Jälgi meid

PERSOON

EBÜ valis auliikmeks Karin Poola

Helja kaptein
Eesti bioloogia­õpetajate ühing (EBÜ) valis auliikmeks Palade põhi­kooli õpetaja ja Hiiumaa aasta õpetaja Karin Poola.
“Palju on tehtud, ent palju on veel teha,” ütles Karin Poola õnnitlusi vastu võttes. “Tööpõld loodushoidliku mõtte­viisi lähendamisel inimestele on suur. Näen, et lapsed on hästi vastuvõtlikud, aga suurenevat huvi märkan ka täiskasvanute seas.”
Vastuseks küsimusele, mis teda motiveerib, ütles Poola, et teda on kandnud soov süvendada arusaama loodusest ja loodushoiust: “Seda on aidanud teha töö koolis, aga üha enam Palade loodushariduskeskuses.
Tore on teha tööd, mille tulemusi on näha.”
Auliikmeks valimise otsuse tegid liikmed veebruaris toimunud üldkoosolekul. “Karin Poola on ühingu tegevuses viisteist aastat aktiivselt kaasa teinud,” tõi EBÜ president Aiki Jõgeva esile auliikmeks valimise ühe olulise põhjenduse.
Karin Poola elust ja tööst koostas ühingu liikmetele lühitutvustuse Hiiumaa gümnaasiumi vanemõpetaja Kersti Lüsi. Tema rõhutas Karini oskust õpetada armastuse kaudu ja lisas selgituseks, et Karini jaoks on oluline anda edasi mõistmist, et elusal on hing ja seda peab hoidma.
Karin Poola aktiivne panus EBÜ tegevusse algas õigupoolest juba aastal 2004, kui ta oli üks ühingu asutajatest, selgub tutvustusest. Selleks ajaks oli ta juba kogenud loodusainete õpetaja, olles õpetanud Palade koolis loodus­õpetust, bioloogiat, geograafiat, keemiat. Praegu võtab suurema osa tema ajast Palade loodushariduskeskus ja selle kõrvalt õpetab Poola Palade põhikoolis ainult bioloogiat.
Tunnustusväärseks pidasid EBÜ liikmed tema oskust siduda loodusõppes klassitunde ja välivaatlusi, linnuhommikuid ja loodusõhtuid, klubisid ja laagreid, näitusi ja konverentse jms.
Samuti hinnati seda, et Poola on kuulunud ühingu juhatusse, osalenud ühingu üritustel ja neid ise korraldanud. Tunnustust pälvis, et ta on jaksanud panustada ka ühingu tegevusse laiemalt, olles näiteks retsenseerinud bioloogiaõpikuid ja aastaid korraldanud Hiiumaa loodus­ainete ainesektsiooni tööd. Lisaks tõstsid kolleegid esile Karin Poola tasakaalukat olekut ja töökust, mistõttu – Kersti Lüsi sõnul – temaga koos töötamine on puhas rõõm.
EBÜ on alates aastast 2004 tegutsev ühing, mille peaeesmärgiks on edendada bioloogia õpetamist üldharidus- ja ametikoolides ning esindada bioloogiaõpetajate huve.
EBÜ auliikmete hulgas on Eesti koolides silma paistnud bioloogiaõpetajaid ja laiemale üldsusele tuntud isikuid, näiteks Hendrik Relve, Sirje ja Georg Aher, Fred Jüssi, Erast Parmasto, Hans-­Voldemar Trass jt.

KATI KUKK

Veel lugemist:

UUDISED

Palade LHK eestvedaja Karin Poola ja Palade kooli huvijuht Grete Olev on sel kevadel teadusklubi uue hooga käima lükanud ja imestavad ka ise, et...

UUDISED

Kunagi pole hilja õppida ja täiskasvanud õppijate nädala raames tunnustatakse selles vallas parimaid. Teisipäeval kuulutas vallavanem Reili Rand Hiiumaa muuseumi Pikas majas välja tänavused...