Connect with us

Uudised

Toimub arutelu saare turvalisuse üle

Täna toimub maavalitsuse saalis siseturvalisuse arengukava arutelu, millesse lisaks kohapealsetele ametnikele on kaasatud ka kohalik kogukond.
Siseministeeriumi algatatud arengukavast annab esmalt ülevaate Raivo Küüt.
Turvalisuse hetkeseisust, päästevaldkonna, sh merepääste tulevikust, räägivad Kärdla kordoni juht Argo Tali, Hiiumaa päästeosakonna juhataja Hannes Aasma, ettevõtjad Raul Randmaa ja Tiit Asumets ning kohaliku merepäästeseltsi esindaja Martin Kagadze.
Kohale on lubanud tulla ka Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Aare Allik, kes nädala pärast, 1. oktoobrist võtab Talilt üle tema senised tööülesanded ja saab Hiiu maakonna politseijuhiks.
Järgneb arutelu, mille eesmärgiks saada just meie maakonna kohta sisend valmivasse arengukavasse. Arutelust teeb kokkuvõtte ministeeriumi nõunik Eimar Veldre.
Siseturvalisuse arengukava programm “Turvalisemad kogukonnad” keskendub kogukondliku turvalisuse suurendamisele, kogukonnakeskse politseitöö ja pääste arendamisele, kogukondade võrgustamisele ja kaasamisele ning inimeste kaasamisele siseturvalisuse tagamisse, hirmu vähendamisele kuritegevuse ees, inimeste teadlikkuse ja võimekuse tõstmisele ning oskuste kujundamisele ohtude vältimiseks, enese ja teiste abistamiseks õnnetuse või kuriteo korral, ning varavastaste kuritegude vähendamisele ja avaliku korra tagamisele.

Veel lugemist:

Uudised

Eelmisel nädalal Kärdla osavalla vanema kohalt vabastatud Aivar Viidik soovis naasta volikogusse ja osaleda tänasel (neljapäev -toim) volikogu istungil, kuid valimiskomisjon ei taastanud veel...

Uudised

Pioneeripataljon ehitab maikuus toimuva Kevadtormi õppuse käigus Jõeranna küla elanikele silla, mis küla kaks poolt uuesti kokku liidab. Sildade ja teede ehitamine kaitseväe jõududega...

Intervjuu

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas. Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim...

Kultuur

Tüdrukud said esmakordselt tantsusaalis kokku 2008. aastal, kui olid kolme- ja neljaaastased. Koos on tantsitud 16 aastat. Alguses oli rühm muidugi suurem, kuid nagu...