Connect with us

Uudised

Käina alevikust mööduja pilku haarab kummalise välimusega torn, mis praeguseks on saavutanud peaaegu täispikkuse, kõrgudes aleviku teistest ehitistest uhkelt üle ja kust avaneb enneolematult...

Juhtkiri

Olukorda uurima asudes pöördusime esmalt kruusamaardla kinnistu raadaja, Riigimetsa majandamise keskuse poole. Tundus, et just nemad võiksid vastata küsimusele, mis otstarbel niisugune kitsuke puuderiba...

Uudised

Suurepsi kruusa­karjääri kinnistult metsa maha võttes jäeti maantee äärde, elektriliini kõrvale kitsas puuderiba, kust tuulega kukuvad puud liinile, põhjustades elektrikatkestusi – ohtlikke puid keegi...

Nööbist kinni

Hiiu Leht kirjutas, et vaatamata kehtestatud raierahule teeb Riigimetsa majandamise keskus (RMK) Kõpu poolsaarel ulatuslikku lageraiet otse Lepistupao looduskaitse­ala kõrval. Seda, miks RMK ka...

Uudised

Eelmise kuuga lõppenud 2018/2019 jahihooajal kütiti Hiiumaal kõige rohkem metskurvitsaid, 1233 lindu. Suuruselt järgmine oli Hiiumaal lastud mets­sigade arv, 1227 isendit. Üheski teises Eesti...

Veel artikleid