Jälgi meid

Uudised

TÜLI KESTAB | Kuuri omanik nõuab õigust kohtu kaudu

Teisipäeval pidi Haapsalu kohtumajas toimuma kohtuistung, kus arutusel Heimar Kuuskleri ettevõtte OÜ Bright Solutions hagi sihtasutuse Hiiumaa Sadamad vastu. 

Protsessi avaistung oli mullu augustis, aga teine istung ettenähtud kuupäeval, 19. märtsil ei toimunud, kuna ekspertiisiakt ei saanud selleks ajaks valmis. Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Maasik ütles, et kohus on saatnud eksperdile päringu, millal ekspertiis valmida võiks ning uus istungipäev määratakse peale vastuse saamist.

Kuuskler nõuab hagiavalduses Resto Kuur kunagiste ruumide valduse üleandmist, alternatiivselt üürilepingu pikendamist või konkursi tulemuste alusel üürilepingu sõlmimist ja valduse üleandmist või siis üüriesemele tehtud kulutuste ja tekitatud kahju hüvitamist.

Veel lugemist:

Uudised

Küüditamise aastapäeva mälestuskoosolekul Lehtma sadamas toonitas president Alar Karis, et agressioon ning julmus ei ole maailmast kadunud, vaid ähvardab ka meie julgeolekut igapäevaselt.

Kultuur

Hiljuti Hiiumaa Muuseumis tutvustatud kogukonnaportaalist KIVIKE leiab muuhulgas Hiiumaalt kogutud lugusid, muinasjutte, muistendeid ja ülestähendusi alates 19. sajandist. 

Uudised

Hiiumaale mitteametlikule visiidile tulnud president Alar Karis pandi Orjaku sadamas proovile, kui ühtäkki veest appihüüdeid kostis.

Teema

Hiiumaal suveüritustest puudust ei tule, kontserte ning festivale on saarel küll ja veel. Keerulisem on olukord aga teatril – sest oma teatrimaja saarel puudub.