Connect with us

Turism

Turismiklastri turundusjuhina alustab Kadri Tasa

ERAKOGU
Kadri Tasa tööülesanded on seotud turundus- ja kommunikatsiooni­tegevuste planeerimise ja elluviimisega tulenevalt Hiiumaa turismiklastri tegevustest, sh piirkonna konkurentsivõime tugevdamise toetusprojektist, selgitas turismiklastri juht Kristel Üksvärav, kes teate edastas.
Turundusjuhi tööüles­annete hulka kuulub veebi­portaali hiiumaa.ee ning muude turismiga seotud veebilehtede sisuloome, turunduskampaaniate ja turundustegevuste, sh materjalide koostamine, messidel osalemine ja muude Hiiumaa turismialaste reklaami­projektide korraldamine ja läbiviimine.
Kadri Tasa on Hiiumaa juurtega, kõrghariduse omandas Tallinna Üli­koolis keskkonnakorralduse ja projektijuhtimise erialal. Töökogemusi on tal erinevatest valdkondadest teedeehitusest kuni tervishoiu ja riigihangete korraldamiseni. Sel sügisel asus õppima Hiiumaa Ametikoolis väikesadama spetsialistiks. “Olen õnnelik võimaluse eest asuda otseselt panustama Hiiumaa arengusse ja perspektiivi, et see eriliselt kaunis ja meeldejääva kontuuriga saar maailma kaardil veel kaugemale paistaks,” ütleb Kadri Tasa.
Hiiumaa turismiklaster on ellu kutsutud Hiiumaa turismiasjaliste ühiste eesmärkide saavutamiseks, sh kompetentsi ja ressursside tõhusamaks kasutamiseks. Turismiklastri ühistegevusteks on mh ettevõtete ülene sihtkohaturundus ja Hiiumaa mainekujundus, kampaaniad kliendirühmadele, kelleni jõudmine üksi on kulukas või keerukas; koolitused, kogemuste vahetamise üritused ja õppe­reisid; lobitöö ja klastri­liikmete huvide esindamine suhtluses ametiasutuste ja riigiettevõtetega; muud projektid, mida üksi on keeruline või ebamõistlik teha.

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...

Digileht

Hiiu Leht 23. aprillil Osavallad müüvad edukalt maad Miks võetakse liinidel alt maha madalaid kadakaid? Hiiumaa tüdruk naases Küproselt pronksmedaliga Eurovalimised 2024 | Anti...

Uudised

Kuu aega enne 99. sünnipäeva suri Rootsis Lindigös Amanda Mast, kelle kodumetsas Paopel pandi 2019. aasta sügisel toime suur metsavargus. Kolme kahtlusaluse üle hakkab...