Connect with us

Uudised

Terras: Hiiumaa kui võtmeala vajab kaitset

Harda Roosna
Pühapäevasel infohommikul kaitseliidu Hiiumaa malevkonna staabis jagas infot asjatundlik seltskond reserv­väelasi Saksamaalt.
Pildil (vasakult) on kolonel reservis Mark Aretz, kes on Eesti aukonsul Leipzigis ja ühtlasi KL Hiiumaa malevkonna toetaja­liige. Aretzi ekspertiisi­valdkonnaks on soomusjalavägi. Järgmine on major reservis Philipp von Saldern, kelle eriala soomusluure. Ühtlasi on von Saldern Nammo Defence Germany president.
Tema kõrval seisab mereväekapten reservis Roman Lukas – kohaliku malevkonna pealik alates veebruarist.
Lukase kõrval seisab kolonel­leitnant Konstantin Bellini, kes on Saksa kaitse­atašee Lätis ja Leedus ning kelle ekspertvaldkonnaks on soomusluure.
Kolonelid tegid läbi kaardi­harjutuse ning analüüsisid n-ö vaenlase seisukohalt, kas Hiiumaa võiks neile huvi pakkuda ning kuidas sel juhul saart vallutada. Kaardiharjutuse tulemust esitlesid nad infopäeval osalenud kaitse­liitlastele. Kuulajate seas oli ka Euroopa Parlamendi liige, erusõjaväelane kindral Riho Terras (paremal). Terras ütles Hiiu Lehele, et initsiatiiv kutsuda siia n-ö kõrvaltvaatajad, kes on isikliku kogemusega ja väga hästi välja õpetatud, on hea mõte, et saada teistsugust vaadet, kui me ise ehk harjunud pilguga näeme.
“Mingit uut asja välja ei tulnud – Hiiumaa olulisus Läänemere julgeolekus on ju tegelikult teada,” märkis Terras. Ta rõhutas Hiiumaa kaitseliidu rolli, mille liikmes­kond peaks kasvama ja ongi juba tublisti kasvanud. “Oluline on see, milline on kaitseliidu varustus, milline on juhtimisstruktuur – nende inimeste varustus ja juhtimine, kes seda saart siin kaitsma peavad,” ütles Terras.
Ta viitas, et teemaga peaks tegelema kaitseväe juhataja, tema saab ainult anda kõrval­seisja vaate. Ühtlasi avaldas ta lootust, et ehk annab läbi tehtud kaardiharjutus kohalikule malevapealikule võimaluse minna ning rääkida peastaabis ja kaitseväe juhtkonnaga Hiiumaa teemal edasi.
“Minu hinnangul on Hiiumaa küll võtmeala, sest siit on võimalik kontrollida nii õhu- kui mereruumi üsna hästi, nii et ma arvan, Hiiumaa kaitset on vaja parandada nagu ka kogu Eesti kaitset,” ütles endine kaitseväe juhataja.
Seekordsel infopäeval oli osalejaid 20 inimest, järgmine on planeeritud juunikuu algusesse ja siis tuleb NATOst rääkima kindral Neeme Väli.

HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus määras1 sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmeteks Raido  Randmaa, Omar Jõpiselja, Marko Pruuli, Meelis Pielbergi ja Kadri Tikerpuu. Detsembrist alustavas nõukogus on senise...

Uudised

Ristitee hobusekasvataja- ja rautaja Johannes Mooste (26) hakkas Hiiumaal käima juba kümnendas klassis. Kuni ühel hetkel tundus, et kodu ongi saarel ja pole vaja...

Uudised

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja MTÜ Hiiumaa Ettevõtjate Liidu toel loodud fondi stipendiumi suurus on 300 eurot kuus kuni stipendiaadi õpingute lõpuni. Kolmapäeval toimunud Hiiumaa...