Connect with us

Uudised

Tore digipäev Käina koolis

erakogu
Kolmanda õppeveerandi viimasel päeval, 13. märtsil toimus Käina koolis digipäev, mis kestis neli õppetundi. Päeva eesmärk oli kasutusele võtta koolile soetatud tahvelarvutid, et nii julgustada õpetajaid ja õpilasi nutiseadmeid õppetöös kasutama. Tahvelarvutid jaotati klasside vahel ära ja digitöö võis alata.
1.–3. klasside õpilased alustasid päeva pusle tegemisega, selleks kasutati Jigsaw rakendust. Põnev oli moodustada sõna “nutikas” õpilastest. Sõna iga täht tuli eraldi pildistada ja lõpuks kokku seada Photo Gird’iga. Lisaks tehti tutvust nutikust ja osavaid näppe vajavate äppidega Math Duel ja Flow Free.
4.–6. klasside õpilased alustasid päeva digimatkaga Käina alevikus, kus tuli liikuda QR-koodide [kahemõõtmeline vöötkood, mille sisse saab infot peita – toim] abil. Igas kontrollpunktis oli kaks QR-koodi. Esimene kood tähistas ülesannet objekti kohta, millele tuli vastus leida internetiavarustest, teine andis juhise edasiliikumiseks järgmisesse punkti. Lisaks pidi klass end pildistama objekti taustal. Jõudes tagasi kooli, tuli igal klassil valmistada läbitud teekonnast ettekanne Padlet’i veebitahvlile. Oluline oli välja tuua objektide küsimuste vastused ning teekonnal tehtud pildid.
Ka 4.–6. klasside õpilased seadsid kokku sõna “nutikas” ja tutvusid äppidega Math Duel, Flow Free, Unblock Me ja Lightbot.
7.–9. klasside õpilased alustasid päeva pildijahiga Käina alevikus. Ülesandeks oli kõndida GPS-koordinaatide abil punktist punkti ja täita etteantud ülesandeid. Kogu teekond salvestati nutiseadmesse. Vajalikud rakendused teekonna läbimiseks olid Endomondo, QrDroid ja Google Maps. Kooli tagasi tulles koostati oma rännaku kohta Padlet esitlus. Esitluse tapeediks salvestati läbitud teekonna matkajälg, kuhu paigutati punktides tehtud fotod.
Pärast väikest vaheaega alustasid nemadki digitunniga. 7. klassi õpilased osalesid kunstiõpetuse tunnis. Nad otsisid nutiseadmeid kasutades internetist teavet impressionismi kohta ning valisid välja ühe teemaga haakuva maali. Leitud maali oli vaja rakendada tänapäeva linnaruumis reklaamina ehk anda maalile uus tõlgendus uues kontekstis. Maali ja teksti viisid õpilased kokku kasutades rakendust PiscArt.
8. klassi digipäeva matemaatikatunnis lahendasid õpilased ülesandeid kasutades esimesel juhul traditsioonilist meetodit – paberit ja pliiatsit – ning teisel juhul äppi Photo Math. Seejärel võrreldi tulemusi ja lahenduskäike.
9. klassi õpilased kasutasid bioloogias liitreaalsuse äppi Anatomy 4D, mille abil lahendati õpetaja valmistatud teemakohast töölehte.
Sellele järgnes kõikide klasside veerandtund, kus õpilased vastasid klassijuhataja koostatud küsimustele Kahoot keskkonnas.
Digipäev lõppes tagasi­sidega, milleks kasutati Mentimeter’it. Tagasiside oli positiivne. Palju elevust tekitasid õpetajate koostatud küsimused, millele vastati Kahoot’i kasutades. Õpilaste meelest olid põnevad digimatk ja fotojaht Käina vahel. Meeleolu tõstis kaunis päikseline hommik ning teadmine, et ees ootab auga välja teenitud kevadvaheaeg.
Aitäh kõigile! Oli tore ja meeldejäävalt nutikas algus!
Urve Pärnamaa
õppealajuhataja

Veel lugemist:

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Digileht

Hiiu Leht 23.veebruaril Transpordiamet esitas aastaid valeandmeid Kärdla kool vajab klaverit Hiidlased panid narvakad hümni laulma Sündinud Eesti riigi sünnipäeval Lugu poolsaare moodi saarest...

Uudised

Hooandjas käima lükatud kampaaniaga soovib Kärdla kool kokku saada 6500 eurot, et soetada uus klaver, mille maksumuseks on 9900 eurot.  Kärdla kooli õpetaja Raili...

Uudised

Hiljuti Transpordiameti poolt välja antud pressiteatest lähtub, nagu oleks Kõpu tuletorni külastatavus aastaga kukkunud 7000 inimese võrra. Peale Hiiu Lehe eelmise nädala artiklit selgus,...