Jälgi meid

Tervis

Gümnaasiumil said kiirtestid otsa

Eilse seisuga oli Hiiumaa koolides tehtud ligi 5000 kiirtesti, millest positiivseid 19. Hiiumaa Gümnaasiumis said testid otsa ja kool kavatseb neid juurde soetada.
Haridus- ja teaduministeeriumi andmetel on novembri algusest Hiiumaa koolides kokku tehtud 4779 testi. Tervik­pildist olid eile puudu veel kolme Hiiumaa kooli ühe nädala andmed.
“Kui eeldada, et kolm Hiiumaa kooli, mille kohta on ühe nädala andmed puudu, testisid vastaval nädalal sarnaselt teistele nädalatele, siis kokku on Hiiumaa koolides viie nädala jooksul tehtud hinnanguliselt 4860 kiir­testi,” arvutas ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mari Annus.
Positiivseid õpilaste kiirteste on Hiiumaal viie nädala jooksul kokku olnud 15 ja töötajate testidest on positiivsed olnud neli.
Novembri viimasel nädalal avastati Eesti üldharidus­koolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiir­testimistes saadud 3066 posi­tiivset testitulemust.
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on testimine end igati õigustanud. “Praegu näitavad andmed, et nakatunuid on kõige rohkem vanuserühmas 10–14 ehk paljuski nende hulgas, kes end veel vaktsineerida ei saa,” selgitas minister. “Jätkuv vaktsineerimata ja haigust läbi põdemata koolipere liikmete testimine aitab võimalikud viirusekandjad tuvastada ning vältida nii koolikollete tekkimist.”
Keeldujaid poolsada
Hiiumaal on kiirtestimisest keeldunud umbes 50 õpilast ja see arv on püsinud suhteliselt stabiilne, vaid esimesel testimisnädalal oli keeldujaid rohkem.
Alates detsembri algusest ministeerium enam keeldunute andmeid ei kogu, kuna vastav näitaja viimastel nädalatel enam ei muutunud ja samal ajal testib umbes kolmandik koolidest nüüd vaid vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilasi.
Ministeeriumi andmetel jätkavad Hiiumaa munitsipaal­koolid kõikide õpilaste ja töötajate testimist kaks korda nädalas. Pooled koolid on testimise korraldanud koolis ja pooled kodudes.
Üldhariduskoolidele saadeti kiirteste esialgu arvestusega, et testitakse kahel esimesel nädalal kõiki kolm korda ja sealt edasi kaks korda nädalas ja eelkõige vaktsineerimata/põdemata õpilasi.
Testid otsas
“Paljud koolid on otsustanud siiski jätkata kogu koolipere testimist ja osad koolid jätkasid ka kolm korda nädalas testimisega,” rääkis Annus. “Kuna koolid on kasutanud väga erinevat testimisstrateegiat, siis on neid, kus teste on veel varuks ja neid, kus testid on lõppenud. Oleme soovitanud leida koostöös koolipidajaga ühiselt lahendus ning vajadusel teste juurde soetada. Meile teadaolevalt on teste puudu just Hiiumaa Gümnaasiumis ja Kärdla Põhikoolis.”
Hiiumaa gümnaasiumi juhiabi Aet Vohu kinnitas, et neil ongi testid otsas. “Testime kõiki, sest kõrval põhikoolis on nakatunuid ja ka vaktsineeritud võivad kanda nakkust edasi,” ütles Vohu. Ta rääkis, et jagasid eelmisel nädalal igale õpilasele ja töötajale ühe testi, et esmaspäeval saaksid nad testituna kooli tulla. “Loodame, et saadetakse teste juurde ja saame neid jagada,” ütles Vohu. Ta lisas, et vajadusel ostab kool ise teste juurde, et koolitöö saaks jätkuda ja viirus ei leviks.
Kärdla põhikoolis direktor Margit Kagadze sõnul teste jätkub, need jagatakse kõikidele õpilastele ja töötajatele välja kaks korda nädalas. Testimine toimub kodudes pühapäeva õhtul või esmaspäeva hommikul ning teist korda kolmapäeva õhtul või neljapäeva hommikul. Nädala esimese poole testid olid eilseks välja jagatud. “Nädala teise poole testid jõuavad meieni seekord kolmapäeval, kuna riigil on olnud raskusi tarnetega,” ütles Margit Kagadze Hiiu Lehele.
Edaspidi on koolis kavas testimisega jätkata nii nagu seni ehk kaks korda nädalas tehakse test kõikidele. “Kui riigi poolt saadetud kiir­testidest ei piisa, siis tellime vajadusel ise juurde,” ütles direktor. “Covid-19 haiguse vastu vaktsineeritud ja läbipõdenud isikud võivad samuti nakkust levitada ja seetõttu on minu arvates mõistlik tagada kõikidele õpilastele ja koolitöötajatele kiirtestid – see annab lisavõimaluse varakult avastada COVID nakkuse levik ja seda pidurdada.”
Sel nädalal jõuavad koolidesse Medesto Logistics OÜ tarnitavad antigeeni kiirtestid. Minister Liina Kersna sõnul saavad koolid kiirteste arvestusega, et testitakse vaktsineerimata ja mittepõdenud õpilasi ja töötajaid kaks korda nädalas. “Kui kool ja koolipidaja otsustavad, et on vaja kõiki testida või korraldada testimisi sagedamini, tuleb puudu­olevad testid ise soetada,” ütles minister.
Positiivsete testide arv väheneb
Ministeerium on alates novembri algusest, kui alustati kooliperede kiirtestimist, kogunud igal nädalal üldharidus­koolidelt tagasi­sidet. Kogutud andmed näitavad positiivsete testide arvu jätkuvat vähenemist. Eelmise nädala jooksul sai positiivse kiirtesti tulemuse 291 õpilast, nädal varem 392, enne seda 507, novembri teisel nädalal 584 ja novembri esimesel nädalal 922 õpilast.
Koolitöötajatest andis eelmisel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 23 töötajat. Nädal varem oli neid 65, kolmandal testimisnädalal 69, teisel nädalal 90 ja esimesel nädalal 117.
Kokku on viie nädala jooksul positiivne kiirtesti tulemus tuvastatud 2702 õpilasel ja 364 töötajal ehk küsitlustele vastanud üldharidus­koolides on kokku avastatud 3066 positiivset kiirtesti.
Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Koolidesse jõuavad praegustega samalaadsed ninasõõrme eesäärest võetavad testid.
Lähikontaktsete määramine lihtsam
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed laste­asutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused tervise­ametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed.
Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.

Helja Kaptein

Veel lugemist:

Juhtkiri

Peaministri lootus, et uue teadusnõukoja moodustamisega lõpeb koroonateemaliste sõnumite kakofoonia, pole realiseerunud, pigem vastupidi. Keskerakond tegi ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist koroonapassi nõude, mis...

Tervis

Vaatamata sellele, et olen vaktsineeritud ja olen täitnud kõiki ennetusmeetmeid, sai COVID mu ikkagi kätte. Olen alates reedest seda haigust põdenud, seni suhteliselt kergelt....