Connect with us

Transport

Ulatuslikud ümberkorraldused bussiliikluses

Seoses uuele graafikule üleminekuga Heltermaa–Rohuküla parvlaevaliinil alates 15. aprillist 2013, muutuvad olulises mahus ka maakonna- ja kaugbussiliinide sõiduplaanid. Bussiliinide sõiduplaanide muudatused tulenevad vajadusest tagada eri ühistranspordiliikide koostoime. Ühtlasi oleme püüdnud uute sõiduplaanide väljatöötamisel tõsta busside keskmist kiirust ja vähendada ooteaegu ümberistumistel, s.h sadamas. Uute sõiduplaanide väljatöötamisel oleme teinud tihedat koostööd Hiiumaa omavalitsustega, haridusasutustega jne, eesmärgiga püüda maksimaalselt arvestada nende väljakujunenud töökorraldusega.
Täpne ülevaade peatuste kellaaegadest on kättesaadav internetileheküljel peatus.ee. Täiendavalt on võimalus saada uued bussigraafikud paberkandjal bussidest ning kohalikest omavalitsustest. Bussipeatustes olevad sõiduplaanid vahetame välja niipea kui suudame. Kuna välja on vaja vahetada üle 128 sõiduplaani, siis ei suuda me seda teha 15. aprilliks. Palume jälgida peatuses üleval oleval sõiduplaanil, mis ajast see on kehtiv. Kui sõiduplaanil on kehtivuse alguseks 15.04.2013, siis on selle peatuse sõiduplaan juba asendatud uuega. Anname avalikkusele eraldi teada, kui oleme jõudnud sõiduplaanid peatustes, kus vaja, uutega asendada.

Muutuvad maakonnaliinide sõiduplaanid ning muudatuste olemus:
KÄRDLA–KALANA–KÄRDLA suunal:
• liin 651-9 Kärdla–Kalana uus väljumine Kärdlast kell 21.00 (praegu 20.40)
• hommikune väljumine Kalanast (liin 651-10) kell 6.25 (praegu 6.00)
• kolmapäeviti ja reedeti käigus olev liin 651-7 Kärdla–Luidja uus väljumine Kärdlast kell 12.00 (praegu 12.45); liin 651-8 Luidja–Kärdla uus väljumine Luidjalt kell 15.50 (praegu 15.00), saabumine Kärdlasse kell 16.40. Nimetatud liinid sõidavad edaspidi ka riiklikel pühadel.
KÄRDLA–HELTERMAA–KÄRDLA suunal:
• liin 634 Kärdla–Heltermaa–Käina–Kärdla uus väljumine Kärdlast kell 7.35 (praegu 7.25). Buss sõidab Suuremõisani, kust suundub Käina suunale.
• liin 631 Kärdla–Heltermaa–Käina–Kärdla uus väljumine Kärdlast kell 10.40 (praegu 11.25); Heltermaalt kell 11.25; Käinast kell 11.50 (praegu 12.40).
• liin 633 Kärdla–Heltermaa–Valgu uus väljumine Kärdlast kell 15.05 (praegu 15.15). Buss suundub Heltermaalt kell 16.00 tagasi Kärdlasse, olles Suuremõisas 16.05; Paladel 16.18; Kärdlas 16.27. Buss väljub Kärdlast taas 16.35, suundudes Suuremõisast Käina–Valgu suunas.
• liin 636 Kärdla–Heltermaa–Kärdla, väljumisega kell 17.20 Kärdlast, ei sõida enam laupäeviti ja pühapäeviti (praegu käigus iga päev).
KÄRDLA–KÄINA–NURSTE–ÕNGU suunal:
• liin 657-2 Kärdla–Tohvri–Nurste uus väljumine Kärdlast kell 17.20 (praegu 17.00); tagasisõit Nurstest kell 18.45; saabumine Kärdlasse kell 19.55.
• liin 646 Käina–Kassari–Käina õhtuse ringi uus väljumine Käinast kell 17.45; Kassaris 18.03; tagasi Käinas 18.20. Ära jääb Kolga–Mäeltse osa.
liin 625 Kärdla–Käina–Heltermaa–Õngu uus väljumine Kärdlast kell 19.30 (praegu 19.00); Heltermaalt kell 20.20; Käinast kell 20.40.
• liin 658-3 Nurste–Kärdla, väljumisega kell 9.04 Nurstest hakkab Kärdlasse jõudma kell 10.20 (praegu 10.30). Käinast väljumine kell 9.55 (praegu 10.03).
• liin 641-3 Õngu–Kärdla, väljumisega kell 8.50 Õngult, jõuab Kärdlasse samuti kell 10.20 (praegu 10.30).
• liin 645 Kärdla–Tohvri–Nurste–Kärdla uus väljumine Kärdlast kell 16.20 (praegu 16.15)
• liin 648 Kärdla–Tohvri–Õngu–Kärdla uus väljumine Kärdlast kell 16.20 (praegu 16.15). Õngult tagasisõit kell 19.35, Kärdlasse jõudmine kell 20.55.
• liin 644-2 laupäevane uus väljumine Nurstest kell 15.50 (praegu 14.40); Käinast kell 16.35; Kärdlasse jõudmine kell 17.00 (praegu 16.00).
• liin 629 Kärdla–Käina–Heltermaa–Kärdla uus väljumine Kärdlast kell 14.50 (praegu 15.00). Buss sõidab Käinast Suuremõisani, kust suundub uuesti Käina suunale kell 16.15 (pühapäeval sõidab buss ka Heltermaale). Tagasi Käinast kell 16.35, jõudes Heltermaale kell 17.10. Sealt suundub buss Kärdlasse.

