Connect with us

Uudised

Vastuseks Hiiu Lehes ilmunud artiklile

Tõepoolest, Hiiumaa Puuetega inimeste koda (PIK) jäeti käesoleval aastal EPI Fondi poolt rahastuseta.
[SA Eesti Puuetega Inimeste Fond juhataja Eero Kiipli – toim] väide Hiiu Lehes oli, et töö jäeti tegemata. Inimeste ütlused panevad mind sügavalt imestama, ehk nad arvavad, et ma ei mäleta, mida nad mulle varem rääkinud on?
EPI Fondile lähedal seisev inimene ütles mulle telefoni teel, et sotsiaalministeeriumist anti fondile teada, et EPI Fondi rahastust enne ei tule, kui Hiiumaa Kojaga asjad korras on. See “asjad korras” tähendas Koda ilma Malle Kobinita. Samas pakkus EPI Koja juhatuse esimees mulle, et loobuksin juhatuses olemisest ja töötaksin edasi tegevdirektorina. Vastasin talle, mul on ükskõik, mis on ameti nimetus, töö sisu on ikka sama. Kui see oleks nii läinud, oleks mõne aja pärast tulnud “kõrgemalt poolt” korraldus tööleping lõpetada.
Oleme tänavu Hiiumaa Koja liikmetega kaks korda kokku tulnud. Esimene kokku­saamine Hiiumaa PIKi liikmetega toimus 9. jaanuaril, kus arutasime tekkinud olukorda ja vahetasime informatsiooni. Minu asetäitja ja Hiiumaa Koja juhatuse liige Marge Ventsel teatas, et EPI Koda soovis Hiiumaa Koda külastada, kuid see ei õnnestunud. Alguses teatas Marge Ventsel,
et ilma Malle Kobinita ei ole kokkusaamisel
mõtet, tagaselja me ei aruta midagi ja otsuseid vastu ei võta, et Malle on kohe-­varsti tagasi, siis olge lahked, võõrustame teid meelsasti. See ei sobinud, sellele ei reagee­ritud ja kokkusaamist ei tulnud. Marge Ventsel sattus 2021. a lõpus haiglasse ja sealt ei saanud ta suhelda. Kas see oli probleem? Inimene haigestus, no mina ei tea. Kui olin tagasi, võtsin kohe ühendust EPI Fondiga ja jõudsin aruande õigeaegselt esitada. Väide, et töö oli tegemata, on vale. Vajalikud tegevused olid jaotatud
Marge Ventseli ja raamatupidaja vahel, päevakeskus toimis, töö kui selline oli korrektselt tehtud.
Rahaliste vahendite mitte­sihipärane kasutamine: Mind paneb siiralt imestama see väide, kui igal aastal on vaja esitada koos taotlusega eelarve, siis miks EPI Fond ei ole seda mittesihipärast rahade kasutamist varem märganud ja ära keelanud. Rahade planeerimine kajastub taotluses ja kasutamine kajastub aruandes. Seni on mõlemad dokumendid heaks kiidetud.
Samas, mis puudutab Käina osavalla poolset rahastamist, siis see on hanke korras eraldatud raha puuetega inimestele päevakeskuse teenuse pakkumiseks. Hankes anti meile summa ette ja selle peale koostasime eel­arve, mis kiideti heaks. Hankes osales ainult Hiiumaa PIK (kaks perioodi järjest). Miks? Hanke piirsumma oli suhteliselt väike teenuse sisu ja mahtu arvestades. Hiiumaa Kojas juba päevakeskuse teenus toimis ja mitte kuidagi ei saanud neid inimesi ripakile jätta. Võib ju uurida, kui suur on EPI Koja juhi töötasu, või siis fondi juhataja töötasu, neid ei saa Hiiumaa PIKi juhi töötasuga absoluutselt võrrelda. Suuremates kodades saab tööülesandeid jagada, väikeses aga mitte, tuleb tegeleda kõikides valdkondades kõikide probleemidega. Kui Genadi Vaher oli EPI Fondi juhataja, siis võeti vastu otsus (ei ole lugenud, kas see oli suusõnaline või kirjalik, Toomas Sepp peaks seda teadma), et Hiiumaa Koda määrab tegevjuhi töötasu üldkoosoleku otsusega. Seda tehti igal aastal detsembri lõpu üldkoosolekul ja igal aastal määrati tegevjuhi, s.o. Malle Kobini töötasuks riiklikult kehtestatud miinimum­palk. Seda maksti EPI Fondi eraldisest. Puuetega inimeste päevakeskuse tegevus­juhendaja töötasu maksti Käina osavalla (oli veel mingi kokkulepe Emmaste vallaga, mida Kojale pole esitatud, Emmaste maksis Käinale) hankega eraldatud rahadest. Lisaks töötasudele on veel riiklikud maksud, kulu tegevusvahenditele, hoone ülalpidamisele (küte, elekter, kommunaal, kindlustus).
Olen Hiiumaa PIKi tegev­juht olnud 24.aprillist 1998, seega saab tänavu 24. aprillil 24 aastat. Kõigi nende aastate jooksul on minu töö ja tegevus heaks kiidetud. Miks selle aja jooksul vigu ei leitud? Miks nüüd leiti ja väga palju?
