Connect with us

Krimi

Tagasivaade politseiaastale

Eurobaromeetri küsitluse järgi peab enamik Eesti inimesi peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks töötust ning seejärel tervishoidu ja sotsiaalset kindlustatust. Kuritegevus oli alles seitsmendal-kaheksandal kohal. Eesti turvalisuse arengud tervikuna on olnud positiivsed: elu ja olu on läinud paremaks võrrelduna 2007. aastaga, kui küsitletud inimesed märkisid peamise probleemina riigis just kuritegevust.
Kui mõõta turvalisust Hiiu maakonnas, kasutades arvude keelt, tuleb tunnistada, et registreeritud kuritegude arv on aastaid samal tasemel, püsides suurusjärgus
100 kuritegu aastas. Suht­arvuna elanike arvu kohta on Hiiumaa sarnaselt eelmise aastaga Saaremaa järel madalaima kuritegevusega maakond Eestis.
Kogukond uinunud olekus
Sarnaselt muule Eestile moodustasid Hiiumaal enamuse toimepandud kuritegudest vargused. Politseijaoskond on tegutsenud varguste avastamisel pigem edukalt: me suudame tabada maakonnas iga teise varguse toimepanija. Olen seisukohal, et koostöös kogukonnaga oleme võimelised veelgi enamaks.
Politsei turvalisuse eestkõnelejana tajub aga kogukonnas liialt sageli seisundit, mida võiks nimetada “uinunud olekuks”. Seda iseloomustab hoiak: minuga nagunii midagi ei juhtu ning nii ollakse rahul olemasolevaga. Samas ei teadvustata, et kujutelm turvalisest saarest võib kergesti laguneda kui inimene ise või tema lähikondlane satub kuriteo, näiteks varguse ohvriks.
Kuritegude raskemat, inimesi enam häirivamat, kuid arvuliselt väiksemat alaliiki esindavad maakonnas selline äärmiselt taunitav käitumine nagu kaklused, peksmised – neid oli mullu Hiiumaal 19.
Üldjuhul toimuvad need ööklubide või baaride juures ja toimumiskohaks enamikul puhkudel st 10 korral, Käina alev.
Narkoained jõudsid tänavapilti
Muret tekitavad narkoainete tarbimise arengud. Peamised ained, mida Hiiu maakonna noorem elanikkond, sh lapsed tarvitavad on kanep ja amfetamiin. Mullu esines
30 narkojuhtu, tunamullu 19, aasta varem 10, sellele eelneval aastal 6 ja varem veelgi vähem.
Oma töös tunnetame trendina, et narkoaineid tarvitanud isikud on senise varjatud tarbimise asemel julgenud tulla ka tänavaile, üksikud neist on tabatud juba liikluses sõidukiroolist.
Narkoainete tarvitajate arvu kasv statistikas kajastab osaliselt ka seda, et politsei pöörab sellele kuriteoliigile üha enam tähelepanu ja avastab tarvitajaid järjest enam. Teada on, et sellistest asjadest politseile mitte just sageli teada ei anta – politsei peab need ise avastama.
Esil vägivallajuhtumid peredes
Raskemate kuritegude hulka kuuluvad ka lähisuhtevägivalla juhtumid, mis tavaliselt pannakse toime varjatud keskkonnas: peredes, endiste ja praeguste elukaaslaste vahel. Karistusõiguse eripära tõttu ei menetleta enamikku lähisuhtevägivallajuhtumeid siiski kriminaalasjadena ning nende lahendamisse kaasatakse kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ja ohvriabitöötaja.
Mullu sai kirja 30 politseile teatavaks saanud perevägivalla juhtumit. Aasta varasemaga võrreldes on see jäänud samale tasemel: 2013. aastal teatati 29 juhtumist. Perevägivalla juhtumite puhul on suurenenud nende juhtumite arv, kus pealtnägijateks on olnud lapsed.
Kindlasti on kooselavate inimeste vahel vägivalda rohkem kui sellest teada antakse. Julgustame inimesi senini peredes hoitud saladusega pöörduma politsei, ohvriabi või nõustajate poole.
Üks hukkunu, kuus vigastatut
Mullu juulis juhtus liiklusõnnetus Heltermaa sadamasse viival maanteel, milles hukkus jalakäija. Tasub meelde tuletada, et viimane hukkunutega liiklusõnnetus enne seda toimus Hiiumaal 2011. aastal. Liikluses vigastada sai mullu kuus inimest, mis on sama palju kui aasta varem.
Liiklusõnnetuste ärahoidmiseks oleme liiklusjärelevalves püüdnud eemaldada liiklusest agressiivsema sõidustiiliga ja joobes juhid. Eelmise aasta jooksul tabasime liikluses 83 joobes juhti, mida on varasemast enam. Usun, et maakonna politseipatrullide jõupingutuste ja üldiste hoiakute muutumise tulemusena on liikluskultuur meie maanteedel mandriga võrreldes parem.
Politseiametnike omavaheline tögamine, nagu Hiiumaal tööd ei olekski, jääbki pigem nalja tasemele. Eelpoolt kirjeldatud suundumused ja esile tõstetud arvud on Hiiumaa kogukonna jaoks siiski liialt suured. Näen Hiiumaa kogukonna eduvõimalusena seda, et tegutseme ühiselt korrarikkumiste ärahoidmise ja ennetamise nimel.
Aare Allik
politseikapten

Veel lugemist:

Uudised

Kütusefirma Olerex varem ööpäevaringselt avatud Kärdla tankla sulgeb nüüd uksed juba kell 23, mis tähendab, et süüa sealt öösel enam ei saa.  Kärdla tankla...

Uudised

Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit...

Külalugu

Proovigu vaid keegi öelda, et  Kärdlas asuv Jaburate küla pole küla – nimi teeb kohast koha. Seda kinnitavad tunnustatud jaburoloogid.  Jaburaid on aastate jooksul...

Digileht

Hiiu Leht 12. aprillil Utoopiast pandi kunst pihta Margus Soonlepast arvab naljast ja elust Hiiumaale jääb neli keskkonnavalvurit Jaburate küla jaburad lood Digilehe saab...