Jälgi meid

ARVAMUS

Vastulause Hiiu Lehe uudisele “Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises“

Aivar Viidik.
Esitasin esmaspäeval, 15. aprillil vallasekretärile Annika Graubergile avalduse minu saadiku volituste taastamiseks Hiiumaa vallavolikogus alates 18. aprillist ehk soovisin osaleda neljapäeval toimunud volikogu istungil.

Vastavalt seadusele on vallasekretäril õigus edastada avaldus valla valimiskomisjonile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Kuna vallasekretär on ka valla valimiskomisjoni esimees, tähendab see piltlikult, et avalduse pidi ta edastama iseendale.

Sain vastuse nüüd juba Hiiumaa valimiskomisjoni esimehelt Annika Graubergilt kolmapäeval, 17.aprillil, et minu avaldus on vastu võetud ja vastavalt seadusele on valimiskomisjonil õigus teha otsus minu saadikuvolituste taastamiseks viie tööpäeva jooksul. Praktikas tähendas see, et volikogu istungi ajaks valimiskomisjon minu saadikuvolitusi taastanud ei olnud.

Minu viide vallasekretäri tegevusele valimiskomisjoni esimehena ei olnud ega saanudki olla süüdistus, see on Hiiu Lehe väär tõlgendus. Seadus annab vallasekretärile ja valimiskomisjonile otsuste tegemiseks kindlad ajalised kriteeriumid, aga need on maksimaalsed ajad otsustamiseks, mis tähendab, et kiiremini võib alati ja seda ka tehakse.

Helistasin nelja omavalitsuse – Haapsalu linna ning Saaremaa, Lääneranna ja Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni esimehele ja küsisin, kuidas on nemad käitunud analoogilistel juhtudel. Eranditult ütlesid kõik neli, et nende valimiskomisjon on teinud otsuse võimalikult kiiresti, tavaliselt ühe päevaga, lisades, et “eriti, kui volikogu istung on tulemas“. Seda enam, et valimiskomisjoni koosolekud on reeglina elektroonilised. Lisaks küsisin ka Riigikogu saadikute vahetuse kohta. Seal teeb otsuse küll Riigikogu juhatus, aga teeb seda pigem tundide kui päevade jooksul.

Mis minu “viivitust“ puudutab, siis see ei ole argument, sest isegi kui oleksin teinud avalduse eelmisel nädalal, ei oleks seadusega vallasekretärile ja valimiskomisjonile antud 3+5 tööpäeva taganud mulle võimalust volikogu istungil osaleda. Seetõttu – süüdistada ma ei saa, aga arvestades üldist konteksti e kov valimiskomisjonide tavapärast käitumist, arvan küll, et minu puhul oli tegemist teadliku venitamisega otsuse langetamisel.

Osaliselt viitab sellele ka Hiiu Lehe uudises vallavanema kasutamine allikana. Vallavanemal ei ole ei valimiskomisjoni ega volikogu töös mitte mingisugust seost ega pädevust ja ta ei tohiks ei vallasekretäri ega valimiskomisjoni töösse mingil moel sekkuda, veel vähem puudub tal pädevus või volitus seda kommenteerida!

Veel lugemist:

ARVAMUS

Mais ilmus Müürilehes pikk ja palju tähelepanu köitnud intervjuu Marju Lauristiniga. Sealt jäi kõlama, et emeriitprofessor oli end leidnud auditooriumist koos tudengitega, kel polnud...

GALERIID

23. juunil oli mitmeid jaanitulesid üle Hiiumaal. Allolevas galeriis on mõned jäädvustused Sõrult, Kassarist ja Hellamaalt.

GALERIID

President Alar Karise Võidupüha paraadil Narvas süüdatud võidutuli jõudis Hiiumaale. Tule tõid naiskodukaitsja Anne Kaasik ja kaitseliitlane Rene Heinmets. 

GALERIID

Orjaku sadamas kostitati  laupäeval hiidlasi ja Hiiumaa külalisi kohaliku söögi- ja joogikraamiga ning kohalike väiketootjate laada- ja uudistoodetega. Oma tooteid pakkusid ka külalised mere...