Jälgi meid

Uudised

Väliseestlaste suvekooli peetakse Hiiumaal

ERAKOGU
Väliseestlasi ühendava pärandivõrgustiku BaltHerNet suvekooli on üheksa korda korraldatud mujal Eestis, esmakordselt jõuab see Hiiumaale.
Väliskülalisi on suvekooli “Meri ja saared” oodata Iiri­maalt, Kanadast, Rootsist, ka Peterburi Eesti selts on esindatud – kokku üle 30. Sel korral pole kedagi osalemas Austraaliast ega USAst.
Ühingu president Piret Noorhani, kes viimased 13 aastat töötab Torontos Väliseesti Muuseumis (VEMU), ütles, et sõda Ukrainas on paraku osavõttu mõjutanud. “Kui mõned jätsid reisimise koroona kartuses ära, siis oli ka neid, kes alguses kavatsesid tulla, kuid sõja puhkedes muutsid meelt,” rääkis ta.
Innustavad koguma
Suvekooli kohaks valiti Hiiumaa ning teemaks meri ja saared, kuna väliseestlaste seas on palju Eesti saartelt ja ranna­aladelt pärit inimesi. “Tahaksime väliseesti kogukondi innustada agaramalt koguma Eesti paikkondadega seotud materjale,” ütles Noorhani, kes aastaid tegelenud väliseestlaste kultuuri­pärandiga. “Soovime saada ülevaadet, millised teemaga seonduvad materjalid on kogu­konna- või asukohamaa arhiividesse ja muuseumidesse juba jõudnud, kas ja kuivõrd kättesaadavad need on, kas ja kuidas neid on kasutatud, kus on niinimetatud valged laigud, mis tahavad täitmist,” rääkis ta.
Lisaks väliseestlastele on suvekooli kutsutud ja oodatud Eesti mäluasutuste esindajad. “Hiiumaa Muuseum, meie üks peamisi partnereid suvekooli korraldamisel, on teinud suure­pärast tööd välishiidlaste ajalooallikate kogumisel ja uurimisel, millega suvekooli jooksul kavatseme lähemalt tutvust teha,” tunnustas ta. “Ka saame Hiiumaa Muuseumi näitel analüüsida erinevaid koostöömustreid professionaalsete mäluasutuste ning väliseesti kogukondade ja üksikisikute vahel.”
Paadi- ja põgenemislood
Suvekooli avaettekande sellest, kuidas asjad ja inimesed rändavad, teebki Hiiumaa Muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo, teemaks välis­hiidlaste kogud muuseumis.
Hiiumaalt pärit Eesti Kirjandus­muuseumi teadur Helen Kõmmus räägib sajandi armastusloo põgenemisest Rootsi 1944 ja naasmisest Hiiumaale aastal 1947.
Eestlaste põgenemist teise maailmasõja järel ja Vene okupatsiooni eest kajastavad paljud ettekanded. Haapsalu ja Läänemaa muuseumi ettekanne on teemal “Läänemaalt üle mere ja tagasi”. Saaremaa muuseumi töötajad võtavad jutuks välissaarluse nende muuseumis. Esitletakse
1944. aasta põgenemise näitust Lennusadamas ja kaht videolugu 1944. aasta põgenemisest ERMi kogudest. Näidatakse Jaak Lõhmuse filmi “Põgenemine”, järgneb vestlus autoriga. Kuulajateni tuuakse visuaalsed nn paadilood Rahvusarhiivist ja VEMU videokogust.
Viiakse läbi ka BaltHerNeti aastakoosolek ja suvekooli lõpetab ringsõit mööda Hiiumaad Helgi Põllo juhatusel.
Ühendab võõrsil elavaid eestlasi ja mäluasutusi
MTÜ Baltic Heritage Network suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele ja Eesti mäluasutuste töötajatele, kes tegelevad Eesti diasporaa ehk enamusrahva hulgas elava laialipillatud vähemusrahvuse kultuuripärandi kogumise, säilitamise, uurimise ja propageerimisega.
BaltHerNet asutati 11. jaanuaril 2008 Tartus, sel on individuaalliikmed 40 eri riigist ja kolm kollektiivliiget.
Kümnes suvekool “Meri ja saared” algab 28. juunil kogunemisega Tallinnas, kus esmalt külastatakse Lennusadama näitust “Põrgu Lääne­merel. Juminda meretragöödia 1941”. Teel Hiiumaale käiakse Rannarootsi muuseumis Haapsalus. Hiiumaal toimuvad loengud ja õpitoad 30. juunini Suuremõisas, juuli esimesel päeval tehakse ringsõit saarel. Külalised ööbivad Hiiumaa Ametikooli õpilaskodus.

Veel lugemist:

Uudised

Igal suvel kogunevad riigigümnaasiumi töötajad, et arutada hariduse teemadel ja üksteisega paremini tuttavaks saada. Sel korral korraldab riigigümnaasiumide suvepäevi Hiiumaa gümnaasium. “Kuna riigigümnaasiume tuleb...