Jälgi meid

TERVIS

5 müüti hambaravihüvitisest

1. müüt: hüvitis on kvaliteetse hambaravi pakkumiseks liiga väike.
Tegelikkus: hüvitise hinnakiri on välja töötatud koos hambaarstidega ja see lähtub reaalsest ravipraktikast ning raviasutuste tegelikest kuludest.
Täiskasvanute hamba­raviks on lisatud haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning raviks.
Hambaraviteenustele, mida hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri. See on loodud ja täiendatud koostöös hamba­arstidega. Haigekassa on koostanud hinnakirja selliselt, et üle on vaadatud tegelikud kulud, mis on erinevate protseduuride tegemiseks vajalikud. Lisaks arvestatakse juurde nii raviks kuluv aeg, seadmete kulu kui ka inimeste aeg ja palk.
Esmavajalike hambaravi­teenuste hinnakirja uuendatakse regulaarselt ja hindu kohandatakse vastavalt hambaarstide ettepanekutele ja patsientide vajadustele. Ühtne hinnakiri annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju kvaliteetset hambaravi.
2. müüt: hambaravi­hüvitis ei käi patsiendiga kaasas.
Tegelikkus: hüvitis liigub patsiendiga kaasas eeldusel, et teenust kasutatakse  haige­kassaga lepingu sõlminud hambaarsti juures.
Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad kasutada hambaravi­hüvitist kõikides haigekassaga lepingu sõlminud kliinikutes. Hüvitatavatele hambaraviteenustele kehtib ühtne hinnakiri kõikide lepingupartnerite juures. Kui hüvitist saaks igal pool ja sellele ei kehtiks ühtne hinnakiri, siis ei saaks inimesed seda võrdselt kasutada, sest ühe ja sama teenuse hind võib kliinikutes olla väga erinev.
Haigekassaga on lepingu sõlminud ligikaudu 320 hamba­kliinikut, kus töötavate arstide seast saab hõlpsasti endale sobiva valida ja olla kindel, et makstakse õiglast hinda. Hüvitise summa arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust. See aitab kaitsta patsienti ebaõiglaselt kõrgete hindade eest ning teeb kogu asja­ajamise lihtsamaks.
3. müüt: hüvitis piirab inimese vabadust hambaarsti valida.
Tegelikkus: patsiendil on võimalik valida, millisesse hambakliinikusse ta läheb. Haigekassal on partnerid üle kogu Eesti, kelle juures saab hambaravihüvitist kasutada.
Hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks erineva sissetulekuga inimestele sama kvaliteediga kättesaadav üle Eesti. Hambaravihüvitist võimaldavad kasutada ligikaudu 320 haigekassa partnerit ehk pooled Eestis tegutsevatest hambakliinikutest, kelle seast leiab patsient endale hõlpsasti sobivaima. Lepingu sõlmimine haigekassaga on tehtud väga lihtsaks, et iga hambaarst saaks soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust pakkuda.
Endale lähima hüvitist pakkuva arsti leiab haige­kassa kodulehelt.
4. Müüt: hüvitise eest peab saama kõik hambad korda.
Tegelikkus: hüvitise eesmärk on võimaldada inimestel vähemalt kord aastas hambaarsti juures käia ning eelkõige toetada neid, kes pole majanduslikel põhjustel tükk aega hambaarsti juures käinud.
Hambaravihüvitise eesmärk on parandada hambaravi kättesaadavust neile, kes seda kõige enam vajavad. Hüvitis ei kata kogu hamba­raviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise olukorra, tuletada patsiendile meelde suu­hoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.
Aina kasvav hambaarstide külastatavus näitab, et hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel hambahaiguse ravi. Hüvitise kasutust on uuritud ka inimeste sissetulekute lõikes ja üle poolte hüvitiste kasutajatest on need, kes saavad miinimumpalka või kellel sissetulek puudub. See kinnitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja oluline samm parema suutervise poole.
Täiskasvanud ravikindlustatud inimene saab hambaravihüvitist 40 eurot aastas. Lisaks on ette nähtud suurem, 85eurone hambaravi hüvitis lapseootel naistele, väike­laste emadele, pensionäridele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimese jaoks, kes ise ei suuda oma suutervise eest hoolt kanda, on hambaravi tasuta. Tasuta hambaravi
saavad haigekassa abil ka kõik kuni 19aastased lapsed ja inimesed, kes vajavad vältimatut hambaravi.
5. müüt: haigekassa ei panusta piisavalt hambahaiguste ennetusse.
Tegelikkus: haigekassa tegeleb nii hambaravi hüvitamise kui ka hambahaiguste ennetusega, mis on mõlemad ühtviisi olulised.
Haigekassa pakub kuni 19aastastele lastele ja noortele tasuta hambaravi, et suuprobleeme varakult ennetada ning kasvatada üles põlvkond, kes astub täis­kasvanuellu tervete hammastega.
Haigekassa on juba ligi kümme aastat koostöös Eesti hambaarstide liiduga ellu viinud laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte, mille käigus koolitatakse nii lapsi kui lapse­vanemaid laste suutervise eest hoolt kandma.
Selleks, et suurendada inimeste teadlikkust suu­hügieeni ja õigeaegse ravi olulisusest, korraldab haige­kassa regulaarselt suutervise
kampaaniaid ka täisealistele.
Lisaks peaksid patsiente suuhügieeni teemadel harima ja juhendama hamba­arstid. Kui tänu hambaravihüvitisele tulevad arsti juurde ka need, kes ei ole aastaid oma suutervise eest hoolitsenud, saab hambaarst neile selgitada, kuidas ja kui sageli peaks hambaid puhastama ning mis hammaste tervise hoidmisel veel oluline on. Nii aitavad hambaarstid ka ise oma patsientide teadlikkust tõsta ja probleeme ennetada.

Eesti haigekassa

Veel lugemist:

UUDISED

Taotlusi energiatoetuste saamiseks hakkas Hiiumaa vallavalitsus vastu võtma 11. jaanuaril ja  teisipäevase seisuga oli hüvitatud 699 taotlust. Seda on vähem, kui valla sotsiaal­osakond aasta...

TERVIS

Aasta esimese kuue kuuga on haigekassa tasunud inimeste hambaravi eest ligi 28,5 miljonit eurot. Kõige rohkem panustas haige­kassa laste hamba­haiguste ennetamisele ja ravile ning...

TURISM

Lennuhüvitistefirma SKYCOP juhi Marius Stonkuse sõnul saavad hilinenud lendude, kadunud pagasi või lendude tühistamise järel õiglast hüvitist kõigest 5 protsenti reisijatest. “Näeme iga päev, kuidas lennufirmad...