Connect with us

Uudised

30aastane Rahvuskultuurifond võtab vastu taotlusi

Toomas Kokovkin
Eesti Rahvuskultuuri fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuri­projektide finantseerimiseks 2022. aastal.
Fond toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadus­tööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks; samuti organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Käesoleval aastal tuleb 139 allfondist jagamisele 280 000 eurot.
Nende hulgas leidub hulk uusi fonde, aga ka palju neid, mis stipendiume/toetusi jaganud juba aastaid.
On ka kaks Hiiumaaga seotud fondi ja hulk Hiiumaaga seotud loovisikute nimelisi fonde.
Kõpu Majaka fondi algatas dirigent ja suur Hiiumaa sõber Eri Klas 1999. aasta 24. juulil Kõpu majaka juures toimunud sündmusel “Pasuna ja pika puuga”. Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu. Aastatel 2006–2019 on fondist eraldatud 14 stipendiumi kogusummas 4567 eurot ja
3 senti. Aastaid korraldas fondi nõukogu Tubala vaia juures sündmust, kus fondi suurema annetuse teinud said vaia lüüa oma nimelise sepanaela. Fondi sotsiaalmeedia lehe andmetel toimus see avalik kultuurisündmus viimati 2015. aastal.
Teise fondi algatas 1999. aastal Kassari Haridusselts Voldemar Panso poolt kuulsaks kirjutatud kohaliku külanaise Lepa Anna (1894–1980) mälestuseks. Fondi ees­märgiks on edendada Kassari saare omakultuuri ja arengut. Aastatel 2005–2020 on fondist makstud 13 stipendiumi ja kaks toetust kogusummas 3331 eurot ja 92 senti.
Nimekatest hiidlastest on oma fond helilooja Erkki-Sven Tüüril. Fond on algatatud 2003. aastal Tüüri enda poolt eesmärgiga, toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid.
Hiiumaa sõpradest on oma fond näitleja Ita Everil. Fondi algatas 2015. aastal SA Eesti Draamateater Ita Everi 85. juubeliks. Fondi ees­märgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest.
Reet ja Arne Miku fond on algatatud 2011. aastal lavastaja ja teatritegelase Arne Miku poolt eesmärgiga toetada noori Eesti lauljaid.
Lavastaja Voldemar Panso fondi asutas 1995. aastal tema kaasa Mari-Liis Küla-Reinsalu Voldemar Panso (1920−1977) mälestuseks. Fond toetab Eesti Muusika- ja Teatri­akadeemia lavakunstikooli üliõpilaste ja magistrantide õppereise.
Dirigent Eri Klasi fond on asutatud 1998. aastal tema enda poolt eesmärgiga toetada muusikaelu arengut Eestis.
Eri Klas oli ka 30 aastat tagasi, 19. juunil 1991 asutatud Eesti Rahvuskultuuri fondi esimene esimees, sellele ametikohale määrati ta 21. oktoobril 1991. Fondi loomise eesmärk oli eesti rahvus­kultuuri säilitamine ja edendamine ja fondile eraldati
1991. aasta riigieelarvest 3 miljonit rubla.
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Kultuur

Tüdrukud said esmakordselt tantsusaalis kokku 2008. aastal, kui olid kolme- ja neljaaastased. Koos on tantsitud 16 aastat. Alguses oli rühm muidugi suurem, kuid nagu...