Jälgi meid

UUDISED

Volikogu peab otsustama Kõpu kooli saatuse

Hiiumaa vallavalitsus saatis 21. mai voli­kogusse eelnõu, mille vastuvõtmisel sulgeb Kärdla põhikool ligi 50 aastat Kõpus töötanud hariduslike erivajadustega laste kooli kaks aastat plaanitust varem.
Tegemist on Kärdla põhikooli põhimääruse muudatusega. Juhul, kui volikogu eelnõu kinnitab, sulgeb põhikool oma Kõpu õppekoha juba sel sügisel.
Praegu Kõpu koolimajas õppivad lapsed hakkaksid sügisest elama Kärdlas põhikooli tühjaksjäänud õpilaskodus ja õppima nende jaoks põhikooli ruumidesse sisustatud klassides.
Oluliseks argumendiks on ka kulude kokkuhoid – õppekoha sulgemisel hinnatakse eelnõus kahe aasta kokkuhoiusummaks 185 000 eurot.
Eelnõu juhtivkomisjon ehk volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjon, mille liikmed käisid teisipäeval Kõpu koolikompleksiga tutvumas, valdavalt toetasid eelnõu volikogusse saatmist.
Kõrgessaare osavallakogu esmaspäevaselt istungilt tuli otsus, et nemad Kõpu õppe­koha sulgemist ei toeta. Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ütles teisipäeval Hiiu Lehele, et tal on kahju, et osavallakogu teda istungile ei kutsunud ja ta oleks saanud neile esitada oma argumendid.
Kagadze tõi välja, et see- eest toetas eelnõu saatmist volikogusse lisaks vallavalitsusele ka eelarve- ja majandus­komisjon.
Osavald eelnõud ei toeta
Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid, kes ainsana jäi valla­valitsuses eriarvamusele, ütles osavallakogus esinedes, et enamus spetsialistidest, kellega ta on rääkinud, on arvamusel, et HEVõpe võiks jätkuda Kõpus, aga lootma peab, et õpe uues kohas halvemaks ei lähe.
Kõrgessaare osavallakogu esimees Artur Valk vahendas Hiiu Lehele osavallakogu liikmete seisukohta, et Kõpu õppekompleksis võiksid koos toimida nii uus, kinnise lasteasutuse teenus, HEVõpe kui ka pansionaat, kuna sellega leiaks ruumid parima kasutuse ja Kõppu lisanduks ka töökohti.
“Praegu lahendame sellega Kärdla õpilaskodu probleeme, aga aastatega on Kõpus sisse töötatud HEVõpe ja kujunenud asjatundlik kaader – nüüd kõik see lõhutakse, nagu ka laste senine õppe- ja elukeskkond,” märkis Valk.
Seoses sellega ei toetanud Kõrgessaare osavallakogu liikmed Kärdla põhikooli põhi­määruse muutmise eelnõu vastuvõtmist volikogus. “Loodame, et volikogu arvestab kohaliku esindusorgani tahtega,” seisab otsuses.
Aastaid surve all
Kõpu kooli õpetaja Svetlana Reinmets vahendas osavalla­kogus esinedes koolipere arvamust, et kõige parem variant Kõpu kandi jaoks oleks, kui koolikompleksis oleks nii KLAT teenus, HEVõpe kui ka pansionaat.
“Kõpus on erivajadustega laste jaoks hea õppe- ja ka elukeskkond – see kool on ka teatud mõttes sotsiaalasutus,” oli koolipere sõnum, mille Reinmets edastas.
Kõpu kool on juba aastaid töötanud sulgemissurve all. 2014. aastal andis Eesti riik sulgemisohus Kõpu kooli üle tollasele Hiiu vallale koos toetusega ja kohustusega pidada koolimaja avalikus kasutuses veel vähemalt seitse aastat. Suure entusiasmiga alustas uus direktor Valeri Gramakovski
koolielu arendamist Kõpus, kuid ei suutnud kogu kompleksile tulutoovat rakendust leida ega ka õpilasi juurde saada.
Hiiumaa valla arengukavas oli plaanis HEVõpe Kõpust ära viia aastal 2022 ehk siis, kui Kärdlas valmib uus põhikoolihoone, kus saavad olema ka HEVõppeks mõeldud ruumid.
Sel aastal on Kõpu koolis 11 õpilast, uuest õppeaastast oleks juurde tulnud veel kaks.
Lapsevanemad leiavad muudatuses nii plusse kui miinuseid. “Kärdlasse üle­tulekuga on kahetisi arvamusi, nii häid kui võibolla natukene vähem häid. Paremaks muudab see, et kool tuleb ligemale ja annab lapsele võimaluse igapäevaselt koju tulla,” ütles Karmo Voolma. “Natukene vähem heameel Kõpust ära tulles on just Kõpust ära tulemine. Kõpu on justkui maailma lõpus omaette olemine. Lastele on mõjunud selline keskkond tõeliselt rahustavalt ning nad on saanud olla justkui omadega omas maailmas.”
Hiljuti Kõppu kolinud lapse­vanem Valdu Klee ütles, et ühest küljest on see keerulisem, sest nende laps ei saa enam iga päev kodus käia ja hakkab elama Kärdlas õpilaskodus. Teisalt hakkab üks laps nagunii käima koolis Kärdlas ja siis oleks koolitee ühine.

Veel lugemist: