Jälgi meid

Uudised

Hiiumaa elanikkond on suhteliselt noor

Läinud nädala Maaleht avaldas huvitavaid andmeid Eesti eakate inimeste arvu kohta, märgitud on ka, milline oli eakate osakaal elanikkonnast tänavu 1. jaanuaril.
Eestis oli aasta algul eakaid inimesi (65aastased ja vanemad) kokku 253 642 ehk 18,7 protsenti elanikkonnast. Kõige väiksem, 17,1 protsenti oli eakate osakaal Hiiumaal, järgnes Harjumaa 17,3 protsendiga. Kõige kõrgem, 21,1 protsenti, oli eakate osakaal elanikkonnast Jõgeva- ja Valgamaal.
Eestis tervikuna kasvas eakate arv aastatel 2005–2013 koguni 27 800 inimese võrra ehk 2,2 protsenti. Kõige kiirem oli kasv Jõgeva ja Saare maakonnas. Seejuures oli Eesti omavalitsustest eakate osakaal kõige kõrgem Piirissaarel (41,4 protsenti) ja Tootsis (32,2 protsenti). Madalaim aga Rae (9,3 protsenti) ja Kiili vallas (9,6 protsenti).
Heidame nüüd pilgu Hiiumaa omavalitsustele. 1. jaanuari seisuga elas üle 65aastaseid inimesi Kärdlas 633, see on 17,5 protsenti elanike arvust. Teisel kohal on Käina vald 337 eaka elanikuga, mis moodustab valla elanikest 15,6 protsenti. Kolmas on eakate arvult Pühalepa, kus aasta algul elas neid 257, see on 15,7 protsenti valla elanikest. Neljandal kohal 249 eaka elanikuga on Kõrgessaare vald, kus eakate osakaal on Hiiumaal kõrgeim, 18,9 protsenti. Arvuliselt kõige vähem eakaid inimesi elab Emmaste vallas, 238 inimest ehk 18,3 protsenti.
Kui nüüd mõni lugeja mõtleb, et Emmaste mail asub ju Tohvri Hooldekodu, kus koos rohkesti eakaid inimesi, siis sealsed hoolealused on kõik elanikeregistris arvel oma elukoha järgi.
Kokkuvõtteks, aasta alguse seisuga elas meie saarel kokku 1714 üle 65-aastase inimest. Seda arvu  muudab aeg küll nii-, küll teistpidi, kuid kokkuvõttes on Hiiumaa elanikkond praegu suhteliselt noor.

ENDEL SAAR

Veel lugemist: