Jälgi meid

UUDISED

ELF algatas uue rahvuspargi loomise Hiiu saarele

Foto: ELF. Vana segamets Kõpus.

ELF
SA Eestimaa Looduse Fond tegi 8. juunil Keskkonna­ministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaale rahvuspark, mis hõlmaks eelkõige saare põhja-, lääne- ja keskosasse jäävaid riigimaadel asuvaid põliseid laasi.
Ettepaneku alal asuvad kaitstavate liikide elupaigad, vääris­elupaigad ning nende vahele jäävad riigile kuuluvad seni kaitsmata metsaalad. Rahvuspark seoks juba olemasolevad kaitsealad ühtseks tervikuks.
Rahvuspargi ettepanekusse kuuluvad alad kuuluvad riigile ja hõlmavad peamiselt metsi. Kokku on alade suurus
18 680 ha ehk 186,8 km2. Ettepanekualast 3833 hektarit ehk 38,3 km2 moodustab sihtkaitsevöönd.
Ettepaneku tegijad toovad välja kuus põhjust, miks on vaja Hiiumaale luua rahvuspark. Esmast selleks, et hoida ainulaadseid, liigirikkaid ja sajandeid vanu metsi, mis on säilinud tänu sellele, et Hiiumaa metsi on võrreldes muu Eestiga palju väiksema intensiivsusega majandatud. Nõnda on sajandeid näinud Hiiumaa metsad oma struktuurilt ja elurikkuselt unikaalsed, erilisust näitab ka tihe vääris­elupaikade esinemine. Raiesurve nn küpsetele metsadele on aga suur, mistõttu aitaks rahvuspargi loomine neid väärtuseid alles hoida.
Põhjustena tuuakse ka puhke- ja marjametsade säilimine elanike ja suvitajate jaoks, vajadus kaitsta mitmesuguseid Eestimaale omaseid loodusväärtusi ja maastikke, säilitada kodu vanadele metsadele ainuomaste liikide jaoks, hoida Hiiumaa metsalaama terviklikuna, aga ka selleks, et täita Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärke.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Eestimaa Looduse Fond tegi paari nädala eest keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaa rahvuspark. Eelmisel nädalal käisid ELFi esindajad oma ettepanekut Hiiumaal tutvustamas. Tahkunas koos nendega...

JUHTKIRI

Pommuudisena tuli teade, et Eesti looduse fond soovib Hiiumaale rahvus­parki rajada. Vanade liigirikaste metsade kaitseks. Neid olevat meil veel kuskil alleski, kuigi satelliidi­fotodel on...

UUDISED

Paljud kutsuvad mind umbrohuks, aga ma olen sõber ja tulen sulle appi! Mind nähes pea meeles, et ma olen AINUS, kes tahab ja suudab...

UUDISED

Esimene šaakal tuvastati Eesti looduses 2013. aastal, kährik 1938. aastal. Eesti metsad nägid metssea­põrsaid taas ringi sibamas alles 1930. aastatel, enne seda oli see...