Connect with us

Uudised

Turundusstrateegia värsked ideed

Valminud Hiiumaa turundustrateegia sai omataolistest pisut erinev – see haarab kolme tegevus­suunda, jaguneb kümneks alamprojektiks ja loob Tiim Hiiumaa.
Turundusstrateegia koostasid Hiiumaa arenduskeskus ja agentuur Identity. Eelmisel nädalal esitles valminud dokumenti Hiiumaa muuseumi Pikas majas Identity projektijuht Birgit Prikk. Kommentaare jagasid Identity ekspert Kadri Armas ning arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson.
Birgit Prikk ütles, et strateegia koostamisel lähtuti Hiiumaa arengukava 2035+ planeeritud tegevustest. “Vaatasime arengukava sellise pilguga, et millistele tegevustele on võimalik turundust rakendada,” rääkis Prikk.
Lisaks tugineti kaasamisseminaridel ja uuringutel kogutud infole. Turundus­strateegia on koostatud viieks aastaks, tegevuskava kolmeks aastaks.
Koos tegevuskavaga
Torstensson rääkis, et Hiiumaa turundamiseks on varemgi strateegiaid loodud. “Meie esimene tööfaas oligi välja selgitada, miks varasemad strateegiad on jäänud riiulisse või parimal juhul saanud finantseerimisprojektide alusdokumentideks, sest sisu poolest vastasid nad kõik klassikaliste strateegiate tunnustele,” rääkis Torstensson.
Ühe põhjusena tõi ta välja selle, et Hiiumaal oli varem neli valda, maavalitsus ja Hiiumaa omavalitsuste liit ning puudus selge ülesannete jaotus, kes piirkonda turundama peaks.
Teise põhjusena tõi Torstensson välja, et strateegial puudus rakenduskava. “Selleks, et areng toimuks, on vaja kokku leppida mitte ainult selles, mida teha, vaid ka, kuidas seda teha.”
Nii otsustasidki koostajad nüüd suuremat rõhku panna strateegia elluviimisele ja selle rakenduskavale.
Jaguneb väiksemateks projektideks
Varasemad turundusstrateegiad keskendusid peamiselt turismivaldkonnale, uues on kolm tegevussuunda: Hiiumaa kui elukeskkond, Hiiumaa kui ettevõtluskeskkond ja Hiiumaa kui külaliskeskkond.
“Kuigi peamised väärtused ja omadused läbivad kõiki kolme valdkonda, erinevad sõnumite rõhuasetused ja kanalid sihtgrupiti,” rõhutas Torstensson.
Turundusstrateegia erineb teistest omataolistest selle poolest, et jaguneb kümneks alamprojektiks. Projektide teemadeks on näiteks “Hinda Hiiumaist”, “Noored Hiiumaale”, “Hiiumaa sündmused nähtavaks”, “Rohkem välis­turiste”, “Hiiumaa veebi­portaal” jt. Projektid on küll omavahel sidusad ja teenivad samu eesmärke, kuid on elluviidavad ka eraldi.
“Minu jaoks, kes ma olen oma elu jooksul päris palju neid strateegiaid koostanud, oli selline lähenemine esmakordne ja ma väga tahaks loota, et see õigustab end,” ütles esitlusel Birgit Prikk.
Projektipõhist lähenemist põhjendas ta sellega, et turundus­strateegia elluviimiseks oli Hiiumaa vallavalitsus hanget tellides eraldanud vaid 45 000 eurot aastas, millele lisaks 15 000 eurot aastas hiiumaa.ee lehe haldamiskulude katmiseks.
“Seda ressurssi just ainuüksi raha poole pealt oli kõigi nende valdkondade ja projektide peale kokku armetult vähe,” möönis Prikk. Ta lisas, et Anne-Ly Torstensson on Identity meeskonnale mõista andnud, et tegevuskava rakendamise eelarve vaadatakse ehk veel üle ja ettenähtud raamid võivad nihkuda.
Tiim Hiiumaa idee
Strateegiat koostades arvestas Identity meeskond siiski väiksema eelarvega ja pakkus lahenduseks välja mõtte kutsuda erinevad oma ala spetsialistid n-ö Tiim Hiiumaa ridadesse. Tiim Hiiumaa põhimõte seisneb selles, et turundus­strateegias välja toodud kümmet projekti hakataks ellu viima kas vabatahtlikus vormis või väikese tasu eest.
Hiiumaa arenduskeskus peaks lähiajal kaardistama, millise kompetentsiga inimesi on turundusstrateegia rakendamisel vaja.
“Suvehiidlased, oma entusiasmis kaasa lüüa Hiiumaa arengusse, andsid mõista, et kui oleks toredaid projekte, kus nad saaksid olla kaasatud ja oskusteabega panustada, nemad tulevad ja teevad,” ütles Prikk, et see mõte sündis kohtumisel suvehiidlastega.
Kuidas täpselt selline kontseptsioon tööle peaks hakkama, kes ja kuidas hakkab Tiim Hiiumaa tööd kordineerima, selgub strateegia koostajate sõnul lähiajal. Torstensson ütles, et ulemas on veel mõned töökoosolekud nii ettevõtjate, turismiasjaliste kui ka valla esindajatega, et lõpliku tegevuskava detailid paika panna.
Esimesena käivitatakse veebiportaali hiiumaa.ee projekt. “Selle jaoks on tänaseks koostatud lähteülesanne ja hetkel tegeleme projekti rahastamise teemaga,” ütles Anne-Ly Torstensson.

