Jälgi meid

TURISM

Turismiklastri esimene tegus sügistalv

Erakogu
Hiiumaa turismiklastri eestvedamisel või osavõtul on poole tegutsemisaastaga toimunud mitmeid üritusi, käivitatud rida pikemaajalisi projekte. Paraku on osa tööst jäänud ka ootele, kuna koroona­piirangud tühistavad ühe kavandatud tegevuse teise järel.
Ettevõtjad tahavad ühisturundust ja sündmusi
25. novembri Hiiumaa ette­võtjate hommikukohvil esitlesin turismiklastri üldpõhi­mõtteid ja tegevusplaani. Siis oli klastriga liitunuid 6, nüüdseks on huvilisi lisandunud 16 ja iga nädal toob uusi liitumisavaldusi. Tutvustasin ka sügisese turismiasjaliste küsitluse tulemusi – need on saadaval Arenduskeskuse kodulehel turismiklastri jaotuses.
Tulemustest joonistus välja, et meie merelis-saarelise sihtkoha eelised tuleks esile tuua hooajaväliste ürituste ja kvaliteetturistile suunatud ühisturundusega. 7. detsembril kohtusime šampanjabaaris ja restos Kork Hiiumaa turismi­asjalistega. Jõudsime järelduseni, et konkreetse turundussõnumi jaoks on vaja vormistada erinevate ette­võtete ühispakkumised.
Näiteks, et matkahuviline pere, märgates Kassari Ratsa­matkade kutset laste ratsalaagrisse, leiaks sealtsamast kohe ka pakkumise lapsevanematele: õhtusöök iiuMEKKis, majutus Kassari puhkekeskuses, hommikusöök kohvikus Ruudi ja seejärel hülgesafari Kärdla sadamast – kogu paketi allahindlus 18 %. Või vaatamisväärsuste-toitlustuse-meelelahutuse-majutuse vautšerid Hiiumaa24H ja Hiiumaa48H.
Klaster aitab tootekirjelduse, pakendamise ja reklaamiga, konkreetsed pakkumised aga peavad ettevõtjad ise omavahel kokku leppima. Eesti siseturistile mõeldud pakkumiste tutvustamiseks plaanime digikampaaniat.
Küsitlusest selgus, et hooaja pikendamiseks kvaliteet­külastajale on vaja nõudlikuma turisti ootustele vastavaid kontserte, etendusi, festivale,
kirjandusõhtuid, spordi­võistlusi ja muid
sündmusi. Nende korraldamine ei ole otseselt vallavalitsuse ega turismiklastri ülesanne, ettevõtjad ja kultuurikorraldajate MTÜd saavad sellega hästi hakkama. Klastri toetus saab olla turunduslik tugi ning ürituste lisamine oma meediaplaani, kodulehele, turunduskampaaniatesse, trükistesse ja ühispakkumistesse.
Koroona surub turunduse digitaalseks
Kadripäeval olime optimistlikud ja koostasime rahvus­vahelisi messimeeskondi. Omikroni kasvu ja selle halvavat mõju turismiturundusele ei osanud siis ette näha ei hiidlased, saarlased ega TourEsti korraldav turismifirmade liit. Koos SA Hiiumaa Sadamad, EASi ja saarlastega pidime osalema messidel Tallinnas, Riias, Helsingis, Stockholmis, Berliinis ja Düsseldorfis, nüüd aga peame ära jäänud messide ettevalmistustööd panema riiulile järgmist korda ootama. Ka Riia turismimess Balttour lükati edasi, kuid on jäänud õhkõrn lootus, et saame sinna sõita aprillis.
Alternatiiviks on digitaalne turundus. Loodame lähi­nädalatel ära vormistada eelpool mainitud Hiiumaa ettevõtete ühispakkumised, et esitleda neid koos saarlastega MATKA2022 messi asemele kavandatavas digikampaanias, samuti kajastada neid valmivas turismitrükises.
Alustasid rohekoordinaator ja turundusjuht
Novembrist töötab meil osakoormusega Hiiu ja Saare maakonna ühine kestliku arengu koordinaator Anne-Ly Torstensson, kes tegeleb roheteemadega, sh Hiiumaa Green Destination (GD) auditi järelduste ja järgmise GD taotlusega. Praegu saavutatud Hiiumaa GD hõbetaseme tiitel kehtib aastani 2023.
Kaks kuud on klastris tööl olnud turundusjuht Kadri Tasa, kelle juhtimisel valmivad messimaterjalid, millele leiame nüüd muu rakenduse. Uuendasime Hiiumaa rebitavad kaardid ja voldik-kaardid ning PATEE projekti rahastusel toodame neid varasemast rohkemates keeltes.
Märtsis ilmub Hiiumaa 2022. aasta turismikataloog “GO Hiiumaa”, mille toodab OÜ Matkaajakiri. Eesti ja inglise keeles ilmuv esindustrükis tutvustab saare turismivõimalusi nii Eestis kui välismaal. Kirjanduse teema-aasta puhul keskendub “GO Hiiumaa” saare lugudele ja inimestele, kelle kaudu esitletakse meie loodust, puhkevõimalusi, elamus­keskusi, kööki ja sündmusi. Ei puudu ka sündmuste kalender ja huvitavamate
