Jälgi meid

Uudised

Uuest aastast suletakse Männamaa laenutuspunkt

Uuest aastast Männa­maal raamatuid laenutada enam ei saa. Laenutus­punkti sulgemise plaani on peetud juba paar aastat – nüüd saab see teoks.
Käina raamatukogu direktori Maili Uibo sõnul on sulgemise teema õhus olnud paar aastat. Teeninduspunkti jaoks renditakse ruume ASilt Honga ja seni on see olnud avatud kord nädalas, kolmapäeviti. Ametis on üks töötaja, kelle töökoormus 0,2. Uue aasta 1. jaanuarist ta lahkub ja asub täiskohaga tööle mujal. Koos sellega suletakse jaanuarist ka teenindus­punkti uks. Direktor rääkis, et Männamaa teenindus­punktis puudus oma raamatufond ja uuemaid raamatuid viidi lugejatele Käina raamatukogust, kirjandust vahetati vastavalt vajadusele, lugejate jaoks oli valikus üle 120 raamatu.
“Muidugi on mul kahju, et teeninduspunkt likvideeritakse,” nentis Uibo. Ta meenutas, et palju aastaid tagasi, kui Männamaal oli veel kool, lasteaed, postkontor ja kauplus, toimis ka raamatukoguteenus kohapeal hästi. Peale kõige eelnimetatu kadumist on külastuste ja laenutuste arv teeninduspunktis vähenenud aastast aastasse. Nii oli mullu külastuste arv 280 ja laenutuste arv 451, registreeritud lugejaid 32.
Lugejad eelistavad suuremat valikut
Direktori sõnul on valdav enamus Männamaa teenindus­punkti külastajatest lugejaks ka Käina raamatukogus, sest eelistavad külastada raamatu­kogu, kus teavikute valik suurem ja külastusvõimalused paindlikumad. Novembrikuu uuringute põhjal ei olnud Männamaa teeninduspunkti lugejatest ainult neli inimest Käina raamatukogu varem külastanud, neist kaks registreerisid end detsembrikuus lugejaks Käinas.
Valla transpordiga raamatukokku
Maili Uibo selgitas, et osavalla poolt on Männamaa teeniduspunkti lugejatele välja pakutud võimalus kasutada paar korda kuus valla transporti, külastamaks Käina raamatukogu. “Kohtudes sealsete lugejatega ja arutades teemat, oldi arvamusel, et tühja sõidu vältimiseks sobiks neile enam transpordi tellimine vastavalt vajadusele,” rääkis Uibo, kelle sõnul loodetakse leida antud olukorras lugejate jaoks parim lahendus.
Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et transpordi osas on sealsete lugejatega juba kokku lepitud, et nad ei soovi regulaarset vedu kindlal päeval ja kellaajal, pigem tellimusreisi paar-kolm korda kuus põhimõttel, et kui huvilised koos, siis annavad nad sõidusoovist ette teada ja vald siis korraldab reisi 5+2 kohalise sotsiaalsõitudeks mõeldud sõidukiga.
“Eks see on tüüpiline nõude­põhise transpordi vajaduse näide, kus inimestel ei pea selline vajadus olema seotud konkreetselt raamatu­kogus käimisega, aga mistahes vajaliku käiguga,” arutles Jõpiselg ja avaldas arvamust, et Hiiumaal peaks tõsisemalt nõude­põhise transpordiga tegelema.
Muudatuse Käina raamatu­kogu põhimääruses kinnitab vallavolikogu ilmselt jaanuaris. Käina osavallakogu ja Käina raamatukogu on oma nõusoleku põhimääruse muutmiseks andnud. Muuta soovitakse põhimääruse ühte punkti, mis tähendab Männamaa laenutuspunkti sulgemist.

Veel lugemist: