Connect with us

Arutelu

Täidame lüngad Georg Linkovi kirjutatud loos

Eelmises Hiiu Lehes kirjutas Georg Linkov, et IRLi fraktsioon täitis kõik lubadused, kuid VL Üks Hiiumaa mitte ja tema umbusaldamine tuli ootamatult. Kahjuks on Linkovi jutu sees lüngad, mis näitab olukorda vaid ühes valguses. Selguse huvides anname lugejale lisainfot. Järeldused toimunust saab juba igaüks ise teha.

Lugu hakkab peale varem kui IRLi poolt algatatud digitaalselt allkirjastatud lisakokkulepe endiste koalitsioonipartnerite vahel. Rahulolematus Georg Linkovi juhtimise suhtes ei sündinud üle öö, vaid vindus pikka aega. Põhiprobleem oli selles, et vallavanem sekkus jõuliselt koalitsiooni tegevusse ning tema arvamusest erinevate seisukohtade puhul ei suutnud Linkov jääda üksteisest lugupidavaks ja sageli ärritus tugevalt.
2. septembril esitasid VL Üks Hiiumaa fraktsiooni liikmed (v.a Aivi Telvik) IRLi poolele avalduse, milles paluti kaaluda nii vallavanema kui vallavolikogu esimehe tagasiastumist, kuna ühendasutuste ja Lauka kooli teemad on põhjustanud vallas tugeva kriisi.
Paar päeva hiljem kogunes kriisikoosolek ja sõlmiti uus kokkulepe, mida aga, nagu hiljem selgus, ei olnud Linkovil kohe alguses plaanis järgida. Tähelepanelik lugeja ehk märkas, et eelmises Hiiu Lehes väljatoodud kokkuleppel ei olnud Linkovi enda allkirja.Ta on ka ise seda öelnud, et tema ei ole dokumendile alla kirjutanud, põhjendades seda mittekuulumisega koalitsiooni.
Tegelikult sündis kokkulepe vallavanema enda kabinetis, kus Georg Linkov võttis jõuliselt koalitsiooni juhtimise üle (nagu mitmel teisel korral) ja andis teada, et tema soovib vallavanemana jätkata. Pika vaidluse tulemusena sündis kompromiss, kus kõik osapooled pidid võtma vastutuse. Meie eesmärk oli püüda säilitada olemasolev koalitsioon, kuid teha muudatusi juhtimises. Linkovi ametissejäämise hinnaks sai tema lubadus muuta oma juhtimisstiili demokraatlikumaks.
Kuhu kadus üks punkt?
Kokkulepe pandi kirja pressiteatesse, mida said kõik osapooled soovi korral täiendada-muuta. Linkov seda ei teinud ja pressiteade sai avalikuks. Targu tahtis Linkov aga kokkulepet digitaalselt allkirjastatuna ning tagantjärele võib küsida, kas pahatahtlikult või kogemata ei olnud selles enam punkti Linkovi juhtimisstiili muutmisest.
Pärast allkirjastatud dokumendi kättesaamist ei pidanudki Linkov paljuks avalikult ennast taandada vastutuse võtmisest ja lubadusest muuta oma käitumist. Tõestuseks on vallavolikogu 17. septembri ja 1. oktoobri 2015 istungitel vallavanema poolt väljaöeldud sõnad.
Möödunud aasta 17. septembri vallavolikogus, kui Jaanus Valk valiti abivallavanema ametisse, küsis Artur Valk, kuidas kavatseb vallavanem Georg Linkov omavalitsust demokraatlikumalt juhtida, vastas Linkov, et kõige lihtsam on seda küsida pressiteate koostajate käest. Temal sellele küsimusele vastus puudub.
Möödunud aasta 1. oktoobri volikogus küsis Artur Valk uuesti, kas Georg Linkov kavatseb edaspidi juhtida Hiiu vallavalitsust demokraatlikumalt nagu pressiteates öeldud. Kui eelmine kord lükkas Linkov vastamise pressiteate koostajate õlule, siis nüüd oma meeskonnaliikmetele. Linkovi sõnad: “Kõige lihtsam on esitada see küsimus tema meeskonnale ja siis saab teada, milliseid vastuseid nad annavad.”
Seega ei olnud kokkuleppe sisu ja tema ametissejäämise tingimused Linkovile endale kohale jõudnud ja selles valguses ei näinud me enam võimalust samamoodi jätkata.
Kokkulepe muutus kehtetuks
Opositsiooniga eelnevaid läbirääkimisi VL Üks Hiiumaa fraktsioon ei pidanud ja samuti ei olnud me meeleavalduse korraldamise taga. Kasutasime õigust, et iga volikogu liige on oma otsustes vaba ja võib hääletada oma südametunnistuse järgi. Allkirjastatud kokkulepe muutus meie jaoks kehtetuks, sest valla-
juht Georg Linkov ei saanud kuni lõpuni aru, milline on tema poliitiline vastutus.
Väide, et VL Üks Hiiumaal puudus plaan, kuidas valla eluga edasi minna, ei vasta tõele. Esiteks oli meie kindel tahe säilitada endist koalitsiooni IRLiga, kuid muuta Hiiu valla poliitilist kultuuri. Mitmel korral kohtusime IRLi fraktsiooni liikmetega ja soovisime näha, et nad suudaksid vallavanema koha ise mehitada. Paraku nad ei näinud muud võimalust, kui et Linkov peaks jätkama.
Poliitilise kultuuri(tuse) muutmiseks sai tehtud nii mõndagi. Nii sai korraldatud vallavanema avalik konkurss. Meil on hea meel, et ametisse valitud vallavanem Reili Rand on mitmel korral näidanud üles oskust vallarahvast kuulata ja võimekust tuua eri osapooled ühise laua taha.
Teiseks sai Hiiu vald endale arengukava, mille koostamisse panustasid paljud vallakodanikud ja kus ei ole enam ühtegi ideed, mis oleks sündinud avalikkust kaasamata kitsas otsustajate ringis, mis oligi suuresti varasemalt tekkinud kriisi põhjuseks.
Kolmandaks jõudsime mitmete sisuliste debattidega opositsiooni-
liikmetele lähemale ja uues koalitsioonilepingus, mis jäi sõlmimata, kuna volikogu koosseis pidevalt muutus, oli suur ühisosa, mis lõppkokkuvõttes tuleb kasuks Hiiu valla arengule.
Omalt poolt soovime uuele koalitsioonile kainet meelt ja konstruktiivset töömeeleolu volikogu istungitel.

VL Üks Hiiumaa liikmed:
JAANUS VALK
Margit Kagadze
Aili Küttim
Imre Kivi
Jaanus Berkmann

Lisatud 4. septembri 2015 pressiteate täisversioon:

Hiiu Vallavolikogu koalitsioon tunnistab valla
juhtimisel tehtud vigu
Tänasel koalitsiooni nõupidamisel leiti, et Hiiu valla koolivõrgu muudatuste ellukutsumisel tuleb aeg maha võtta ja Lauka Põhikooli direktor Märt Rannast saab tööd jätkata. Järgnevate otsuste tegemisel ollakse avatumad, kaasatakse otsuseid puudutavaid huvirühmi ja seistakse senisest tugevamini Kõrgessaare piirkonna eest.
VL Üks Hiiumaa ettepanekul kaaluti nii vallavolikogu esimehe Jaanus Valgu kui ka vallavanema Georg Linkovi tagasiastumist, kuna allasutuste ühtse juhtimise alla viimiseks kasutatud meetodid on tekitanud kogukonnas vastuseisu.
IRLi ja VL Üks Hiiumaa koalitsioon leppis kokku, et valla elu rahumeelseks edasiminekuks jätkatakse sama koalitsiooniga. Praegune volikogu esimees Jaanus Valk asub täitma abivallavanema kohuseid Kõrgessaares, uueks volikogu esimehe kandidaadiks seatakse üles Margit Kagadze kandidatuur VL Üks Hiiumaast ja vallavanemana jätkab Georg Linkov, kes vallavolikogu otsuste elluviimisel arvestab senisest enam demokraatliku juhtimise põhimõtteid.
VL Üks Hiiumaa ja IRL fraktsioonid töötavad selle nimel, et taastada Hiiu vallas kodurahu.

Aili Küttim,
VL Üks Hiiumaa fraktsiooni esinaine
Annely Veevo,
IRL fraktsiooni esinaine

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Kui veel mõned päevad tagasi arvasid ilmamudelid, et Hiiumaa ja mandri lääneserv jääb suuremast lumesajust puutumata, siis tänaseks on mudelid suhteliselt üksmeelel, et just...

Galerii

Miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 24 raames toimunud avatud laeva üritust külastas rohklt huvilisi kogu saarelt. Lisaks EML Wambola külastamisele sai tutvuda ka erinevatest riikidest pärit...