Jälgi meid

Uudised

Üks heatahtlik soovitus hiidlastele, aga mitte ainult!

RAAMATU KAANEKUJUNDUS
Seoses epideemiaga on peamiselt vanemad inimesed sunnitud olema rohkem kodus kui kuskil mujal. Nii minagi. Aga ka kodus tuleb end hästi tunda – seega lugeda, kuulata raadiot või vaadata televiisorit.
Nüüd konkreetselt! Sain raamatu­kogust Hubert Kahni raamatu “Tänan president Pätsu”. Olen selle arsti­teadlase raamatuid ka varem lugenud ja tean ka tema teadustöödest üht-teist lähemalt.
See, milleks kujunes see raamat minu jaoks epideemiast puretud Eestis, on vapustav. Midagi nii head ei ole ma viimaste aastate Eesti kirjanduses lugenud. Raamatus kirjutatakse mitte ainult Konstantin Pätsust kui presidendist, vaid ajastust kui niisugusest, Eestist kahe maailmasõja vahel. Sellise temaatikaga raamatuid on olnud ka enne ja hulgaliselt. Aga see raamat on kirjutatud väga heas eesti keeles, kokkuvõtlikult, väga täpselt ja samas üldistavalt. Ka kirjutajast endast on lõpus juttu, kuid see ei ole kõige tähtsam, kuid annab samas ülevaate Eesti Vabariigist, tol ajal (1920–1940) olnud peredest, laste kasvatamisest, vaimsusest jne.
Kui olete raamatu läbi lugenud, saate aru sellest “jne”. Olen ise sündinud 1942. aastal ja mäletan suure­päraselt sellest 30ndate aastate vaimsusest veel 40ndatel ja 50ndatel, aga põhimõtteliselt siiani.
Miks ma seda praegu kirjutan Hiiu Lehes. Võiks ka mõnes suuremas lehes, aga oma on ikka südame­lähedasem.
Nüüd minu mõte (soov), mille võiksid edasi anda Hiiumaa koolide õpetajad (direktorid) – see raamat tuleks lülitada kohustusliku kirjanduse hulka keskkooli lõpuklassides – ehk ajaloo õppeaine raamides. Sest see raamat on ajalugu selle kõige ehedamas väljenduses, väga hästi kirjutatud, hästi arusaadav nii vanematele inimestele (nostalgia) kui ka noortele, nagu õpik.
Siinjuures tahan kiita kahte raamatukogu: Kõrgessaare Hiiumaal ja Haapsalu keskraamatukogu. Need raamatukogud on nii Hiiumaa kui Läänemaa parimad asutused. Kiitus ja lugu­pidamine!

AINO KERDE, pensionär
suvel Hiiumaal,
talvel Haapsalus

 

Tänan president Pätsu
Autor Hubert Kahn
Toimetanud Anne Velliste
288 lk
Kirjastus OÜ Preventme
Raamat keskendub Eesti Vabariigi väljapaistva rajaja, korduvalt riigivanemaks ja esimeseks presidendiks valitud
Konstantin Pätsu tegevusele. Vaatamata sisemistele vastu­oludele ja välisjõudude mahitustele suudeti suuresti tänu temale üles ehitada rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti Vabariik, mis sai eelduseks Eesti iseseisvuse taastamiseks. Just sellepärast nägid Eesti omariikluse vastased temas peamist vaenlast, keda püüti igati laimata ja seda enam viiskümmend aastat kestnud okupatsiooni ajal. Sündmuste analüüs osutab, et Pätsu otsused olid võimalikest parimad ning tagasid Eesti rahva püsimajäämist. Raamatu teises osas manavad esile toonase ajavaimu ning olustiku autori lapsepõlve esimese kümne aasta mälupildid.

Veel lugemist:

Uudised

Möödunud nädala lõpus jõudis Kärdla Linnaraamatu­kogusse trükisoe raamat “Kärdla raamatukogu 150”, kuhu on koondatud raamatukogu ajalugu ja olulised sündmused. “Selle raamatuga paneme punkti meie...

Uudised

Reedel, 23. aprillil tähistas 102. sünni­päeva Riigikogu. Vastloodud Riigivanem August Rei sihtasutus korraldas sel puhul Estonia kontserdimaja ees sündmuse. Meenutati 1919. aasta 23. aprilli,...

Uudised

“Sellepärast, taluomanikud, nõudke oma lapsed, kes mingit eriteadust pole õppinud, maale tagasi. Ärge toetage mingil kombel nende kantseleidesse ja kontoritesse tungimist. Ärge raisake nende...