Valminud Hiiumaa turundustrateegia sai omataolistest pisut erinev – see haarab kolme tegevus­suunda, jaguneb kümneks alamprojektiks ja loob Tiim Hiiumaa.
SIGRID LEIGRI
sigrid.leigri@hiiuleht.ee
Turundusstrateegia koostasid Hiiumaa arenduskeskus ja agentuur Identity. Eelmisel nädalal esitles valminud dokumenti Hiiumaa muuseumi Pikas majas Identity projektijuht Birgit Prikk. Kommentaare jagasid Identity ekspert Kadri Armas ning arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly Torstensson.
Birgit Prikk ütles, et strateegia koostamisel lähtuti Hiiumaa arengukava 2035+ planeeritud tegevustest. “Vaatasime arengukava sellise pilguga, et millistele tegevustele on võimalik turundust rakendada,” rääkis Prikk.
Lisaks tugineti kaasamisseminaridel ja uuringutel kogutud infole. Turundus­strateegia on koostatud viieks aastaks, tegevuskava kolmeks aastaks.
Koos tegevuskavaga
Torstensson rääkis, et Hiiumaa turundamiseks on varemgi strateegiaid loodud. “Meie esimene tööfaas oligi välja selgitada, miks varasemad strateegiad on jäänud riiulisse või parimal juhul saanud finantseerimisprojektide alusdokumentideks, sest sisu poolest vastasid nad kõik klassikaliste strateegiate tunnustele,” rääkis Torstensson.
Ühe põhjusena tõi ta välja selle, et Hiiumaal oli varem neli valda, maavalitsus ja Hiiumaa omavalitsuste liit ning puudus selge ülesannete jaotus, kes piirkonda turundama peaks.
Teise põhjusena tõi
Torstensson välja, et strateegial puudus rakenduskava. “Selleks, et areng toimuks, on vaja kokku leppida mitte ainult selles, mida teha, vaid ka, kuidas seda teha.”
Nii otsustasidki koostajad nüüd suuremat rõhku panna strateegia elluviimisele ja selle rakenduskavale.
Jaguneb väikse-
mateks projektideks
Varasemad turundusstrateegiad keskendusid peamiselt turismivaldkonnale, uues on kolm tegevussuunda: Hiiumaa kui elukeskkond, Hiiumaa kui ettevõtluskeskkond ja Hiiumaa kui külaliskeskkond.
“Kuigi peamised väärtused ja omadused läbivad kõiki kolme valdkonda, erinevad sõnumite rõhuasetused ja kanalid sihtgrupiti,” rõhutas Torstensson.
Turundusstrateegia erineb teistest omataolistest selle poolest, et jaguneb kümneks alamprojektiks. Projektide teemadeks on näiteks “Hinda Hiiumaist”, “Noored Hiiumaale”, “Hiiumaa sündmused nähtavaks”, “Rohkem välis­turiste”, “Hiiumaa veebi­portaal” jt. Projektid on küll omavahel sidusad ja teenivad samu eesmärke, kuid on elluviidavad ka eraldi.
“Minu jaoks, kes ma olen oma elu jooksul päris palju neid strateegiaid koostanud, oli selline lähenemine esmakordne ja ma väga tahaks loota, et see õigustab end,” ütles esitlusel Birgit Prikk.
