Jälgi meid

Uudised

Algas kaasava eelarve hääletamine

Hiiumaa valla kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute poolt hääletamine algas eile, 7. oktoobril ja kestab 28. oktoobrini.

Kaasav eelarve on võimalus kaasa rääkida, kuidas kasutada valla järgmise aasta eelarvest 50 000 eurot nii, et see tooks kasu võimalikult paljudele elanikele. Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt, millest iga osavald saab kasutada 10 000 eurot.

Emmaste osavallas saab valida kettagolfi väljaku, motohariduse toetamise ja kolme bussiootepaviljoni väljavahetamise vahel.

Kärdla osavallas on võimalik valida, kas viia mustkatte alla RMK matkaraja alguses asuv parkla või värvida üle Kärdla pritsumaja.

Pühalepa osavallas on valida Suuremõisa küla avaliku istumiskoha kaasajastamise ja laiendamise, Lõpe küla mänguväljaku ja Indrek Liidi Hiiumaa-teemalise autoriplaadi vahel.

Käina osavallas saab valida Käina Padarimäe ehitiste, välijõusaali või varikatustega pinkide, samuti Kassari rahvamaja aia ning Kassari kabeli tornikiivri projekti vahel.

Kõrgessaare osavallas on taas loetelus Puski kiriku katuse projekti omaosalus, mis mullusel kaasava eelarve hääletusel sai kõige enam toetushääli. Toetada saab ka Reigi Pastoraadi järgmist näitust, Steiner aia rajamist Kõpu külla, ujumissilla rajamist Kõrgessaare Kirikulahe äärde või Kõrgessaare mänguväljakut.

Lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel 30. oktoobril.

Oma hääle saab anda VOLIS keskkonnas. Lisaks saab hääletada ka igas Hiiumaa vallamajas – sel juhul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa valla territooriumil. Igaüks saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

Hääletustulemuste põhjal kinnitab Hiiumaa vallavalitsus ettepanekute paremusjärjestuse, reastades need osavalla põhiselt.

Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu kas vallavalitsuse või ettepaneku esitaja poolt.

 

Toimetaja

HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Persoon

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja asus tööle 25. novembril. Ligi kaks kuud kulus selleks, et tema esimene, üheksa­liikmeline vallavalitsus täiskoosseisus tööle saaks. Viimasena, 20. jaanuaril asus...

Uudised

Teist aastat järjest läheb Kõrgessaare osavalla kaasava eelarve 10 000 eurot Puski kirikule ja hääletajaid on sealkandis rohkem kui Kärdlas. Kui Kärdla osavalla kahe...

Juhtkiri

Neljapäevasel istungil ehk juba ülehomme tuleb vallavolikogus lugemisele SDE ja valimisliidu Ühine Hiiumaa fraktsioonide eelnõu, milles nad teevad ettepaneku muuta Hiiumaa osavaldade põhimäärust. Muudatusega...

Uudised

Eelmisel nädalal valminud trepp Hausma supluskohas Kärdla linna piiril sai paika tänu sellele, et valla kaasava eelarve konkursil leidis idee piisavalt toetust ja mitu...