Millised on puudujäägid juhtimises? EPI Koda pole kordagi mind 24 aasta jooksul kutsunud juhtimisalasele koolitusele. Kas teiste kodade juhte on kutsutud, kas vastavateemalisi koolitusi on toimunud? Mina ei tea. Samas esitati minu kandidatuur EPI Koja juhatuse esimehe kohale ilma minuga kokku leppimata. Olin väga üllatunud, kui mind debatile kutsuti. Debatil läks hästi, ei jäänud kordagi hätta, mida teiste kandidaatide kohta öelda ei saa. Minu eeliseks kujunes see, et olin mitmeid vahetusi olnud EPI Koja juhatuse liige ja olin asjadega kursis. Enne hääletamist taandasin oma kandidatuuri… miks siis? Keegi hea inimene tuli mulle ütlema, kuidas mind maha tehakse ja teist kandidaati ülistatakse, kolmas kandidaat poleks nagunii hääli saanud, temaga ei tegeletud. Pärast endine juhatuse esimees tuli minuga “pahandama”, et miks taandasin, sa oleksid võitnud. Mina vastu, et ma ei taha võita kolme kuni viie enamhäälega ega ka kaotada kolme kuni viie puuduoleva häälega. Uuel juhil peab olema vähemalt 2/3 või isegi 3/4 häältest, et ta ennast tugevalt tunneks. Seega olin kõlbulik ka EPI Koda juhtima… kuigi loobusin.
Valla arengukava… ei osalenud, aga mind pole kutsutudki, ma ei teadnud, et seda üldse koostatakse. Küsisin Marge Ventselilt, kas teda kutsuti, esialgne vastus oli, et ei kutsutud. Hiljem ta teatas, et kiri potsatas tema kirjakasti maikuus, kuna mina olin siis kodus, arvas tema, et mina nagunii lähen. Pealegi ei ole keegi huvi tundnud, kuidas ta Haldist Kärdlasse saab ja tagasi ka. Marge ei juhi autot. Pealegi on ta Emmaste lasteaia õpetaja ja ei saa mistahes ajal töölt ära käia. Minule ütleb selline käitumine KOVi poolt, et Hiiumaa PIKi esindaja polnud oodatud. Üleriigilistesse seaduseelnõudesse Hiiumaa PIK pole tõesti andnud sisendit, ilmselt ei anna ka. Kui kohalikul tasandil ei reageerita probleemidele, siis miks peaks üleriigiline seadus korrigeerima Hiiumaa puudujääke. Selleks on EPI Koda, kes riiklikul tasandil tööd teeb, aga pole seni huvi tuntud, kuidas Hiiumaa PIKil käsi käib. Siinkohal toon välja mõningad puudujäägid. Käina vallamaja ratastoolitee ei ole kasutatav. Kui sellele viitasin, sain suure pahameelevalangu projekteerijalt – julgesin juhtida tähelepanu. Juhul kui ratastoolis inimene suudab end punnitada kuidagi munakivisillutisest üle, siis vallamaja uksest ta ikkagi sisse ei saa, uks avaneb nii, et ratastool jääb ukse taha, kui juhtub ime, et inimene saab ka avatud uksest mööda laveerida, siis on järgmiseks takistuseks kõrge uksepakk – seega ratastoolis inimene Käina vallamajja iseseisvalt sisse ei saa, samuti raamatu­kogusse mitte. Teine probleemne koht on Tuuletorni ratastoolitee – käsipuu on ainult ühel küljel. Me testisime, kohe kuidagi ei saa. Rääkisin Omar Jõpiseljale, et mõlemal pool peab käsipuu olema ja kolmas peaks veel tava­inimese kõrgusel olema, sest mõni puudega inimene ei suuda trepist käia – tulemus null. Teiste Hiiumaa hoonete ligipääsetavuse kohta täna ei oska kosta.
Koostöö kohalike oma­valitsustega: Puudega inimese töökoha säilitamine, oli üsna inetu lugu (Kärdla), puudega inimese kasutuses oleva sotsiaalkorteri remondi vajaduse tõestamine – võttis aega kaks aastat. Kui oleks veel venitatud, oleksin kutsunud Kuuuurija või Pealtnägija (Kärdla). Puuetega inimeste ja nende pereliikmete ujumisprojekti, mis on kestnud väga palju aastaid, kaasfinantseerimine transpordi korraldamise näol (Kärdla, Emmaste). Käina ujula rentimine üks kord nädalas puuetega inimestele soodustusega 20%. Need on kinnitatud kaaskirjadega. See vist pole koostöö? Mina olen üles näidanud initsiatiivi ja seda on KOVid toetanud. Hiiumaa Koda on juba aastaid osutanud varjupaiga teenust, mida on kasutanud Kõrgessaare, Käina ja Emmaste vald. Käina valla sotsiaalnõunik on üritusteks saanud tasuta kasutada Hiiumaa PIKi ruume.
Isiklik panus: Transpordikulu ei ole saanud, st ei ole võtnud juba aastaid, seega minupoolne rahaline panus Hiiumaa PIKi tegevusse. EPI Koja koosolekutel käimise maksin ka ise, sest EPI Koda keeldus transpordikulu maksmast.
Miks EPI Koda on mind tunnustanud tänukirjade ja meenega, Saaremaa dolomiidist küünlajalg EPI Koja logoga: Kokku sain kolm tänukirja EPI Kojalt: arendamise, toetamise, meeldiva koostöö eest, tänukiri Hiiu maavalitsuselt aktiivse vaba­tahtliku töö eest, sotsiaal­ministeeriumilt olulise panuse eest kasuperenduse arendamisel, Kärdla linnavalitsuselt töö eest puuetega inimeste valdkonna arendamisel, tänukirjad Käina Kaunite Kunstide Koolilt ja Katleri Lastekaitsekeskuselt. Kas pean need nüüd tagasi andma?
Teine üldkoosolek toimus 7. märtsil, kus mind ühehäälselt valiti tagasi Hiiumaa PIKi juhatuse esimeheks. Olen varasemaltki tasuta tööd teinud ja isiklikku ressurssi panustanud, teen seda nüüdki. Võtan vastutuse.
MALLE KOBIN
Hiiumaa Puuetega inimeste koja juhatuse esimees

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.