Jälgi meid

UUDISED

Tublimate noorte tänupidu peeti Keskväljakul

Helja Kaptein
24. veebruaril korraldasid noortejuhid kodutütardele ja noorkotkastele ja nende vanematele vabariigi aastapäeva puhul Kärdla Kesk­väljakul tänupeo.
Kuigi ilm peopidamist ei soosinud, karastunud noored sellest ei hoolinud. Pärast hümni laulmist esitas Emmaste rühma kodutütar Meribel Aaslepp Juhan Liivi luuletuse “Meri”. Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja tervituse luges ette Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna noorteinstruktor Merje Reismaa.
“Meie esivanemad andsid vaba Eesti riigi loomisse oma südame ja hinge. See nõudis suurt julgust, otsustavust ja meelekindlust. Eesti ei sündinud valutult ega veretult. Toodud ohvreid mäletame ja mälestame,” kirjutas valla­vanem oma tervituses. Samas kutsus ta noori praegusel keerulisel ajal, mõeldes kasvõi meie ettearvamatu idanaabri peale, pidama meeles Eesti riigi loomist. “Isamaaline käitumine ja kodumaa armastus väljendub Eesti inimestest hoolimises. Esimese asjana hoidke iseennast. Selleks, et teisi toetada, pead suutma ise seista. Hoidke üksteist ja oma organisatsiooni.”
Kaitseliidu Hiiumaa malev­konna pealik kapten Roman Lukas soovis kõigile vabariigi aastapäeval jaksu ja tegutsemis­tahtmist: “Kasvage väärikateks kodumaa poegadeks ja tütardeks.”
Tublisid, keda tunnustada jagus igasse rühma. Kokku oli tänavu neid, keda tänukirja järele kutsuti, üle poolesaja. Mullu valiti ka Hiiumaa aasta kodutütar ja noorkotkas. Aasta 2021 kodutütar on Riin Padu, kes kuulub organisatsiooni 2016. aastast. Riinu tutvustuses on öeldud, et ta on enesekindel, julge, vastutus­tundlik, usaldusväärne ja tema peale saab alati loota. “Ta esindab viisakalt Kodutütarde organisatsiooni nii vormis kui igapäevaelus. Kui midagi viltu veab, siis ta vabandab ja järgmine kord parandab ennast. Hiiumaa aasta kodu­tütar on algatusvõimeline tütarlaps, kes räägib julgelt kaasa noortekogu koosseisus ning võtab ka korraldaja rolli, millega saab väga hästi hakkama,” on kirjas aasta kodutütre iseloomustuses.
Aasta noorkotkas on Kaur Pranno, kes kuulub organisatsiooni 2018. aastast. “Ta on väga entusiastlik, tasa­kaalukas ja hea algatus­võimega noor inimene. Ta ei vali sündmusi, kus osaleda või mitte osaleda, tema jaoks on igasugune osalus ja kogemus väga oluline ja edasist arengut toetav. Hiiumaa aasta noorkotkas on kõrge lennuga noormees, kes algatab ise palju, korraldab ise või aitab teistel läbi viia erinevaid noorte­organisatsiooni sündmusi. Ta on ka väga hea teiste noorte motiveerija ja kaasaja, peaasi, et niisama alla ei anta.”
Merje Reismaa rääkis, et noorteorganisatsioonide tugevus ja laiapindsus tugineb algatusvõimelistele ja tegusatele noortejuhtidele.
Tugevad noortejuhid
“Nemad on need võtmeisikud, kes kasvatavad tuleviku­liidreid!” ütles Reismaa ja tänas noortejuhte: Kaie Pranno, Mari-Liis Kerk, Larissa Babõnina, Andres Laanejõe, Lya Uibo, Julia Gurjeva, Anu Saue, Jaak Hiiemets, Tiina Hiiemets ja Johanna Aaslepp.
Veel tänas ta abi ja toetuse eest Hiiumaa noortele Noorte Kotkaste Sakala maleva noorteinstruktorit Gertu Viiaskit ja Noorte Kotkaste Sakala maleva rühmapealikut Maarjo Röslerit.
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tänukirjad andsid üle Kodutütarde Hiiumaa jaoskonna vanem Julia Gurjeva ja Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonna pealik Larissa Babõnina.

