ulatuses ehk 2604 eurot.
Kuna Pühalepa vallavoli­kogu esimehele Toomas Remmelkoorele töötasu ega hüvitist ei makstud, ei saa ta hüvitist ka nüüd.

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...