Jälgi meid

Uudised

HAK pakub õppijatele lapsehoiuteenust

Koostöös Pühalepa vallaga pakub Hiiumaa ametikool sügisest kõikidele õppi­jatele võimalust viia oma laps õppetsükli kolmeks–neljaks kooli­päevaks Suuremõisa lasteaeda.
Hiiumaa ametikooli direktori Ülo Kikase arvates on nad Eestis esimesed, kes õppuritele sellise teenuse välja pakuvad.
Kikas rääkis, et mõte tekkis tema abikaasal Merjel, kel oli huvi ühe ametikooli eriala vastu, kuid kes ei saanud õppima tulla, kuna õppetsükli ajal pole päris väikest last kusagile panna. Nii tuligi ta mõttele, et Suuremõisa lasteaed võiks ametikoolis õppijatele ajutist lapsehoiuteenust pakkuda.
Mõeldud on ka kooliealistele lastele, kelle saab ema või isa Hiiumaa koolipäevade ajaks panna õppima kuueklassilisse Suuremõisa põhikooli.
Plaan ametikooli õppurite, kelle seas palju täiskasvanuid, väikelapsed tsükliõppe ajaks lasteaeda või kooli panna, leidis teisipäeval ka Pühalepa vallavalitsuse toetuse.
Kikas oletas, et ilmselt ei ole teenuse vajajaid väga palju, seega ei tohiks olla laste kaasa­mine õppetöösse ja lasteaia kollektiivi eriti keeruline.
“Nii toetame lapsevanematest õppijaid, kel võib lasteaiakoha või lapsele hoidja leidmine saada takistuseks hariduse omandamisel,” selgitas Kikas.
Lapsehoiuteenus võimaldab tema sõnul õppida ka üksik­vanematel ja vähemkindlustatud perede lapsevanematel, kuna kool toetab vajadusel õppijaid ka lapsehoiuteenuse, majutuse ja transpordi eest tasumisel.
Õppesessiooni ajal saab väikepere ööbida uues, kõigi mugavustega õpilaskodus, mis samuti asub Suuremõisa külas, koolist ja lasteaiast jalutustee kaugusel.
Pühalepa vald toetab
Suuremõisa lasteaed-põhikooli direktorile Antti Leigrile mõte meeldis. “Idee, et ka kooliealistele lastele võiks võimaluse pakkuda, käiski välja Antti,” rääkis Kikas. Leigri kinnitas, et Pühalepa vald ja Suuremõisa lasteaed-põhikool soovivad ametikoolile abiks olla.
Õppurid, kellel on väikesed mudilased, saavad nad tuua lasteaeda õppesessiooni ajal. Vajadusel on kool valmis tundi­desse võtma ka 1.–6. klassi õpilasi.
“Meie nägemus on, et õpilane jääb oma kodukooli nimekirja, aga kui vaja, siis mõne päeva kuus võib olla meie koolis. Ootame teda siis oma kodukoolist kaasa võetud ülesannetega, siin abistavad meie õpetajad teda nende õppi­misel,” selgitas Leigri.
Ta juhtis tähelepanu, et tegemist on vaid kolme-nelja koolipäevaga kuus ja eelnevalt toimub individuaalne vestlus iga soovijaga, et kõik sujuks hästi. “Kõik, kes soovivad meie koolis õppida, on teretulnud ja usun, et uue õpilase integreerimine ei ole meie kooli väga headele õpetajatele keeruline,” lisas Leigri.
Suuremõisa lasteaias käib praegu 16 ja koolis õpib 20 last.
Paindlik tsükliõpe
Hiiumaa ametikool on Hiiu saare ainus kutseõpet pakkuv kool, mis on avatud õppijatele üle Eesti. Tsükliõpe võimaldab ametit õppida ka töö ja perega hõivatutel. “Kvaliteetse ja paindliku õpikeskkonnana olla atraktiivne ja kättesaadav kogu Eesti õppijatele toetades seejuures piirkonna arengut,” selgitas direktor, mis on kooli missioon.
Hiiumaa ametikoolis saab õppida õppemaksuta nii kesk- kui põhihariduse baasil, mõnedel erialadel ka põhihariduse nõudeta. Tänavu võetakse vastu õppijaid puit- ja kiviehitiste restaureerimise, maastikuehituse, metsamajanduse, väikesadama spetsialisti, majandusarvestuse ja väikeettevõtluse erialadele. Dokumentide vastuvõtt ameti­kooli veel kestab.

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa ametikooli aedniku juhtõpetaja Lylian Meister tuli Hiiumaale tööle ajutiseks asendusõpetajaks. Endalegi üllatuseks on ta siin juba mitmendat aastat ning tänavu esitati ja nomineeriti...

Uudised

Täname Hiiumaa Ametikooli ja kõiki tema toredaid töötajaid. Täname oma lähedasi ja tööandjaid, kes andsid meile võimaluse õppimiseks. Kindlasti pilgutame ka iseendale peegli ees...

Uudised

Alanud õppeaasta tõi kaasa olulise muudatuse – 12 aastat ametikoolis, algul õpetaja ja lõpuks arendusjuhina töötanud Signe Leidt lahkus – septembris oli tema viimane tööpäev....

Uudised

Välismaale praktikale minek on väärt võimalus, tõdesid Hiiumaa ametikooli õppurid Ene, Piret  ja Markus Oeselg, kes jagasid oma tähelepanekuid. Selle nädala algul Berliini linnaaiandis linnaaedniku...