Connect with us

Uudised

Enim kütiti kurvitsaid ja sigu

Eelmise kuuga lõppenud 2018/2019 jahihooajal kütiti Hiiumaal kõige rohkem metskurvitsaid, 1233 lindu. Suuruselt järgmine oli Hiiumaal lastud mets­sigade arv, 1227 isendit.
Üheski teises Eesti maakonnas ei kütitud metskurvitsaid nii palju, näiteks Pärnumaal lasti neid 869. Ka kütitud metssigade arvuga oleme maakondade arvestuses esirinnas – järgmine on Saare maakond 775 kütitud metsseaga.
Punahirvi kütiti Hiiumaal 307, Saaremaal see-eest koguni 1989. Hiiumaal lasti 292 metskitse, aga näiteks Tartumaal 2539. Põtru kütiti Hiiumaal 171 isendit, kõige rohkem põtru, 840 lasti Pärnumaal.
Väikekiskjatest kütiti Hiiumaal kõige rohkem kährikuid, 133. Seegi on väike number kui võrrelda, et Saaremaal lasti neid 890. Veel kütiti Hiiumaal 118 metsnugist ja 101 rebast. Kõige rohkem metsnugiseid, 680 lasti aga Pärnu­maal ja kõige rohkem rebaseid, 867 Saare­maal.
Lindudest kütiti Hiiumaal lisaks eelnimetatud metskurvitsatele 365 sinikaelparti, 252 valgepõsklaglet, 187 piilparti, 166 viuparti, 115 hallvarest, 45 hallhane, 41 sooparti, 35 kormorani, 33 kaelus­tuvi, 18 rabahane, 14 rägaparti, 12 rääksparti, 11 luitsnokkparti, 5 hallhaigrut, 5 kodutuvi ja 3 suur-laukhane.
Kütiti ka 21 kobrast, ühtegi šaakalit Hiiumaal ei tabatud ja ühtegi hundijahi­luba hiidlastele ei antud, nagu ei lubatud küttida ka ilveseid.
Keskkonnaagentuuri andmetel kasvas kogu Eestis paari viimase aastaga võrreldes oluliselt metskitsede ja puna­hirvede küttimine. Seevastu huntide ja metssigade küttimis­mahud olid varasemast väiksemad.
Keskkonnaagentuuri eluslooduse juhtivspetsialist Rauno Veeroja tõi võrdluse, et kui ülemöödunud jahihooajal kütiti Eestis kokku 104 hunti, siis möödunud jahihooajal vaid 67. “Hundi küttimismahtude langetamine on tingitud arvukuse langusest, mida saab seostada huntide seas laialdaselt levinud kärntõve tõttu oluliselt langenud juurdekasvu näitajatega, aga ka küttimise negatiivsete mõjudega,” ütles Veeroja saadetud pressiteates.
Väikeulukitest kütiti eelnevate aastatega võrreldes oluliselt enam šaakaleid, metskurvitsaid ja valgepõsklaglesid.
Viimase kümne aastaga madalaimale tasemele jäi kütitud kährikkoerte arv, mis on seostatav laialt levinud kärntõve ja metssigade talvise lisasöötmise olulise piiramisega kaasnenud arvukuse langusega.

Veel lugemist:

Uudised

Juba aprillis hakkas tulema teateid, et Hiiumaa staari staatuses karu on väga liikuv ja läbib pikki teekondi põiki üle saare, kuni mai algul jäädvustas...

Digileht

Hiiu Leht 17.mail Karu jookseb mööda saart nagu pöörane Hiiumaa sai uue piiskopi Hiiu Leht muudab ilmumispäeva ja sagedust Sõdurid päästsid külarahva jalavaevast. Digilehe...

Uudised

Alates 6. juunist hakkab Hiiu Leht paberil ilmuma kord nädalas 20-leheküljelisena neljapäeviti. Kõik paberlehe tellijad saavad võimaluse kolme kuu jooksul veebiuudiseid tasuta lugeda.  Lugeja...

Uudised

Hiiumaa huvide paremaks kaitsmiseks ja esindamiseks asutas 16 saadikut teisipäeval riigikogu Hiiumaa toetusrühma ja valis selle esimeheks Reili Ranna ning aseesimeheks Enn Eesmaa. Toetusrühma...