Jälgi meid

UUDISED

Eesmärk polnud MTÜsid toetuseta jätta

Harda Roosna
Majandusaasta aruandeid ootab maksu- ja tolliamet (MTA) järgneva aasta 30. juuniks nii ettevõtetelt kui mittetulundus­ühingutelt (MTÜ). Suurt probleemi sellest, kui mõne ühingu aruanne hilineb, pole amet seni teinud.
Kuna Hiiumaa valla MTÜde rahastamise kord jättis soovida, tehti eelmisel aastal sellesse mitmeid muudatusi.
Muuhulgas lisati lause, mis ütleb, et toetuseta jäetakse ühingud: “kellel on esitamata eelmise toetuse aruanne, õigeaegne majandusaasta aruanne või on riigi ees ajatamata maksuvõlg”.
Ettepaneku, lisada parandatud korda majandusaasta õigeaegse aruande esitamise nõue, tegi n-ö viimasel hetkel volikogu kultuuri- ja turismikomisjoni istungil selle liige Ly Johansen.
“Asi on selles, et meie omavalitsusel ei ole kogemust projektide menetlemisel ja samuti ei ole kogemust suhtlemisel MTÜdega,” ütles Johansen Hiiu Lehele.
Johansen sõnas, et tema ette­paneku eesmärk oli, et taotluste menetleja saaks vajadusel vaadata MTÜ aastaaruannet registrite ja info­süsteemide andmebaasist, et aru saada, kas ühinguga on kõik korras, millega see tegeleb jne.
Ta tõi näitena Kohaliku omaalgatuse programmi, millest toetuse taotlejal peab majandus­aasta aruanne olema esitatud hiljemalt taotluse esitamise ajaks. Uude korda aga pandi sisse n-ö pool tema ettepanekust ja taotluste menetlejad tõlgendasid seda valesti. “Niiöelda tähte närides ehk mitte sisust lähtudes, vaid et nii on lihtne aruande esitamis­kuupäeva kontrollida,” selgitas Johansen.
Lisaks eksiti Johanseni sõnul ka sellega, et kui määrust eelmise aasta lõpus vastu võeti ja seda septembris tutvustati, ei olnud MTÜdel võimalik enam midagi parandada, kui viga tehtud oli. Ta nentis, et lisatud punktist ei saadudki päriselt aru enne, kui võeti vastu otsused. “Minu arust oleks pidanud arutama ka näiteks kultuurikomisjoniga, et kuidas ikkagi seda punkti tõlgendada,” kinnitas Johansen, et mingi juhul polnud tema eesmärk hulk MTÜsid toetuseta jätta.
Uue korra järgi jäi toetuseta ka MTÜ Kärdla Kohvikutepäevad, mille üks juhatuse liige Johansen on. Ka nemad esitasid 2018. aastal majandus­aruande ligi kuu hiljem. “Lihtsalt kuna me ei ole palgalised ja on erinevaid asju, millega tegeleme,” selgitas Johansen.
Raamatupidaja oli aastaaruande neile saatnud tegelikult juba maikuus, aga nemad koostasid juhatuse aruannet ning kuna mai-juuni on mõlema juhatuse liikme jaoks väga kiire aeg, läks lihtsalt aega majandusaasta aruande esitamisega.
“Ettepanekut tehes ei mõelnud ka mina, et seda võetakse selliselt, et MTÜsid tagasiulatuvalt karistatakse,” tõdes Johansen, kes tegi kultuurikomisjonile ettepaneku kord uuesti üle vaadata.
Ettepaneku, algatada 1. jaanuarist kehtima hakanud MTÜde rahastamise korra muutmine ning selgitada välja taotlejatele esitatud nõuete vajalikkus ja proportsionaalsus, tegi ka kümmekond toetuseta jäänud MTÜd.
Samas ettepanekus soovitati leida lisaeelarvest täiendavad vahendid, toetamaks neid Hiiumaale väga olulisi mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusi, mis esitati tähtajaliselt, vastavad teistele esitatud nõuetele ning jäeti toetusest ilma vaid viitega majandusaasta aruande hilinemisele. “Taotlejatel ei olnud 2018. aasta majandusaasta aruannet esitades võimalik ette näha enam kui pool aastat hiljem kehtima hakkava määruse mõju,” seisab saadetud kirjas.

Veel lugemist:

UUDISED

Vabariigi valitsus kinnitas eilsel istungil Kärdla tervisekeskuse projekti rahastuse, haigla nõukogu esimees Agris Peedu loodab tervise­keskusest lahendust ka uute perearstide põuale. Vabariigi valitsus kinnitas...