Jälgi meid

UUDISED

Vald liigutas jäätmekogumispunkte

KATRIN KIVIVUORI
Koostöös Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga uuendab vald Kõrgessaare osavalla avalike pakendi­punktide konteineri­parki, muudeti ka mitme pakendipunkti asukohta.
Kalana pakendipunkt tõsteti ümber Ristna tuletorni juurde, Kõpu pakendipunkt Külamäelt Kõpu kooli juurde ning Lauka pakendipunkt kortermajade juurde, nn Tahma­küla tee äärde.
Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ütles, et Kalana konteinerid olid jalus sadama ehitustöödel ja läheduses ei leitud uut kohta, kuhu konteineripark oleks sobinud.
“Lisaks oligi osavallal soov, et jäätmeid saaks ära anda ka meie tuletornide juures,” selgitas Rattiste. Ristnas ja Kõpus on midagi juba olemas, Tahkunas sel aastal veel mitte – see jääb tulevikku.
Lauka pakendikonteinerite asukoha muutuse tingis soov tuua bussipeatus tulevikus koolile lähemale, söökla parklasse ning viia kogumiskoht enamikule elanikest lähemale, kortermajade juurde.
Tõrvatilk meepotis?
Kõige enam äratas tähelepanu Kõpust nn mäe pealt bussipeatuse juurest koolimaja juurde viidud pakendite kogumispunkt. Hiiumaa Vaba­kooli üks asutajaid Jesper Parve küsis sotsiaalmeedias, kas konteineritele tõesti paremat kohta ei leidunud kui vabakooli peavärava ette, samas möönis ta, et asukoht on temaga kooskõlastatud.
“Öeldi, et tuleb viisakas asi, aga selline asi ei ole küll eriti viisakas, arvestades, mis siin varsti seoses suvitushooajaga toimuma hakkab,” oli Parve rahulolematu. “Lihtsalt see idee – panna kooli peaväravasse prügila – on täiesti mõistetamatu.”
Rattiste kinnitas, et asukoht kooskõlastati nii vabakooli direktori, sotsiaalkeskuse kui ka noortekodu esindajaga. Veel ütles ta, et kõik asjaosalised nägid, kui kogumispaiga platsi ette valmistati.
Pakendikonteinerite uus asukoht on Kõpu kooli juures, vallale kuuluval maal. Rattiste viitas, et konteinerite ala jääb kinnistu serva ega asu otseselt kooli territooriumil, mis on aiaga piiratud ning kuhu sisenemine ilma loata ei ole lubatud.
Osavallavanema sõnul on Kõpu küla pakendikonteinerite ebasobivast asukohast juba aastaid juttu olnud. Ka tekitasid suured metall­konteinerid suure sõidutee ääres liiklusohtlikke olukordi ning senine asukoht soosis reostuse teket.
Vahetavad konteinereid
Üks uus pakendipunkt on kavas avada ka Emmaste osa­vallas, see paigaldatakse Leisu endise koolimaja parklasse.
Lisaks asukohamuutustele on juba vahetatud välja amortiseerunud väljanägemisega konteinereid. Kõikides pakendi­punktides saavad olema uued 4,5kuupmeetrised konteinerid plast-, metallpakendile, joogikartongile ning papp- ja paberpakendile. Klaasikonteinereid välja ei vahetata.
Tehakse seda koostöös MTÜga Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), mis on nende konteinerite omanik ning vastutab ka tühjendamise eest. Osavallavanem ütles, et konteinerite tühjendaja peab tagama ka konteinerite platsi puhastamise peale tühjendamist. “Kahjuks sellega ei ole veel kõik nii hästi kui peaks,” tõdes osavallavanem.
Kõikide pakendikonteinerite alad on varustatud või peagi varustatakse kaameratega. “Uus asukoht kaamerate vaateväljas peaks distsiplineerima inimesi konteinereid eesmärgipäraselt kasutama,” ütles Rattiste.
Liigiti sorteerimine pole veel selge
Osavallavanem rääkis, et praegu ongi kõige suurem probleem olnud pakendi­kogumispaikade ebaõige kasutamine, see tähendab, et liigiti kogumise asemel tuuakse konteineritesse jäätmeid, mis sinna pole mõeldud. “Millegipärast on see probleem kõige suurem just Kõrgessaare osavallas,” tõdes Rattiste.
Ühe põhjusena pakkus ta, et peagu kõik saare külastajad jõuavad varem või hiljem ikka siiakanti. Ka on osa­vallas väga palju suvekodude omanikke, kes puhkuse ajal kodu korrastavad ja viivad pakendikogumispunktidesse jäätmeid, mis sinna ei sobi, näiteks ehitusjäätmeid. “Otseselt näpuga ei saa ainult neile näidata, on ka kohalikke vahele jäänud valede jäätmete ladustamisega,” märkis Rattiste. Kui aga konteineris pole jäätmed, mis seal olema peavad, jätab pakendi­organisatsioon konteinerid tasuta tühjendamata ja kulud osavalla kanda. “See ei ole osavallale sugugi odav ja selliste kulude arvelt, mida inimeste vastutustundliku käitumise korral saaksime tegemata jätta, jääb midagi vajalikku tegemata või selle tegemine lükkub edasi,” ütles osavallavanem. Ta palus inimestel pakendid sorteeritult panna just neisse konteineritesse, kuhu need mõeldud on.
Kuidas turist teab?
Enamus taaskasutatavate pakendite kogumispunktidest on mõeldud eelkõige kohalike elanike vajadusi arvestades, mitte saare külalistele. “Seega, kui pakendipunktis on mingi reostus, siis suure tõenäosusega tegi seda oma piirkonna inimene,” sõnas Rattiste.
Kui aga külastaja satub juhtumisi neisse paikadesse, kus kohalikelt elanikelt jäätmeid kogutakse, saab ta seal ära anda sorteeritult ja ainult pakendeid.
Suvekülaliste olmeprügi jaoks on Hiiumaal kolmandat aastat kasutusel eelmakstud jäätmekottide süsteem ehk nn oranžid kotid, mis müügil kauplustes. Selleks, et turiste sellest võimalusest teavitada, on vallal kavas Hiiumaa külastajatele suunatud kampaania.

Veel lugemist:

UUDISED

Malvaste pakendi­punkti reostuse probleem teeb meilegi muret, kuid lahenduse edukus ei sõltu ainuüksi meist. Antud pakendipunkt on mõeldud tarbijatele pakendi­jäätmete äraandmiseks, paraku tuuakse pakendipunkti...