külastusteekondade soovitused. Oluliseks lisaväärtuseks on seekordse trükise üle­eestiline levik ning jõudmine R-Kioskitesse, Tallinki laevadele ja Soome reisikorraldajate kontoritesse. Reklaami tellimisel on turismiklastri liikmetele soodushind. Lisaks on ettevalmistamisel ühine turismitrükis koos Saaremaaga.
Omainimeste koolitused ja võrgustikuüritused
Lähenev kevad toob ka turismi­ettevõtjate koolitused ja õppereisid. Tahame pakkuda suvistele hooaja-­turismitöötajatele teavet saare kohta ja teha neile Hiiumaa vaatamisväärsuste ringreisi, et nad turistide küsimustele vastates tugineksid oma kogemusele ega peaks andma umbmääraseid seletusi.
19. jaanuaril kogunesid klastri kutsel giidid ja giidinduse huvilised. Arutati, kuidas tagada, et Hiiumaa tutvustamine oleks jätkuvalt professionaalne, logistiliselt hästi korraldatud ja hiidlaslikult muhe. Leiti, et lisaks praeguste giidide kohtumiste ja infovahetuse regulaarseks muutmisele tuleb teha pingutus ka uute Hiiumaa giidide atesteerimiseks.
Suurprojektid nõuavad riigihankeid ja korras alusdokumente
Suurprojektide, nagu piir­kondade konkurentsivõime tõstmine (PKT), puhul tuleb põhiosa projekti tegevustest ellu viia läbi riigihangete. Praegu on töös rahvus­vaheline turundus- ja reklaami­hange, millest ainuüksi välisturgudele suunatud meedia­kampaania maht võtab eelarvest kuuekohalise summa. Kui see hange üleval, jätkame IT-rakenduste hankega. Nende ettevalmistamine on mahukas tegevus, sest kuigi erinevad projektid peavad üksteist täiendama, ei tohi eurotoetustest rahastatavates tegevustes olla kattuvusi.
Hiiumaale on aegade jooksul ja erinevate projektide käigus koostatud mitmeid arengukavasid, strateegiaid ja muid programmdokumente. Novembris uuendasime ja pikendasime Hiiumaale aastateks 2019–2021 koostatud kohaturundusstrateegiat, mis puudutab olulisel määral ka turismi, detsembris täpsustasime poole peal olevate toetusprogrammide tegevusi. Loodan, et oleme neis suutnud asju täpsemalt sõnastada ning saame aastale 2023 vastu minna lihtsamate ja selgemate ülesannetega ning erinevate meetmete projektidesse planeeritud tegevused on dubleerimiste vältimiseks paremini ühtlustatud.
Suurendasime Hiiumaa meediakajastust
Osalt koos töös olevate projektide ja lähenevate kampaaniatega, aga ka seoses juba käivitunud kirjanduse teema-aasta sündmustega, oleme suurendanud Hiiumaa nähtavust nii Eesti kui rahvusvahelises meedias. Välja arvatud parvlaevapiletite hinnatõusuga seonduv meediahuvi, oleme olnud ise aktiivsed ning oma tegevustest nii pressiteadete kui ajakirjanike külla kutsumise kaudu teavitanud.
Samal päeval Hiiumaa
kirjandusaasta alguse ja Paul-Eerik Rummo 80. sünni­päeva tähistamisega kutsusime Kärdla sadamasse Arktika-reisist ning sellele pühendatud raamatust rääkima ekspeditsioonilaeva Admiral Bellingshausen pootsmani Maris Pruuli.
Jaanuarikuise The Baltic Guide lehe jaoks koostasin soomekeelse artikli, 16. märtsil ilmub üleriikliku ajalehe Postimees vahel Hiiumaa erileht.
KRISTEL ÜKSVÄRAV
Hiiumaa turismiklastri juht

Veel lugemist:

TURISM

Tänavu algab Hiiumaa suvehooaeg turismiasjaliste kohtumisega esimesel turismimessil. 15. juunil kella 15–19ni on Kärdla sadama Yachts-Service ellingus avatud Hiiumaa turismimess 2022. Esimesele turismimessile on...

UUDISED

Hiiumaale püstitati esimesed suured välimeediaekraanid, mis suuremates linnades ammugi laialt kasutusel. Esimese paigaldas TS Laevad paar nädalat tagasi Rohuküla sadamasse. Üks sai paika mullu...

UUDISED

Esimese rahva­raamatukoguna Eestis saab 22. septembrist IDkaardi abil Kärdla linnaraamatukogusse siseneda ka siis, kui raamatukogu töötajaid kohal pole. Kuidas kõik laabunud on, kas on...

TURISM

Hiiumaa turismiklastri taotlus sai üleeestilises piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlus­voorus positiivse vastuse – see tähendab saare turismile olulist, 450 000eurost toetust. “Kui üldiselt küsitakse...