Connect with us

Juhtkiri

Vaadakem tervikpilti

Olukorda uurima asudes pöördusime esmalt kruusamaardla kinnistu raadaja, Riigimetsa majandamise keskuse poole. Tundus, et just nemad võiksid vastata küsimusele, mis otstarbel niisugune kitsuke puuderiba põhjatuulte kätte püsti jäeti.
Selgus aga, et vastajat polegi nii lihtne leida. Kinnisasja Suurepsi kruusakarjäär 3
valitsejaks on keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks maaamet, mis sõlmis ASiga Tariston rendilepingu maavara kaevandamiseks. Leping kohustas rentnikku kasvava metsa raadamiseks sõlmima lepingu RMKga, aga tööde tellijaks oli Tariston, keda puuderiba ei paista häirivat.
Iga vastutaja viitab järgmisele amet­konnale ning see, et tormiga liinile langevad puud häirivad elanikke, kelle elektri­varustus katkeb, ei paista huvitavat kedagi. Samuti nagu lisatöö ja -kulu liini haldaja Elektrilevi jaoks.
Täiesti hämmastav lihtsalt – pole kedagi, kes näeks tervikpilti! Igaüks nokitseb oma asja. Ja kui keegi tunnistabki probleemi, siis väidab, et seadusest tulenevalt tema sekkuda ei saa ning algatus peab tulema kuskilt mujalt. Lahendus justkui lihtne, probleeme tekitavad puud tuleks maha võtta ja olekski korras, eri ametkonnad lükkavad palli aga üksteise väravasse ja kehitavad õlgu. Lehele pole küll teada, kes oli see, kes Taristoni uue kruusa­karjääri projekteeris, aga ilmselgelt nokkis ka tema vaid detaile tervikpilti nägemata.
Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno avaldas lootust, et ehk nähakse edaspidi taolistel juhtudel ka laiemat pilti ja raie mõju külgnevatele taristutele. Samuti kutsus ta üles tulevikus liinide lähistel tehtavate sarnaste tööde puhul eelnevalt ka Elektrileviga nõu pidama.
Tema soovitust tuleks kuulda võtta.

23. aprill 2019

Veel lugemist:

Uudised

Kui paar nädalat tagasi pakkusid jahimehed, et vast on Hiiumaal elanud karu Saaremaale läinud, siis reedel sai Valgu kandis kinnitust, et loom pole ära...

Taskuhääling

Hiiumaal toimub neil päevil 16 riigi osalusel miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2024. Miinijahtimisest ja mereväest rääkis köik jütud ära Eesti Mereväe miinisõja divisjoni ülem Ott...

Huudised

Eelmisel nädalal Kõrgessaares Utoopia Nr 9 külalistemajas avastatud vargus lahenes tänu vihjetele ja pühapäeva hommikul jõudis Toivo Pildi teos Utoopi seinale tagasi. “Pilt oli...

Uudised

Nelja Nurga Galeriis avati 4. aprillil Maret Kukkuri esimene isikunäitus “Fragmendid“. Näitus koosneb Itaalias veedetud aastate (2017–2022)  jooksul tehtud kahekümnest  fotost, mis on temaatiliselt...