Jälgi meid

TURISM

Turism saab suure toetuse

Kristiina Jors
KRISTEL ÜKSVÄRAV
Hiiumaa turismiklastri taotlus sai üleeestilises piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlus­voorus positiivse vastuse – see tähendab saare turismile olulist,
450 000eurost toetust.
“Kui üldiselt küsitakse sellest voorust toetust erinevate turismi­atraktsioonide ja -objektide rajamiseks, siis meie küsisime toetust nii-öelda pehmete tegevuste jaoks,” ütles eduka projekti kirjutanud Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. “Taotlus sisaldab erinevaid tegevusi, kuid suur eesmärk on üks – tutvustada Hiiumaad kui mereriiki, kui Läänemere piirkonna atraktiivset mere­kultuuri sihtkohta, mis on tuntud loodusläheduse, kultuuripärandi, hiiu keele ja kohaliku toidu väärtustamise kaudu,” avas ta projekti sisupoolt.
Üksvärava sõnul on, lisaks Hiiumaa tutvustamisele Eestis ja väljapool, eesmärk aidata kaasa kohaliku turismiettevõtlus­keskkonna arendamisele ning innustada potentsiaalseid investoreid.
Üks osa projektist hõlmab külastusteekondade ja külastuspakettide loomist eri keeltes, sh rakenduse loomist, mille eesmärk on olla atraktiivne ja kaasaegne abiline Hiiumaa külastamisel.
“Soov on võimaldada Hiiumaal omal käel ringi liikuda, saades seejuures osa Hiiumaaga seotud infost ja teenustest,” ütles Üksvärav. “Soov on ka, et säiliks ühelt poolt arhailisus ja see, mida Hiiumaale igaüks otsima tuleb, kuid et samas oleksime kaasaegsed ja külalislahked.”
Projekt toob muutused
Kristel Üksvärava sõnul on ootuspärane, et investeeringu tulemusena suureneb Hiiumaa külastajate arv ning koos sellega kasvab töökohtade arv teenindussektoris. “Samuti on soov pikendada Hiiumaa väga lühiajalist külastushooaega,” lisas ta.
Edukat taotlust märkis ära ka Hiiumaa vallavalitsus transpordiameti peadirektorile Kaido Padarile saadetud kirjas, milles vald küsis suveks Hiiumaa liinile lisalaeva.
“Käesoleva aasta veomahtu
on arvestatava panuse andnud mitmed maakonnale olulised arendusprojektid – riigimaanteede ulatuslik remont, spordihoone rajamine jne. Rõõm on tõdeda, et arendustegevus jätkub ka järgnevatel aastatel – ees on näiteks Kärdla põhikooli ja lasteaia uue hoone ehitus. Samuti on heaks kiidetud maakonna turundus­projekt lähemaks kaheks-kolmeks aastaks, mis samuti üleveonäitajates kajastuma hakkab,” märgib Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja 27. septembril ametile saadetud kirjas.
Eestist väljapoole on projekti sihtriikideks Soome ja Saksa­maa. Projekti ellu­viimiseks on aega kaks aastat – toetuse abikõlblikkuse periood on kuni augustini 2023. Kogu projekti maksumus on 562 500 eurot. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
Roheliste
sihtkohtade hõbetase
Kolmapäeval, 29. septembril osales Kristel Üksvärav turismi­konverentsil, mis kandis nime “Kriis on võimalus”. Konverentsi järel sai Hiiumaa kätte roheliste sihtkohtade hõbetaseme tunnistuse ehk Green Destination Award’i. Tunnistuse võtsid vastu
Anne-Ly Torstensson ja
Kristel Üksvärav.
Konverentsil kuulutati välja ka Turismi Turundustegu 2021 võitja Veinitee. Veiniteele on ühinenud 19 Eesti veinimaja, mis kutsuvad inimesi linnast välja. Ühisturundus võimaldab väiketootjatel kulusid kokku hoida ning veini­huvilistel Eesti arenevast veinikultuurist paremat ülevaadet saada. Hästi on käima läinud koostöö kohalike toiduette­võtetega, kultuurisündmustega. Tänu Veiniteele on kogu Eestit kattev võrgustik avatud veinimajadest, kus saab suhelda otse pererahvaga ja maitsta piirkonnas kasvanud viljadest valminud jooke.
Teised finalistid olid Saaremaa viikingiaasta ja elamusteenuste platvorm KYLAS.ee

Toimetaja
HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

TURISM

Tänavu algab Hiiumaa suvehooaeg turismiasjaliste kohtumisega esimesel turismimessil. 15. juunil kella 15–19ni on Kärdla sadama Yachts-Service ellingus avatud Hiiumaa turismimess 2022. Esimesele turismimessile on...

UUDISED

Hiiumaale püstitati esimesed suured välimeediaekraanid, mis suuremates linnades ammugi laialt kasutusel. Esimese paigaldas TS Laevad paar nädalat tagasi Rohuküla sadamasse. Üks sai paika mullu...

TURISM

Hiiumaa turismiklastri eestvedamisel või osavõtul on poole tegutsemisaastaga toimunud mitmeid üritusi, käivitatud rida pikemaajalisi projekte. Paraku on osa tööst jäänud ka ootele, kuna koroona­piirangud...

TURISM

Enam kui 20 aastat saare turismi arendamisega tegelenud MTÜ Hiiumaa Turismiliit tõmbas otsad kokku, et teha plats vabaks sel kevadel loodud Hiiumaa turismiklastrile. Tegu...