Muudatused kaugliinidel:
Kaugliin nr 702 Kärdla–Haapsalu–Tallinn
• Hommikune väljumine Kärdlast hakkab olema 7:45 (seni 7:35). Tallinna jõuab buss senise 11:50 asemel 11:30.
• Õhtune väljumine Kärdlast hakkab olema 16:45 (seni 15:45). Tallinna jõuab buss senise 19:50 asemel 20:30.
• Hommikune väljumine Tallinnast jääb paika (8:00). Kärdlasse jõuab buss senise 12:45 asemel 11:55.
• Õhtune väljumine Tallinnast hakkab olema 16:55 (seni 16:20). Kärdlasse jõuab buss senise 20:40 asemel 20:55.
Kaugliin nr 704 Õngu–Käina–Tallinn
• Hommikune väljumine Õngult hakkab olema 7:03 (seni 6:45). Tallinna jõuab buss senise 11:45 asemel 11:30.
• Õhtune väljumine Tallinnast hakkab olema 16:55 (seni 16:20). Õngule jõuab buss senise 21:25 asemel 21:35.
Kaugliin nr 705 Tallinn–Haapsalu–Kärdla–Viskoosa–Luidja
• Hommikune väljumine Tallinnast jääb paika (8:00). Kärdlasse jõuab buss senise 12:45 asemel 11:55, Luidjal on buss senise 13:40 asemel 12:50.
• Õhtune väljumine Luidjalt hakkab olema 15:50 (seni 15:00), Kärdlas on buss senise 15:45 asemel 16:45 ning Tallinna jõuab senise 19:50 asemel 20:30.
Kaugliin nr 870 Nurste–Käina–Haapsalu–Tallinn
• Hommikune väljumine Tallinnast jääb paika (8:00). Nurstesse jõuab buss senise 13:05 asemel 12:20.
• Õhtune väljumine Nurstest hakkab olema 16:00 (seni 15:00). Tallinna jõuab buss senise 19:55 asemel 20:35.

Informatsioon maakonnaliinide osas Mulgi Reisid telefonidel 452 8950 ja 511 0774 kell 8–17 või Hiiu maavalitsuse ühistranspordi spetsialisti telefonilt 463 6067, 526 5639 või e-posti aadressilt
tonis.markus@mv.hiiumaa.ee.
Informatsioon kaugliinide osas AS GoBus telefonil 463 1188 või e-post hiiumaa@gobus.ee või Hiiu maavalitsuse ühistranspordi spetsialisti telefonilt 463 6067, 526 5639 või e-posti aadressilt
tonis.markus@mv.hiiumaa.ee.
Soovi korral saadame inimestele uued sõiduplaanid e-posti teel. Nende saamiseks palume saata tonis.markus@mv.hiiumaa.ee kiri, mis liini(de) osas Te sõiduplaani soovite.

HIIU MAAVALITSUS

Veel lugemist:

Arvamus

Turismihooaeg on vaikselt ent järjekindlalt lähemale nihkumas. Ainult kohane tundub küsida – mis on sinu jaoks see midagi, mida iga külaline võiks, peaks tahtma...

Galerii

Laupäeva, 18. mail toimus Käina kardirajal hiidlaste kevadlaat. Müügil olid Hiiumaa Köögi ja Pagari eritooted ja rahva lemmikud, kohalikke sööke ja jooke, kohalikku käsitööd...

Loodus

Tänavu Eestis aasta loomaks kuulutatud saarmad jätavad loodusesse oma elutegevusest märke, mille põhjal saab loodusuurija Tiit Marani sõnul öelda, et nende arvukus Hiiumaal on...

Uudised

Samal ajal kui kompanii Hiiumaa kaitseliitlasi pidas saare ühes otsas lahinguid „vaenlase” dessantväelaste vastu, ehitas pioneeripataljon saare teises otsas rahulikult silda. Sealjuures mitte mingit...