Jälgi meid

UUDISED

Töötasu hüvitise saajate arv suureneb

Töötukassa andmetel sai 20. aprilli seisuga märtsikuu eest Hiiumaal töötasuhüvitist 36 ettevõtet ja 105 töötajat, kellele makstav hüvitis koos kaasnevate maksudega on ligikaudu 73 000 eurot. Nädal tagasi avaldatud andmetega võrreldes on lisandunud seitse tööandjat ja 17 töötajat.
Kõige enam on jätkuvalt taotlejaid majutuse ja toitlustuse valdkonnast – üheksa tööandjat. Vastavalt oli ka hüvitis selles valdkonnas suurim, kattes 45 töötaja tasu kogusummas ligi 31 000 eurot. Nendes numbrites sisalduvad teiste hulgas ka OÜ Mainegrupp andmed, mis olid Hiiumaa taotlejatest kõrgeimad – ettevõte taotles märtsi eest töötasuhüvitist 14 töötajale kogusummas ligi 13 000 eurot.
Kõige enam, 15 tööandjat taotles hüvitist vaid ühele töötajale. Tööandjaid, kes taotlesid hüvitist kahele kuni neljale töötajale, oli 13 ning viiele kuni üheksale töötajale taotles hüvitist seitse ettevõtjat.
Valdkonniti järgnesid majutus- ja toitlustusala tööandjatele ehituse, kaubanduse ning töötleva tööstuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, igaüks esindatud viie ettevõttega. Samas erinesid nende tööandjate taotlused töötajate arvu ja hüvitise kogusumma poolest. Ehitusalal töötajaid oli viisteist ja kogukulu ligi 13 000 eurot, kaubanduses töötajaid seitse ja kogukulu 4 000 eurot ning töötlevas tööstuses kaksteist töötajat ja kogukulu 7 000 eurot.
Kui kõige suurem taotlus ulatus 13 000 euroni, siis kõige väiksem taotlus oli summas 48 eurot. Sellisid taotlusi, mis jäid kogusummas alla 100 euro, esitati Hiiumaal kaks.
Kui võrrelda keskmist hüvitise suurust töötaja kohta, oli see kõrgem suurema töötajate arvuga ettevõtetes. Üle kümne töötajaga ettevõttes oli keskmine hüvitis 669 eurot kuus, ühe töötajaga tööandjate puhul keskmiselt 455 eurot.
Töötasu hüvitise taotlejate arv kogu Eestis tervikuna kasvas eelmise nädala jooksul 1427 taotleja võrra, kes kokku küsisid palgaabi 5105 töötajale. 20. aprilli seisuga on rahuldatud 5452 taotlust 29 778 töötaja töötasu hüvitamiseks kogusummas 24, 6 miljonit eurot.

Veel lugemist: