Jälgi meid

Uudised

Viimane päev toetust küsida

Hiiumaa vallavalitsus maksab kõikidele 1. klassi astuvatele õpilastele 130 eurot toetust. Toetuse saamiseks peab esitama valla­valitsusele taotluse hiljemalt 31. augustil.
Taotluse peab esitama lapse­vanem või lapse seaduslik esindaja, avalduse leiab Hiiumaa valla kodulehelt.
Toetust saavad lapsed, kelle rahvastikuregistri­järgne elukoht on Hiiumaa vald ja kes alustab õppetööd valla koolis või mujal asuvas erivajadustega laste õppeasutuses.
Toetuse maksab valla­valitsus välja õppe­aasta alguses hiljemalt 15. septembriks.

HIIU LEHT

Veel lugemist: