Connect with us

Uudised

Veevo ja Kagadze õpivad juhtideks

Annely Veevo ja Margit Kagadze läbisid kõva konkursi ja asuvad omandama juhile vajalikke oskusi.
Hiiu valla raamatukogu direktor Annely Veevo (46) osutus valituks naisjuhtide koolitusele Ameerika Ühendriikides. Hiiumaa noorsootöö keskuse koolitaja ja noortenõustaja Margit Kagadze (37) oli üks kümnest edukast, kes 95 kandidaadi seast valiti koolijuhtide järelkasvuprogrammi.
Koolitus naisjuhtidele
Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi koolituspro­grammi International Visitors Leadership kaudu pakutakse koolitust juhtidele üle maailma.
“Koolitusele eelneb väga tihe konkurss, mille põhjal valitakse välja osalejad üle maailma,” selgitas Veevo ja lisas: “Sellist võimalust esineb tavaliselt üks kord elus.”
Veevo oletas, et oma osa sellest, et niisugune võimalus avanes, on Ameerika Ühendriikide suursaatkonna ja Hiiu valla heal koostööl. Seda enam, et valiku, kes õppima minna saavad, teevad Ameerika Ühendriikide saatkonnad üle maailma.
“Mida paremad teadmised, suurem kogemus ja laiem silmaring, seda suurem potentsiaal on teha asju paremini,” sõnastas ta kasu, mida juhid niisuguselt koolituselt saavad.
Kursus, millel Veevo osaleb, kestab kolm nädalat, 26. septembrist 16. oktoobrini ja selle nimi on “Muutuste ellukutsujad: naised kui kogukonna juhid” (Changemakers: Women as Community Leaders).
Koolituse sisuks on kasu avaliku ja erasektori koostööst ning muud koostöövormid, mis edendavad kogukonna heaolu; teavitamise strateegiad, strateegilise planeerimise meetodid ja juhtimisstiilid, mis toetavad kogukonna arengut ja naisjuhtide esiletõusu; kogukonnateenuste ja vabatahtliku tegevuse kasu kogukonnale; vabatahtlike organisatsioonide kaasamine; mentorluse roll järgmise põlvkonna aktiivsete (nais-)juhtide leidmine ja kaasamine eri valdkondade ekspertidena; ühiskondlike organisatsioonide roll naiste osaluse kasvatamisel kogukonna arengu juhtijatena.
Suurema osa Veevo koolituskulusid, sh lennukipiletid Ameerikasse ja tagasi, katab saatkond, ligi 800 euroga toetab ka Hiiu vald.
Tulevane koolijuht
Pühapäeval algas haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) koolijuhtide järelkasvupro­gramm, milles kümme tiheda konkursisõela läbinud koolijuhieeldustega inimest, Margit sealhulgas, saavad ettevalmistuse direktoriametiks.
HTM asekantsler Mart Laidmets selgitas saadetud pressiteates, et tegemist on kümme kuud kestva programmiga koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina ühe-kahe aasta pärast.
Tartu Ülikoolis magistrikraadi omandanud Kagadze ütles, et tahab saada koolijuhiks oma kodusaarel ja põhjuseks, miks ta taas õppima läheb, on see, et heaks koolijuhiks ei sünnita ega saada ülikooli loengutes või koolitustel: “See on katkematu õpiteekond ja ma olen valmis sellele rajale astuma.”
Kagadze ütles, et loodab kümne kuu jooksul täiendada nii oma professionaalseid oskusi, teadmisi kui luua väärtuslikke sidemeid kolleegidega, et neid siis koolijuhina rakendada. “Soovin jõuda lähemale vastustele: milline on õppijat arendav kool, kuidas saab kool kohaneda ühiskonnas toimuvate muutustega ning kuidas juhtida ja arendada iseend kui kooli juhti.”
Järelkasvuprogrammi kümne osaleja hulgas on nii kogenud õpetajaid kui ka juhtimiskogemusega inimesi nii äri- kui riigisektorist.
Programmi jooksul omandatakse koolidirektori rolliks vajalikud teadmised ja oskused ning luuakse võrgustik valdkonna ekspertidega nii Eestist kui välismaalt. Õppimine toimub läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, mentorluse ja koolijuhtimisülesannete.
Kagadze on inimeseõpetuse ühingu asutaja ja juhina üle kümne aasta vedanud Eesti inimeseõpetuse arengut, korraldanud õpetajate koolitusi ja vabariiklikke olümpiaade, andnud välja mitmeid õpikuid ja õppematerjale ning 15 aastat ka õpetanud. Samal ajal käivitanud ja juhtinud Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskust HUPS ning Eesti pereplaneerimise liidu koolituskeskust Amor. Ta on Eesti noorteühenduste liidu juhatuse liige ja noorteorganisatsiooni MTÜ Hiiumaa Ankur asutaja. Lisaks on ta Hiiu vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni esinaine.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Kultuur

Tüdrukud said esmakordselt tantsusaalis kokku 2008. aastal, kui olid kolme- ja neljaaastased. Koos on tantsitud 16 aastat. Alguses oli rühm muidugi suurem, kuid nagu...