HELJA KAPTEIN

Tunnustused kodutütardele ja noorkotkastele
Hiiumaa noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng 2021, lühikese raja arvestuses:
III koht – võistkond HOK tüdrukud, koosseisus Johanna Trei, Miina Kesküla ja Mia Esta.
I ja II kohta jagavad võistkonnad HOK poisid, koosseisus Jan Samorodni, Martin Samorodni, Atso Kesküla ja Joosep Esta.
Võistkond MÕISAKAD, koosseisus Reinold Paulus, Keiti Paulus, Lenna Paulus ja Luna-Angelika Põldma.
Hiiumaa noorkotkaste ja kodutütarde matkamäng 2021, pika raja arvestuses:
III koht – võistkond HIIU LEIGER, koosseisus Carolyn Roos, Riin Padu, Meribell Rüütel ja Sandra Liisa Leigri.
II koht – võistkond SIILID, koosseisus Anni Hiiemets, Jakob Hiiemets, Bert Omann ja Markus Saarnak.
I koht – võistkond HIIUKAD, koosseisus Elisabet Kallas, Kätlin Mast, Martha-Lii Voolma ja Marta Maripuu.
Kotkatormi võistlus, kodutütarde arvestuses:
III koht – võistkond Väikesed Hiidlased, koosseisus Riin Padu, Kätlin Mast, Maileli Lepa ja Carolyn Roos.
Noorte Kotkaste hoolsuspaelad on välja teeninud:
Andres Kuuse
Kaur Pranno
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste peavanemate tänukirjad:

Ave-Ly Aron
Elisabet Kallas
Kätlin Mast
Elizabeth Niglas
Maileli Lepa
Meribell Rüütel
Meribel Aaslepp
Lotta-Liisa Kaevand
Andreas Kotter
Mattias Rüütel
Rogert Berkman
Karl-Markus Sadul

2021 silmapaistvamad noorkotkad ja kodutütred:
Kärdla rühma tublim kodutütar – Kätlin Mast
Kärdla rühma tublim noorkotkas – Joosep Grahv
Käina rühma tublim kodutütar – Meribell Rüütel
Käina rühma tublim noorkotkas – Oliver Eller
Emmaste rühma tublim kodutütar – Lotta-Liisa Kaevand
Emmaste rühma tublim noorkotkas – Erki Pranno
Pühalepa rühma tublim kodutütar – Martha-Lii Voolma
Pühalepa rühma tublim noorkotkas – Bert Omann

Allikas: Hiiumaa KT ja NK

Veel lugemist:

UUDISED

Vabariigi sünnipäeva hommikul korraldasid kohalikud noored Käina osavalla rahvale erilise sündmuse – kolmandat aastat toimus koolimaja juures pidupäevarivistus. Käina kooli ette oli Eesti vaba­riigi...

PÄÄSTE

Rahvusvahelise 112 päeva puhul korraldab häirekeskus Tallinnas sündmuse, kus teiste seas tänatakse ka häid hädaabikõnesid teinud lapsi. Hiiumaalt on tänupeole kutsutud Hiiumaa gümnaasiumi 11....

UUDISED

Kolmapäeval, 19. jaanuaril möödus 90 aastat Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred loomisest. Sel pidupäeval päikesetõusu ajal, kell 8.57 osalesid Pika Hermanni tornis Eesti tähtsaima riigilipu heiskamisel...

UUDISED

Talvisel koolivaheajal said noored kotkad ja kodutütred proovida enda võimeid ja oskusi Hiiumaal rännak-laagris Kotkatorm, millega noored korraldajad soovivad jätkata. Neljapäevast reedeni ränkasid –...