Jälgi meid

UUDISED

30 aastat põhiseadust

1992. aasta juunikuus tuli käibele Eesti kroon ning 28. juunil toimus põhi­seaduse referendum. Hääletajatelt küsiti, kas nad kiidavad heaks Põhiseaduse Assamblee esitatud uue põhiseaduse ja toetavad valimisõiguse laiendamist nende Eesti kodakondsuse taotlejatega, kes on oma taotluse esitanud 1992. aasta 5. juuniks. Uut põhi­seadust toetas koguni 91,9% hääletajatest, valimis­õiguse laiendamise aga lükkas tagasi 53,5% hääletajatest. Osavõtt toimunud rahvahääletusest oli 66,8%.
Põhiseaduse Assamblee alustas tööd pärast seda, kui Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus oli õigusliku järje­pidevuse alusel augustis 1991 taastatud. Toonase Ülemnõukogu ja Eesti Komi­tee koostöös moodustatud assamblee tegutses kuni 10. aprillini 1992, pidas 30 istungit ning töötas välja uue põhiseaduse ja selle rakendamise seaduse eelnõud.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

UUDISED

Eesti Panga muuseumis on 16. juunist üleval näitus “Kunstnik avab arhiivi: Eesti krooni detailid”, mis toob vaatajateni Eesti krooni kujundaja Vladimir Taigeri pliiatsi­joonistused krooni detailidest....