Connect with us

Turism

Turismikoordinaatori töölaualt

Suve keskpaigast on MTÜ Hiiumaa Turismiliit asemel regiooni turismi katusorganisatsiooni, Lääne-Eesti Turism Hiiumaa poolne liige SA Tuuru. Poolest aprillist ellu kutsutud turismikoordinaatori ametikohale on mõistagi suured lootused ja lahendada vajavaid väljakutseid on tegelikult palju rohkem kui teha jõuab ja ressursse on. Aga koostööst võidame palju.
Vaade väljapoole
Osalemine MTÜ Lääne-Eesti Turism nõukogus ja töös toob kaasa võimaluse ja vastutuse-
koorma seista paremini Hiiumaa huvide eest.
Suureks saavutuseks tuleb pidada, et 26. ja 27. novembril peetakse Tuuru toel Hiiumaal järjekorras kolmas Lääne-Eesti turismi aastakonverents, kus tunnustatakse regiooni parimaid turismiasjalisi. Konverents korraldatakse koostöös Läänemere saarte ühendusega B7. Sündmuse raames toimub lühike tootetutvustusreis merega seonduva ettevõtluse teemal. Programm on ettevalmistamisel, sellest kujuneb hea võimalus reklaamida oma ettevõtet ja turismiteenuseid väljapoole saart.
Meie tööks on ka MTÜ Lääne-Eesti Turism ja Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse (EAS) koolituste ja õppereiside vahendamine saare turismiettevõtjatele. Peab ütlema, et see on üks raskemaid ülesandeid, kuna meie ettevõtjad ei ole väga huvitatud koolitustel käimisest ja nende veenmine võtab hulga energiat ja aega.
Hiiumaa on sel aastal võõrustanud reisikorraldajaid ja ajakirjanikke Soomest, Saksamaalt ja Hispaaniast. Reise on aidanud korraldada MTÜ Lääne-Eesti Turism, EAS ja Hiiumaa turismiliit, samuti on nende reiside õnnestumisele kaasa aidanud meie turismiettevõtjad.
Osa reisikuludest jääb vastuvõtva maakonna kanda, sest tegu on turundustegevusega ja see on koht, kus ettevõtjad saavad end otse reklaamida nendel siht-
turgudel.
Soome ajakirjanikelt on juba sel suvel ilmunud positiivseid artikleid Hiiumaa sadamate ja sadamateenuste kohta.
Järgmisel aastal osaleme kindlasti Soome Matka ja Läti Balttour turismimessidel.
Arengudokumendid
Hea, kui on võimalus tööle hakata juba peaaegu valmis dokumentidega. Juba on ette valmistatud Hiiumaa turismistrateegia, mis vajab veidi kohendamist ning vastavusse viimist Eesti riikliku turismiarengukavaga. Sama kehtib praktiliselt valmisoleva Hiiumaa turundusplaani kohta, mida on vaja pisut kaasajastada ja kinnitamiseks ette valmistada. Kui need baasdokumendid on heaks kiidetud ja kinnitatud, läheb elu Hiiumaa turismi-
valdkonnas palju lihtsamaks, sest siis saab otseselt juhinduda tegevuskavadest, mida hakatakse järk-järgult ellu viima.
Ka sihtturgude strateegiatesse peame andma Hiiumaa poolse sisendi. Eesti riiklik turismiarengukava näeb ette prioriteetsete sihtturgude strateegiate koostamist, millele oodatakse panust kõigist maakondadest. Meile olulisimad sihturud on jätkuvalt Soome, tõusvalt Saksamaa, Läti ja Venemaa, vähemal määral Leedu ja Rootsi.
Käigusolevad projektid
EDEN on EASi juhitud turundusprojekt, kus Hiiumaa osaleb juba mitu aastat. Nüüd on projektipartneri roll Hiiumaa Turismiliidult Tuurule üle tulnud. Tänavu tegeldakse peamiselt turundustegevustega just Saksamaa kui ühe kasvava sihtturu suunal. Järgmise aasta teema on toit ja siis on turismi sihtkohtadel võimalus omavahel konkureerida põnevaima kohaliku toidu pakkujaks. Parimaid sihtkohti hakatakse EDEN projekti turundustegevustes esile tõstma.
Riverways on ühisprojekt, kus propageeritakse merega seotud aktiivpuhkuse võimalusi. Oleme sinna andnud sisendi Hiiumaal pakutavate merega seotud teenuste osas. Tulemusena peaks ilmuma trükis, milles Hiiumaale pühendatud kolm lehekülge. Kui õnnestub leida rahastust, avaneb võimalus oma teenuseid esitleda ka suuremas nn ranniku-
trükises.
Kultuuripärandist inspireeritud Lääne-Eesti loomeettevõtete tootearendusprogramm “Loole” ühendab kogu Lääne-Eesti käsitöölisi. Aegajalt saavad nad kokku, et koolitustel ja muudel asjakohastel sündmustel kogemusi vahetada. Selle üheaastase projekti tulemusena peaksid turule jõudma uued või ka juba varem tootmises olnud tooted, mis seotud lugude ja legendide või ka saamislooga. Osalejate arvates on tegu väga hea loomemajanduse valdkonna projektiga. Nüüd on oodata käsitöötootekonkurssi, kus parimad tööd välja valitakse. Siit loodame meiegi saada huvitavaid teostusi, mida võiksime tunnustada Hiiumaa Rohelise Märgiga.
Kuidas püsida pildil
Turismiinfokeskus sai küll maikuus avatud, kuid uus mööbel ja tehnika vajab veel paikasättimist ja sisseelamist. Plaan on muuta Hiiumaa turismiinfokeskus veelgi kliendisõbralikumaks, pakkuda külastajatele lisaks tavapärastele teenustele ajaveetmiseks hubast keskkonda koos võimalusega juua tassike kohvi, teed või karastusjooki. Tahame Pritsumaja muuta omasemaks ka kohalikele, kes nii hooajal kui hooajaväliselt saavad siit osta Hiiumaist käsitööd ja meeneid.
Uueks hooajaks algasid ettevalmistused juba sügisel. Järgmise aasta Hiiumaa sündmustekalendri tahame kokku panna enne messidele minekut. Koostamisel on uus turismikaart.
Ja lõpuks kõige tähtsam uudis – 30. septembril said esimest korda ühe laua taga kokku vastloodud Hiiu maakonna turisminõukoja liikmed. Esimesel koosolekul võeti vastu nõukoja töökord, arutati rahastuse võimaluste leidmist turundustegevusteks ja Hiiumaa sündmuste kalendri koostamisega seotud problemaatikat.
Pooleaastase töö jooksul on meil olnud väga hea koostöö eeskätt Hiiumaa turismiliidu, Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiu vallaga. Suured tänud kõigile abi ja toe eest!

Lia Rosenberg
Turismikoordinaator

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Kultuur

Tüdrukud said esmakordselt tantsusaalis kokku 2008. aastal, kui olid kolme- ja neljaaastased. Koos on tantsitud 16 aastat. Alguses oli rühm muidugi suurem, kuid nagu...