Jälgi meid

Uudised

Uued EUROPA postmargid

Ekraanikuva
Kord aastas annavad PostEuropiga ühinenud riikide posti­administratsioonid välja postmargid ühiselt kokku lepitud teemal. Nende markide tunnuseks on kõigil markidel sõna EUROPA. Eesti liitus EUROPA sarja postmarkide väljaandmisega 1994. aastal.
Käesoleva aasta teemaks on lood ja müüdid. Eestis 5. mail ilmunud markidel on ühel kujutatud kunstnik Oskar Kallise (1892–1918) maali “Tiri­tamme kasvatamine” (1914), teisel seinavaiba kavandit “Siuru-lindu Kalevipojast” (1915) ja esimese päeva eri­ümbrikul “Kalevipoeg laudu kandmas”.
Kalevipoeg on eesti rahvaluulest tuntud müütiline kangelane ning meie rahvapärimus sisaldab hulgaliselt muistendeid ja lugusid Kalevipoja-­nimelisest vägimehest. Need olid 19. sajandil Friedrich Robert Faehlmannile ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldile aineseks eepose “Kalevipoeg” ettevalmistamisel ja kirjutamisel. “Kalevipoega” peetakse üheks eesti kirjanduse olulisemaks teoseks ning selle motiive on hiljem kasutanud mitmed kunstnikud, heliloojad ja kirjanikud. Samuti on teosel oluline roll eesti rahvusliku enese­teadvuse välja­kujunemisel.
Väljaande kujundas kunstnik Indrek Ilves. Mõlema margi hinnaks on 1 euro ja 90 senti. Vaba Maa trükikojas on neid trükitud 20 000. Esimese päeva eritempel oli kasutusel Tallinnas Toompea postkontoris.

Elmo Viigipuu

Veel lugemist: