Connect with us

Juhtkiri

Väikeomanikest sõideti üle?

Hirmuste inimeste mure oleks olemata ja Hiiu Leht poleks pidanud seda lugu kirjutama, kui metsa raieõiguse ostnud või metsa välja vedanud ettevõte oleks enne kohalike inimestega rääkinud. Veel parem, sõlminud kokkuleppe, et tee tehakse korda peale seda, kui mets on veetud.

Paraku hakati inimestega rääkima alles siis, kui külainimesed sõidukõlbmatu tee avastasid ja abi otsides pöördusid, kes kuhu, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaametisse ja politseisse.
Esimesed vastused Katrin Kallasele, kelle maal tee samuti kulgeb, olid üleolevad – Kõigiga lepinguid tegema? Mida te õige mõtlete?
Aga polnud ju kuigi palju neid, kelle maal see tee kulgeb, vaid viis omanikku. Ja RMKga ju leping sõlmiti. Miks siis väikeomanikest n-ö üle sõideti?
Alles siis kui keelumärgid üleval ja aja­kirjanik asja vastu huvi tundis, muutus vastuste toon sõbralikumaks. Riina Leminsky sai isegi garantiikirja, et tee seisukord taastatakse.
OÜ Eesti Metsnik püüdis lehele tõestada, et koos metsaostuga omandas ettevõte ka kinnistu omaniku juurdepääsuõiguse oma kinnistule.
Hiiumaa metsaseltsi juhatuse esimees töötaja Aira Toss ütles, et juurdepääsuõigust sel moel üle anda ei saa ning see väide on õigustühine. “Nii see asi ei käi ja sihukest asja ei ole olemas,” kinnitas Toss. Tema sõnul peab ka töö teostaja veenduma, et ta ei tee midagi ebaseaduslikku. Metsavedu üle võõraste kinnistute ilma kinnistu­omanikega lepingut sõlmimata ja nende maal asuva eratee lõhkumine seda igal juhul on.
Hea, et nüüd on OÜ Eesti Metsnik andnud avalikult lubaduse tee korda teha.
Metsa- ja erateede omanikud aga võiksid läbi lugeda Erametsakeskuse kodulehel leiduva trükise “Metsateed. Juriidilisi näpunäiteid omanikele ja kasutajatele”, et osata paremini oma õiguste eest seista. Selles on kirjas, et eraomandis olevale (metsa)maale jäävaid teid märgib seadus mõistega “eratee” ja käsitleb neid kui mis tahes muid erateid. Toodud on ka teeseaduse § 52, mille järgi eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal ja mida võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal.

24. november 2017

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Digileht

Hiiu Leht 19. aprillil Miinitõrjeoperatsiooniga näidatakse ka musklit Aivar Viidik süüdistab vallasekretäri takistamises Valgusfoori puudumine Hiiumaal sõidueksamit lihtsamaks ei tee Hiiumaa võrkpalliturniir tuleb 67....