Connect with us

Uudised

Tuuru aasta oli lootusrikas

Maakondliku arenduskeskuse Tuuru eelmises aastas nägin mitmeid uusi lootuskiiri, aga kindlasti ei saa seda kergeks ajaks nimetada – meie ridades oli hõrendusi, tegevustes laienemisi.
Tuuru tegevusala on lai: nõustame maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liikmena ettevõtjaid ja MTÜsid, korraldame ettevõtluskoolitusi, kodanikuühenduste mentorklubi, inspiratsioonipäevi jms. Tuuru tuntuim kaubamärk on koolitused. Välja on antud ka Hiiumaa majandusülevaade ja hallatud maakondlikku portaali hiiumaa.ee. Samuti on Tuuru algatusel sündinud kohalik ettevõtluspäev ja arenguseminar. Rahastaja EASi nõutava kõrval on nii toeks kui koormaks ikka olnud mõni tegus projekt.
Lõppenud europrojektidest
Kuna mitu Tuuru töökohta oli täielikult või osaliselt kaetud kahe augustis lõppenud mitmeaastase projekti eelarvetest, on meie koosseis aastaga vähenenud. Kuid mis meile jäi?
Tänu programmi Interreg Eesti-Soome-Rootsi saarestike koostööprojektile Baces saime teha kuues keeles Hiiumaa sadamate kaardid, Hiiumaa turismiarengukava koostamiseks töötoad turismiettevõtjatega, kaks kahepäevast turismitootearenduse seminari, kaks turismiettevõtjate õppereisi, kontaktseminarid Soomes ja Rootsis, Hiiumaa väljapaneku Rootsi loodusturismimessil Wilderness Fair, Hiiumaa turundustrükised vene ja saksa keeles, fotod Hiiumaa turundusmaterjalidele jpm. Bacese abiga saime eelmise aasta jaanuaris korraldada ka Hiiumaa visioonikonverentsi, kust Hiiumaa arengustrateegia, mille koostamine oli toona üsna algusjärgus, sai edasisteks aruteludeks ainest ja hoogu juurde.
Interregi projekt Virtu arendas vanemaealistele suunatud uudseid meedia- ja heaoluteenuseid. Projekti käivitatud Virtu kanal võimaldab konsulteerida sotsiaaltöötajaga, osaleda võimlemis-, mälumängu- või laulutundides, saada spetsialistidelt teavet toitumise, tervise, notariteenuste jpt teemade kohta ja suhelda eakaaslastega. Virtuaalteenuse eesmärk ei ole asendada inimkontakti, vaid toetada ja täiendada olemasolevaid sotsiaalhoolekandeteenuseid. Pilootprojekti arendamist arutatakse riiklikul tasemel nii Rootsis, Soomes kui Eestis.
Maja kui koolitus- ja koostöökeskus
Tuuru majas on palju asukaid ja mõnele rentnikule on veel ruumi. Paljudele hiidlastele on Tuuru maja aga eelkõige enesetäiendamiskoht. Tuuru koolitusosakonnana töötab erakool Tuuru Koolitus, mille õppekavadel on haridus- ja teadusministeeriumi koolitusload, oleme Eesti rahvaülikoolide liidu ja Eesti vabaharidusliidu liige. Läinud aastal sai Tuurus koolitust 283 hiidlast – nii võõrkeeltes, arvutialal, käsitöös kui mitmesugustel tööalastel teemadel. Võimalusel ja vajadusel oleme korraldanud arvuti- ja keelekoolitusi ka mujal Hiiumaal. Kogukond võiks julgemini avaldada koolitusootusi, oleme koostööks valmis.
Koolitatavaid on võrreldes varasemate aastatega vähem – 2013 lõppes programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” (kestis 1.01.2008–30.06.2013, rahastasid Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik), mille toel Tuuru korraldas 76 koolitust 946 osalejale.
Seoses tasuta koolitustega on huvi tasuliste vastu märgatavalt kahanenud ja nii mõnegi kursuse on Tuuru korraldanud miinimumhinnaga ehk tulu saamata – vahel üksnes selleks, et vastata kogukonna harjumusele selles majas end koolitamas käia.
Arengusuundade teetähised
Novembris tunnustasime Hiiumaa arenguseminaril “Seis TV” tegusamaid Hiiumaa ettevõtjaid ja heitsime pilgu nii kohalikule kui laiemale majanduspildile. Oluline oli panna mõtlema, mis on hetkeseis (ega ometi seisak?) – peame ju koos tulevikule mõeldes hakkama arengustrateegia tugikarkassile tegevuskava planeerima ja seda ellu viima. Sellega seondub ka veel kinnitamata turismi- ja ettevõtlusstrateegiate tegevuskava korraldamine.
