Connect with us

Uudised

Hansa Bussiliinid kaebab halduskohtu otsuse edasi

AS Hansa Bussiliinid Juhatuse liige Andres Puskar selgitab, miks ettevõte vaidlustas Hiiumaa valla bussi­liinide hanke ja teatab, et kaebab haldus­kohtu otsuse, mis andis õiguse vallale, edasi riigikohtusse.
Miks Hansa Bussiliinid vaidlustas kohtus Hiiumaa valla bussliinide hanke aastateks 2019–2021?
Andres Puskar: Hiiumaa vald on kehtestanud avaliku liiniveo lepingu projekti, mis oluliselt kahjustab vedaja huve. Näiteks on hälbitud üldisest praktikast, et avaliku liiniveo lepinguid indekseeritakse, sest vedaja kulud ajas muutuvad. Täna kehtiv liini­kilomeetri hind ei ole kolme aasta pärast enam adekvaatne, sest keegi ei suuda ennustada, mida teeb kütuse hind maailmaturul, milliseid otsuseid riik teeb kolme aasta vaates kütuseaktsiisi osas ning milline saab olema bussi­juhtide uus palgakokkulepe aastal 2019. Nii nagu Hiiumaa vald ei koosta eelarvet kolmeks aastaks, nii ei saa ka vedajalt nõuda, et ta täna pakub seda hinda, millega aastate pärast veel liine jätku­suutlikult teenindada saab. Indekseerimine on avaliku liiniveo läbiv praktika nii meil kui teistes Euroopa riikides. Samuti paneb Hiiumaa vald ebaproportsionaalse riski vedajale seoses tasuta ühistranspordi kasutuselevõtu ja võimaliku reisivajaduse muutusega. Hankija ei suuda ise tasuta ühistranspordi mõju prognoosida, kuid kirjutab lepingusse, et kui midagi inimeste reisivajadustes muutub – kas busside täituvus oluliselt suureneb ja tuleb osta uued bussid või tuleb oluliselt liine juurde panna või graafikut tihendada – siis selle maksab oma taskust kinni vedaja. Selliseid kulusid ei ole mõistlikult võimalik ette prognoosida. Pakkujad peavad oma liini­kilomeetri hinda kirjutama sisse mingi hüpoteetilise puhvri, mille suurust ja adekvaatsust ei ole hankijal võimalik hinnata. See muudab pakkumused võrreldamatuks, hanke läbi­paistvuse ja konkurentsi maksimaalse ärakasutamise huvid saavad kahjustada. See ei ole õige.
Vaidlustuse tõttu on hanke tähtaeg veninud juba mitu kuud. Kas põhjuseks võib olla teiepoolne huvi, et senist lepingut pikendatakse, juhul kui käimasolev hange kohtuvaidluste tõttu ebaõnnestub?
Andres Puskar: Meil ei ole hanke vaidlustamisel mis­tahes varjatud huve. Vaidlustasime hanke, kuna see on vedaja õigusi pretsedenditult piirav. Kohtud on läbivalt rõhutanud, et hankija peabki hangete planeerimisel sisse arvestama vaidlustusele mineva ajakulu ja kandma riigihanke vaidlustamise riski. Riigihanke tingimuste vaidlustamine, juhul kui need on vastu­olus seadusega või rikuvad pakkuja huve, on meile seadusega tagatud õigus. Kuna seoses tasuta ühistranspordile üleminekuga on hankijad asunud maanteeameti egiidi all rakendama äärmiselt piiravaid meetmeid, mille eesmärk on tasuta ühistranspordiga seotud kulud ja riskid lükata võimalikult vedajate kanda, siis meil on lisaks Hiiumaa hankele tulnud kohtusse pöörduda ka Harju põhjasuuna, Pärnumaa ja Valga hangete vaidlustamiseks. Vaidluskohad on kõigis valdavalt samad või sarnased. Harju põhjasuuna hankes õnnestus meil hankijaga vaidlus lahendada kokkuleppel. Seega Hiiumaa hange ei ole praegu kehtiva lepingu ega muu põhjuse tõttu kuidagi eriline.
4. mail leidis haldus­kohus, et teie kaebus on põhjendamatu, aega otsuse vaidlustamiseks on 14. maini. Mida teete, kas vaidlustate või mitte?
Andres Puskar: Kohus ei otsustanud, et kaebus on põhjendamatu. Vastupidi, kohus möönis nii mõneski kohas, et hankelepingu projekt kas hälbib väljakujunenud praktikast või omab vedajat kahjustavat mõju. Kuid meie hinnangul kohaldas kohus valesti seadust, kui leidis, et selline kahjustav mõju pole seadusega vastuolus. Loomulikult kaebame.

Veel lugemist:

Uudised

Esimene sündmusterohke nädalavahetus Hiiumaal tõi kohe kaasa nelja ja poole tunnised ooteajad Heltermaa sadamas, kuna vedaja ei osanud nii suurt külastajahuvi oodata. Kella poole...

Digileht

Hiiu Leht 28.mail Pühapäevane Heltermaa: 5 tundi praamijärjekorda Riho Sibula kitarrikeeltest said ehted Tuulekala festival tegi rekordi Sõrul hoitakse rannarahva juuri elus Digilehe saab...

Politsei

Eelmisel nädalal pidi Hiiumaal politsei roolist eemaldama koguni viis juhti, kes olid enne rooli istumist vägijooki mekkinud. Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et...

Uudised

Kuigi 14. Tuulekala trollingul kogusaak läbi aastate kõige kehvem polnudki, siis osalejate arvuga võrreldes kala ikkagi nappis.  Tänavune Orjakus toimunud Tuulekala festival kirjutas ennast...