Jälgi meid

TURISM

Hiiumaa toetab turismi. Soovime, et Eiffeli torn ja teemapark oleks avatud

Eesti Ekspress avaldas 1. detsembril loo “Vald võttis Hiiumaa “Eiffeli torni” ehitaja pihtide vahele”. Ajaleht järgis head tava ning võttis mõlema osapoole kommentaarid, paraku pealkiri on pahatahtlik ja eksitav.
Hiiumaa vald ning selle eelkäijad Hiiu ja Kõrgessaare vald toetasid/toetavad turismi ning turismivaldkonna vedajaid. Samuti tunnustame Jaan Alliksood, kes on kuldsete kätega töömehena loonud teemapargi, mis võimsa turismimagnetina töötab. Et selle keskne ehitis on Eiffeli torni koopia, siis toetab see ka Hiiumaa kui tornide saare kuvandit, sobitudes ühte ritta Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni ning elamus­keskusega Tuule­torn.
Samas ei saa vallavalitsus mööda vaadata aspektist, et hooned ja rajatised tuleb püstitada nõuetekohaselt ning säärased teemapargid peavad olema külastajale ohutud.
Vallavalitsus ei ole asunud kedagi “pihtide vahele võtma”, vaid on juhtinud puudustele tähelepanu ning püüdnud leida maa­omanikuga mõistlikku kontakti, et puudused saaks likvideeritud.
Ekspressi lugu viitab Tarbija­kaitse ja tehnilise järelevalve (TTJA) ameti 9. juuni vaatlusele Kastani ja Kordoni maaüksusel, mis­järel esitati vallavalitsusele järelevalvemenetluse protokoll. Seal juhiti tähelepanu ohtlikele hoonetele ja rajatistele, mis on külastajatele avatud ja ligipääsetavad.
Paluti infot, mis on valla­valitsusel kavas, et oleks tagatud ehitiste nõuetekohasus ning ohutus.
TTJA saatis kirja ka maaomanikule. Niisamuti otsis maaomanikuga kontakti valla­valitsus. Otsekontakti saamine pole olnud lihtne väljakutse. 14. septembril algatas vallavalitsus järele­valvemenetluse ehitatud hoonete ja rajatiste nõuetele vastavuse kontrollimiseks ehitusseadustiku alusel. Kolm päeva hiljem, 17. septembril saabus Jaan Alliksoo selgitus, et ta viibis haiglas ja seetõttu ei ole suvel olnud võimalik temaga kontakti saada.
Pikk eellugu
Sellesuvine sündmustik sai alguse 14 aastat tagasi tollases Kõrgessaare vallas.
2007. aastal valmis Reigi külas, Kastani kinnistul u 30 m kõrgune kadakast vaatetorn, mis püstitati ilma projekteerimistingimuste ning ehitusloata. Tegevuseks puudus kooskõlastus ka Kõrges­saare-Mudaste hoiuala valitseja keskkonnaametiga.
Keskkonnainspektsioon avastas ebaseadusliku ehitise ning alustas menetlust. Kinnistu omanik Jaan Alliksoo esitas projekteerimis­tingimuse taotluse ning lubas, et kui saab ehitusloa uue torni ehitamiseks, lammutab ta ebaseaduslikult ehitatud torni.
Samal ajal jätkas ta torni juurde uute ehitiste püstitamist, milleks lube ega kooskõlastusi ei küsinud.
2009. aastal esitas maaomanik LEADER-meetme toetustaotluse uue torni projekteerimiseks. Valla­valitsus jagas infot, millised on nõuded avaliku kasutusega objekti ehitamisel, dokumenteerimisel ja kasutusse võtmisel.
Projektimeetme toetusega koostas arhitektuuribüroo Temp uue torni eskiis­projekti. Vallavalitsus seadis tingimuseks, et kuni uue torni valmimiseni ei tohi inimesi torni lasta. Kinnistu omanik tingimusi ei täitnud ning selgitas, et inimesed ronivad torni tema teadmata.
2012. aastal väljastati ehitus­luba A-Insinöörit Suunnittelu OÜ projekti alusel. Projekt nägi ette püstitatud torni sisse uue metall­konstruktsiooni ehitamist, olemasolev torn oleks jäänud vaid visuaalseks kestaks.
Vahepeal sai Kõrgessaare vallast Hiiu vald. Märtsis 2017 selgus Hiiu valla­valitsuse spetsialistide paik­vaatlusel, et torni ehitamisel ei ole järgitud ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti, mille alusel 2012. aastal väljastati ehitusluba.
Vallavalitsus esitas aprillis 2017 palve korrastada ehitise dokumentatsioon ning korrastamise ajaks peatada ehitustööd ja mitte lubada enne kasutusloa väljastamist rajatistele ega ehitusplatsile külastajaid.
Seejärel ühines Hiiu vald Hiiumaa vallaks.
2020. ja 2021. aastal on ehitustegevuse laiendamine Kastani kinnistul hoogu võtnud.
Septembris algatati järele­valvemenetlus kinnistule ehitatud hoonete ja rajatiste nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Kinnistu omanikele saadeti teade järelevalvemenetluse algatamise kohta ning anti võimalus selgituste andmiseks.
Tunnustame Jaan Alliksood panuse eest Hiiumaa turismi edendamisel, teema­park toetab Hiiumaa müstilist ja looduslähedast kuvandit. Samas ei saa mööda vaadata asjaolust, et säärased teemapargid peavad olema külastajale ohutud.
Vallavalitsus ei soovi kedagi “pihtide vahele võtta”. Meie eesmärk on toetada maaomanikku, leidmaks lahendused, kuidas valmis ehitatu saaks külastajatele ohutuks muuta ja seadustada. Oleme valmis sellesse protsessi ka valla poolt panustama. Soovime, et hiidlased ja Hiiumaa külalised saavad ka edaspidi puust Eiffeli torni vaatamas käia.
Hergo Tasuja
Hiiumaa vallavanem

Veel lugemist: