Connect with us

Uudised

Töö noortega hoiab noorena

Kärolyn Kongi
Aasta noorsoo­töötajaks valitud Henri Reederi sõnul on noored väga hea sihtgrupp, kellega koos töötada – nad on energilised ja vahetud ning hoiavad ka teda ennast noorena.
Kolmapäeval tunnustati Kõrges­saare vaba aja keskuses tegusaid noori, noorsootöötajaid ja valiti aasta noorsootöö sündmus.
Hiiumaa maasekretär maavanema ülesannetes Piret Sedrik märkis, et noorte osakaal Hiiumaal on väike, aga seda suurem on nende kullakaal. Sedrik tõi ka näite noorte arvust Hiiumaal: 1. oktoobri seisuga elas saarel 1871 noort vanuses 2–26 aastat, kümme aastat tagasi oli see arv 2955.
“Teie olete meie tulevik. Kuna noored veedavad suure osa oma ajast noortekeskustes või koos noorsootöötajatega, siis on neil suur osakaal noorte kujunemises,” märkis Sedrik.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand tõdes, et noorsootöö vajalikkus ja olulisus on saare osavaldades ühiselt selge. Rand tõi tunnustamisel näite, kuidas tema Emmaste põhikooli õpilasena seisis selle eest, et noored saaksid oma ruumid ega peaks enam kohalikus bussijaamas aega veetma.
Tuge ja julgustust noortele
Aasta noorsootöötajaks valiti tänavu Henri Reeder. “Töötan noortega, sest see on mulle kogu aeg loomuomane olnud,” ütles Reeder. “Noored on väga hea sihtgrupp, kellega koostööd teha, neil pole eelarvamusi, nad on siirad ja vahetud. Me kõik tahaksime ju olla lõputult noored ja noortega töötades saadki olla igavesti noor.”
Reederi sõnul väärivad noored tuge ja julgustust, et Hiiumaal püsida ja siia oma panus anda.
Hiiumaa noortekogu ANKUR valis Reederi ka aasta noortesõbraks. Aasta sündmuseks valiti Klassi väljakutse 2017. Klassi väljakutse eesmärk oli uudse lähenemisega vähendada ja ennetada koolikiusamist. Selle raames oli klasside fookuses nädala jooksul üks teema, millele noored ise lahendusi otsisid. Väljakutsest võttis osa 4700 õpilast 257 koolist üle Eesti. Hiiumaal olid Klassi väljakutse eestvedajad Iris Vahtra ja Kaie Pranno.
Aasta noortesõbraliku organisatsiooni tunnustuse pälvis Emmaste vaba aja keskus, kuna vaatamata vallavalitsuse vähesele toele ja piiratud inimressursile on see tegus ja silmapaistev asutus.
Üks heategu aastas
Anu Pielberg valiti noorsootöö aasta vabatahtlikuks. Pielberg on 2006. aastast Hiiumaa lastekaitse ühingu taaskäivitaja ning laste õiguste eest seisja. Täna on tema vastutusalaks ühingu poolt pakutav tasuta juriidiline nõustamine lastega peredele.
“Kui iga inimene teeks aasta jooksul kasvõi ühe heateo, annaks see Hiiumaale niipalju juurde,” ütles Pielberg. Tunnustust vastu võttes soovitas ta “ühiskondlikult panustada kõikjal, kus oskate ja suudate aidata”.
Aasta ringijuhi tiitli sai Andres Laanejõe Hiiumaa mudeliklubist. Laanejõe on juba üheksa aastat korraldanud Hiiumaal (mudel)lennupäevi, ta on Kodutütarde ja Noorkotkaste vabatahtlik juht ning viis Hiiumaa noortetiimi Euroopa meistrivõistluste võiduni raketimudelismis.
Johanna Aaslepp Hiiumaa gümnaasiumist pälvis aasta noore tunnustuse. Aaslepp aitab huviringide vedamisel Kärdlas, Laukal ja Emmastes, lööb kaasa võistluste korraldamisel ning võistleb ka ise edukalt nii Eestis kui Euroopas raketimudelismis. Lisaks on ta ka aktiivne Kodutütar, juhiabi ja Hiiumaa valla noortevolikogu liige.
Hiiumaa tublisid noori ja noorsootöötajaid tunnustati kuuendat korda.

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

Uudised

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Tänupeol tunnustasime silmapaistvamaid noori, noortejuhte ning tänasime toetajaid. Tunnustusi jagasime erinevates kategooriates, kuid siinkohal tooks välja kõige kõrgemad tunnustused. Kodutütardele...

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...