Projektipõhist lähenemist põhjendas ta sellega, et turundus­strateegia elluviimiseks oli Hiiumaa vallavalitsus hanget tellides eraldanud vaid 45 000 eurot aastas, millele lisaks 15 000 eurot aastas hiiumaa.ee lehe haldamiskulude katmiseks.
“Seda ressurssi just ainuüksi raha poole pealt oli kõigi nende valdkondade ja projektide peale kokku armetult vähe,” möönis Prikk. Ta lisas, et Anne-Ly Torstensson on Identity meeskonnale mõista andnud, et tegevuskava rakendamise eelarve vaadatakse ehk veel üle ja ettenähtud raamid võivad nihkuda.
Tiim Hiiumaa idee
Strateegiat koostades arvestas Identity meeskond siiski väiksema eelarvega ja pakkus lahenduseks välja mõtte kutsuda erinevad oma ala spetsialistid n-ö Tiim Hiiumaa ridadesse. Tiim Hiiumaa põhimõte seisneb selles, et turundus­strateegias välja toodud kümmet projekti hakataks ellu viima kas vabatahtlikus vormis või väikese tasu eest.
Järg lk 6
Hiiumaa arenduskeskus peaks lähiajal kaardistama, millise kompetentsiga inimesi on turundusstrateegia rakendamisel vaja.
“Suvehiidlased, oma entusiasmis kaasa lüüa Hiiumaa arengusse, andsid mõista, et kui oleks toredaid projekte, kus nad saaksid olla kaasatud ja oskusteabega panustada, nemad tulevad ja teevad,” ütles Prikk, et see mõte sündis kohtumisel suvehiidlastega.
Kuidas täpselt selline kontseptsioon tööle peaks hakkama, kes ja kuidas hakkab Tiim Hiiumaa tööd kordineerima, selgub strateegia koostajate sõnul lähiajal. Torstensson ütles, et ulemas on veel mõned töökoosolekud nii ettevõtjate, turismiasjaliste kui ka valla esindajatega, et lõpliku tegevuskava detailid paika panna.
Esimesena käivitatakse veebiportaali hiiumaa.ee projekt. “Selle jaoks on tänaseks koostatud lähteülesanne ja hetkel tegeleme projekti rahastamise teemaga,” ütles Anne-Ly Torstensson.

Veel lugemist:

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Uudised

Neljapäeval lõpetati pidulikult Hiiumaa haigla uuendamine, mis läks kokku maksma 13 miljonit eurot, millest kaksteist tuli Euroopa Liidu toetustest. Haigla juhatuse liikme Riina Tamme...

Teema

Hiiumaa mees Sander Voitka saab tänavu pidada oma üheksandat sünnipäeva, sest sünnikuupäevaks on tal 29. veebruar. Ema Ene Reidma meenutas, et esimese lapse sündimise...

Uudised

Vallavalitsus määras sel nädalal ametist lahkuva Kõrgessaare osavallavanema Niels-Peter Rattiste kohusetäitjaks Pühalepa vallavanema Lilli Elleri, kes varemgi töötanud neil kahel ametikohal korraga. Kolmapäeval kogunesid...