Peale Hiiumaa enda ja ka üleriigilistesse arengudokumentidesse sisendi andmise osalesid Tuuru töötajad ka näiteks merealaplaneeringute juhtrühma liikme ja noorte ettevõtlikkusprogrammi ENTRUM mentori vabatahtlikus töös. Veel kutsusime läinud aastal kahel korral kokku Hiiumaa sündmusekorraldajate ühisturunduse mõttetalgud, sest siinsete toimumiste pildilolek vajab koordineerimist ja turundusplaan reaalseid tulemusi.
Kevadel korraldasime koostöös loome- ja kodanikualgatusprojektidele tuge otsida aitava portaaliga Hooandja koolituse ühisrahastuse toimimisest. Omatulu teenimisele julgustamiseks kutsusime ühinguid sügisel eri paigus kulgevale koolitusele. Sügisel alustanud mentorklubis anti koolitust toote ja teenuse pakkumise teemal ning tehti õppekäike. Novembris olid koostöös Kodukant Hiiumaaga ka kodanikuühiskonna nädala sündmused Kassaris ja Käinas.
Mida uut?
Eelmisest aastast on Tuuru hallata turismiinfokeskus, mille asukoht, Kärdla pritsumaja läks suve lõpul renoveerimisele, uuenenuna avaneb see mais. Remondi ajal on turismiinfopunkt koos suveniirimüügiga Tuuru majas.
Elustasime Hiiumaa Rohelise märgi, mida on mõned uuesti ka juba välja antud. Loodetavasti kujuneb sellest Hiiumaa toodetele hea turundustugi, mis aitab reklaamida Hiiumaad kui puhta keskkonna ja väärt toorme oaasi.
Turundusplaani rakendamiseks on pärast pikka laagerdumist oodata turismikoordinaatori kohta. Hiiumaa omavalitsuste liidul on välja kujunenud visioon arenduskeskuse tegevuste võimendamiseks muuski osas.
Käivitunud on algatus tuua ettevõtjate toel Hiiumaa noorteni senisest suuremad võimalused ettevõtlikkusõppeks.
Investorteenindus on vaatamata väikestele ressurssidele toonud Hiiumaa ettevõtluspinnast uudistama esimesi atsakaid välisinvestoreid.
Koos Pärnu-, Lääne- ja Saaremaa arenduskeskusega alustame märtsis lääneranniku loomemajandusprojekti, et tugevdada loomeettevõtjate rolli regiooni reklaamimisel pärandi kaudu ning aidata neid tootearendusel ja ühisturundamisel.
Silmapiiril on rahvusvaheline projekt kohaliku toidu teemal. See käivitub 2015, ent eelseisval aastal on hea partneritega ettevalmistusi teha.
Üksik jalg jääb lonkama
Kodanikuühenduste nõustamises on üha enam pöördumisi seotud MTÜde asutamise ja rahastamisallikate leidmisega. Ka ettevõtteid luuakse, kuid enamik neist on elustiiliettevõtted, mis loovad vaid ühe minimaalse sissetulekuga töökoha ja paremal juhul annavad tööd ka perele. Paraku ei võimenda need ettevõtluskeskkonda. Võluvitsa, mille abil saarele kiiresti tohutult töökohti tekiks, pole leitud. Hiiumaa püsielanikkond on ettevõtluse arendamiseks langenud alla kriitilise piiri, ja saare muutmiseks ahvatlevaks tegutsemispiirkonnaks ka reaalselt, mitte vaid valimislubadustes, tuleb ühiselt pingutada ning nii mõttejõud kui ka rahalised ressursid ühendada.
Tuuru saab aidata ettevõtlikel inimestel oma ideedega alustada või leida võimalusi laienemise tugimiseks. Eestlastel pole kombeks nõu saamiseks pöörduda nõustaja või muu antud valdkonnas tegutseja poole. Julgustan seda siiski tegema. Soovime kõnelda teiega lihtsalt, nagu sõpradega – puudutades.
Eesmärk saab olla üks: tööpuuduse vähenemine ja elanikkonna kasv. Selleks aga tuleb kasvatada Hiiumaa ettevõtluse ja kodanikuühenduste võimekust ning meelitada saarele investeeringuid. Kirja panna lihtne, aga väljakutse on suur. Suurt koostööd nõudev. Seda soovingi kogu Hiiumaale alanud aastal.
Kristjan Arunurm,
Tuuru juhataja

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...

Digileht

Hiiu Leht 23. aprillil Osavallad müüvad edukalt maad Miks võetakse liinidel alt maha madalaid kadakaid? Hiiumaa tüdruk naases Küproselt pronksmedaliga Eurovalimised 2024 | Anti...

Uudised

Kuu aega enne 99. sünnipäeva suri Rootsis Lindigös Amanda Mast, kelle kodumetsas Paopel pandi 2019. aasta sügisel toime suur metsavargus. Kolme kahtlusaluse üle hakkab...