Connect with us

Uudised

Miks tulla Kärdlasse õppima?

28. aprilli Hiiu Lehes on juttu Kõpu õppekoha ümberkorraldusest “Kas Kärdla lahendaks kinnisvara probleemi HEVlaste arvelt?”, kus on tsiteeritud osaliselt Kärdla põhikooli laiendatud juhtkonna ja hoolekogu pöördumist vallavalitsusele. Kahjuks on artikkel jäänud pidama ühele punktile, justkui muudatuse eesmärk on Kärdla õpilaskodu päästmine. Kui praegu Kõpus õppivad õpilased lähevad õppima kodulähedastesse koolidesse, ei olegi õpilaskodu vaja.
Mida võidavad Kõpu õppekoha lapsed,kui nad tulevad õppima Kärdlasse?
Valla arengukava näeb ette, et Kärdla põhikooli Kõpu õppekoha õpilased võivad õppida ükskõik millises Hiiumaa koolis. Siinkohal toome välja Kärdla kooli tugispetsialistide (psühholoog, eripedagoog, HEVkoordinaator) seisukohad, mida võidaksid Kõpu õppekohas õppivad õpilased siis, kui nad õpivad alates sügisest Kärdlas. Praegu õpib Kõpus 11 õpilast.
Õpilastel arenevad erinevate laste ja täiskasvanutega suheldes sotsiaalsed oskused, mis on vajalikud tulevikus iseseisvas elus toimetulekul.
Igapäevaselt on paremini kättesaadavad kooli tugispetsialistide teenused: eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, loovterapeut.
Suureneb koostöö võimalus Vabaduse tänava õppekohaga, millest on saanud toimetulekuõppe kompetentsikeskus. Seega avaneb võimalus rakendada nende teadmisi ka Kõpu õppekoha õpilaste jaoks.
Vanematel õpilastel on võimalus tutvuda Hiiumaa sotsiaalkeskuse tegevustoaga, mis annab psüühikahäiretega noortele sujuvama ülemineku täiskasvanu (töö)eluks.
Õpilaste õppe- ja huvitegevus mitmekesistub, lisanduvad uued sportimisvõimalused, arendatakse robootika ja teisi ITalaseid oskusi. Õpilased saavad oma koduklassid, kus toimub peamine õppetegevus. Lisaks saab regulaarselt kasutada tööõpetuse- ja käsitöömaja ning kunsti- ja arvutiklassi. Suurem valik huviringe, näiteks saviring, nukuteatris lastejooga, näitering, loovuse ja kõne arendamine jt. Lisaks õpilaskodus kasvatajate juhendamisel tegevused sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
Õpilased saavad osaleda senisest rohkem Kärdla põhikooli üritustel ja seega tugevneb kooli meie-tunne.
Laienevad võimalused eakaaslastega suhtlemiseks ja ühis­tegevusteks koolis, sh ka erinevate õpetajatega õppimiseks-suhtlemiseks.
Avardub õpilaste silmaring ja koostöö erinevate asutustega, et siduda mitteformaalne haridus koolipingis õpitavaga (nt noorte­keskus, raamatukogu, muuseum, kultuurikeskus).
Väga oluline on laste igapäevaelu rikastamine, vabadus liikumisel, võimalik õppida ja harjutada käitumist väljaspool “oma” territooriumi.
Erinevate laste koos õppimine ja ühised ettevõtmised rikastavad kõigi õpilaste maailmapilti ja suurendavad sallivust.
Miks üldse tuleb Kõpu õppekoht mujale viia?
Hiiumaa valla arengukavas on kirjas, et perioodil 2020–2022 korraldatakse ümber Kõpu õppekoha õpe õppetegevuseks teistes Hiiumaa koolides. See tähendab, et Kõpu õppekoha õpilased ei pea tulema kõik üle Kärdlasse. Ka teised Hiiumaa koolid pakuvad sobivaid tingimusi hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele. Eestis on võetud suund kaasavale haridusele, mis tähendab, et HEVõpilased õpivad enamasti kodulähedases tavakoolis. Juba praegu õpib kõikides Hiiumaa koolides HEVõpilasi ja see on väga selge kaasava hariduskorralduse normaalsus.
Kooliruumide vähendamise kohustus
Aastal 2018 esitas Hiiu vald koolivõrgu korrastamise toetusmeetmesse Kärdla põhikooli uue õppehoone projekti. Hiljemalt
2022. aasta augustiks valmib Euroopa Sotsiaalfondi projekti toel Kärdlasse kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus kooli- hoone. Uues hoones luuakse kaasaegsed võimalused ning tingimused hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli, sh HEV-õpilastele eraldi ruumid. Koolivõrgu korrastamise toetusmeetmest rahastust saanud projekti tingimustes on kirjas, et nende muutustega peab Hiiumaal kooliruume vähendama ligi 4000 m².
Vastavalt Hiiumaa valla arengukavale ning lähtudes parima õppe- ja arengukeskkonna loomisest, on Kärdla põhikooli laiendatud juhtkond ja Kärdla põhikooli hoolekogu teinud omavalitsusele ettepaneku tuua Kärdla põhikooli Kõpu õppekoht üle Kärdlasse alates 1. septembrist 2020.
Margit Kagadze
Kärdla põhikooli laiendatud juhtkonna nimel

Veel lugemist:

Teema

Selle loo sõnum on, et poliitika ei pea olema räpane, kui sa ise seda ei ole. Ja vastupidi. Selle tõestuseks panin kirja kogu sündmuste...

Politsei

Möödunud nädalal politsei poolt alustatud kriminaalmenetlustest esimese puhul anti teada, et esmaspäeva päeval on Jausa külas sisse tungitud elumajja ja sealt varastatud video- ja...

Digileht

Hiiu Leht 16. aprillil Aivar Viidik räägib suu puhtaks! Karu tuli jälle kaamera ette Õpilased esitlesid säravaid ideid Koduhooldajatel uued sõiduriistad Digilehe saab tellida...

Uudised

Teisipäeval tagasiastumisest teatanud ja Riigikogusse naasva Madis Kallase asendusliige Reili Rand saab enda sõnul parlamendis jätkata. “Kuuldused, et Madis Kallase tagasiastumine tähendab minu Riigikogust...