Connect with us

Arutelu

Vallaga suusad risti

Lauka kooliga või koolita, küsib vallavanem. Vallaga või valla vastu, küsib õigustatult endise Kõrgessaare valla kogukond pärast valla Kärdla linnaga ühinemist.
Vallajuhtide tegevus kohalike asutuste ümberkorraldamisel on kõike muud kui rõõmustav. Viidates arengukava volitustele on koondatud ühtse juhtimise alla, või sootuks kohapealt kaotatud, mitmed endise Kõrgessaare valla kultuuri- ja sotsiaalasutused. Vastavalt vallavanema sõnadele on lõppenud Hiiu valla lasteaia, Hiiu valla raamatukogu, Hiiumaa noorsootöö keskuse ja Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskuse loomine.
Vallavanem jättis märkimata, et ümberstruktureerimise tulemusel on töö kaotanud mitmed endise Kõrgessaare valla töötajad, lisaks on lahkunud perearst. Järg on Lauka põhikooli ja direktori käes.
Vallavalitsus soovib Lauka kooli viia ühtse juhtimise alla Hiiu valla põhikooliga, tuues tegevuse põhjendusena vallavolikogu antud volitused ja juhised.
Miskipärast ei ole vallavalitsus pannud tähele, et käesoleva õppeaasta osas puudub Hiiu vallavolikogu poolt kinnitatud arengukavas säärane volitus ning volikogu ei ole vallavalitsusele tegutsemiseks andnud ka täiendavaid ja arengukava täpsustavaid suuniseid.
Ühtlasi oleks vähemalt eetiliselt korrektne lähtuda ka valdade ühinemislepingust, mis seadis 2013. aastal uuele loodavale vallale ja vallajuhtidele konkreetsed eesmärgid ja põhimõtted. Ühe printsiibina on selles välja toodud, et uus kohaliku omavalitsuse üksus annab võimaluse ja toetab piirkondade kui terviku tasakaalustatud arengut. Vallajuhtide uus strateegia aga on koondanud asutused ja juhtimise tõmbekeskusesse, mis eelnimetatud tasakaalu on juba praeguseks paigast viinud.
Samuti tuleb ühinemislepingu kohaselt uue valla arengudokumentide kehtestamisel arvestada ühinemiseelsete omavalitsusüksuste arengudokumentides sätestatud põhitingimustega. 2014. aastal kinnitatud Hiiu valla arengukavas neist aga enam täielikult ei lähtutud. Kui liitumislepinguga toodi selgelt esile nii see, et Laukal tagatakse koolikohustuse täitmise ja põhihariduse omandamise võimalus, kui ka see, et vallas on iseseisva asutusena Lauka põhikool, siis arengukavasse toodi sisse ühtsete õppekavade rakendamine ning põhihariduse valdkonna ühtne juhtimine alates 1.09.2016. Seega on ka uus arengukava vastuolus liitumislepinguga ja uuele vallale antud volitustega ning vallavalitsusel ei ole juriidilist ega moraalset õigust teha sellest lähtuvaid otsuseid.
Vald aga on juba teinud ja tegemas kohalikke kogukondi kaasamata otsuseid, mis neid otseselt mõjutavad. Selline tegevus on selgelt õigusvastane, mille kinnituseks sarnase olukorra kohta tehtud Tartu halduskohtu otsus, mis tühistas Otepää vallavolikogu otsuse Pühajärve põhikooli liitmise kohta Otepää gümnaasiumiga.
Soovin vallajuhtidele meelekindlust õigusvastaste korralduste tühistamiseks, et ennetada selliste otsuste tegemist kohtu poolt ning kurba tulemust kahe aasta pärast toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimistel.
Samuti on vallajuhid asunud arengukava õigusvastaselt ellu viima juba käesoleval õppeaastal, soovides koondada kooli direktori ametikoha alates 1. septembrist 2015 ning anda vallavalitsuse korraldustega juhtimine üle Kärdla ühisgümnaasiumi juhile. Õnneks ei ole vald senini suutnud direktorile üle anda korrektset töölepingu ülesütlemise avaldust ja töölepingut ei saa lugeda ülesöelduks. Isegi kui ülesütlemine oleks olnud vormistatud korrektselt, ei oleks see käesoleval hetkel õiguspärane. Julgustan seega koolijuhti oma tööd vastavalt seni kehtivale lepingule jätkama.
Kuigi vallavalitsus näib tegevat kõik võimaliku, et kohalikud piirkonnast hoopis eemale tõrjuda, tõin alanud õppeaastal Lauka kooli esimesse klassi oma kaks tütart. Loodan, et kõigest hoolimata liigub maapiirkondadesse inimesi juurde ja kohalikud koolid saavad püsima jääda.
On arusaadav, et omavalitsusel ei ole majanduslikult lihtne sellist kvaliteetset, väikest kohalikku kooli iseseisvana ülal hoida, kuid kogukonnale on see ääretult tähtis. Lisaks kodu lähedusele on kohalikul koolil oluline osa hoidmaks oma piirkonna aktiivsena. Ja kõike ei saa mõõta ainult rahas. Tähtsust omab ka sotsiaalne, kultuuriline ja ühiskondlik mõõde.
Tekkinud olukord on seega kurvastavaks näiteks Eesti haldusreformist. Riigi huvides on valdade vabatahtlik ühinemine, kuid sääraste juhtumite puhul nagu Hiiu vallas liigub kõigile iseseisvatele ja tublidele ääremaa omavalitsustele selge signaal suurematega liitumisel kaasnevatest ohtudest.
Ehk siis vabatahtlike ühinemiste asemel on kohalike omavalitsuste “suusad risti” nagu Hiiu vallavanema Georg Linkovi sõnul temal endal koolijuhi Märt Rannastiga.
Janno Pajo
Lauka kooli lapsevanem

Veel lugemist:

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

Digileht

Hiiu Leht 27.veebruaril Kassari ei saanud saareks tagasi Kaks hobust jäid auto alla Kaheksa kirja Eestile Hiiumaal vaid 5 Venemaa kodanikku

Politsei

Hellamaa külas juhtus eelmisel kolmapäeval õnnetus, kus aedikust välja pääsenud ja sõiduteele jooksnud hobustele sõitis otsa auto. Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul mõlemad...

sport

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul. Mister Tondiga sõitis kõrbes...