Connect with us

Turism

Turismiklastri turundusjuhina alustab Kadri Tasa

ERAKOGU
Kadri Tasa tööülesanded on seotud turundus- ja kommunikatsiooni­tegevuste planeerimise ja elluviimisega tulenevalt Hiiumaa turismiklastri tegevustest, sh piirkonna konkurentsivõime tugevdamise toetusprojektist, selgitas turismiklastri juht Kristel Üksvärav, kes teate edastas.
Turundusjuhi tööüles­annete hulka kuulub veebi­portaali hiiumaa.ee ning muude turismiga seotud veebilehtede sisuloome, turunduskampaaniate ja turundustegevuste, sh materjalide koostamine, messidel osalemine ja muude Hiiumaa turismialaste reklaami­projektide korraldamine ja läbiviimine.
Kadri Tasa on Hiiumaa juurtega, kõrghariduse omandas Tallinna Üli­koolis keskkonnakorralduse ja projektijuhtimise erialal. Töökogemusi on tal erinevatest valdkondadest teedeehitusest kuni tervishoiu ja riigihangete korraldamiseni. Sel sügisel asus õppima Hiiumaa Ametikoolis väikesadama spetsialistiks. “Olen õnnelik võimaluse eest asuda otseselt panustama Hiiumaa arengusse ja perspektiivi, et see eriliselt kaunis ja meeldejääva kontuuriga saar maailma kaardil veel kaugemale paistaks,” ütleb Kadri Tasa.
Hiiumaa turismiklaster on ellu kutsutud Hiiumaa turismiasjaliste ühiste eesmärkide saavutamiseks, sh kompetentsi ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Turismiklastri ühistegevusteks on mh ettevõtete ülene sihtkohaturundus ja Hiiumaa mainekujundus, kampaaniad kliendirühmadele, kelleni jõudmine üksi on kulukas või keerukas; koolitused, kogemuste vahetamise üritused ja õppe­reisid; lobitöö ja klastri­liikmete huvide esindamine suhtluses ametiasutuste ja riigiettevõtetega; muud projektid, mida üksi on keeruline või ebamõistlik teha.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.

Ahto ilmajutud

Olulist lumelisa viimastel päevadel tulnud pole. Järgnevad päevad tulevad talviselt karged. Igatahes paistab see talveidüll selleks korraks tasapisi lõpule jõudvat, kuna uue nädala algul...