Connect with us

Uudised

Suurõppus Orkaan kinnitas – Eesti on kaitstud!

Karri Kaas
Pühapäeva keskpäeval kõlas Endex ehk lõpusignaal ligi tuhatkonnale suurõppusel Orkaan XV osalenud kaitse­liitlasele, kaitseväelasele, politseiametnikule ja teistele koostööpartneritele.
Orkaan on Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne malevat ühendav igaaastane õppus, kus kolm Lääne maakaitseringkonda kuuluvat malevat lihvisid neljas maakonnas allüksuste koostööd. Harjutati maakaitseliste ülesannete täitmist, nagu oma territooriumi kaitset ja koostoimimist erinevate ametkondade ja kohalike elanikega.
“Kaitseliit on kogu riiki kattev turvavaip ehk kaitseliitlased ühiselt kohalikega loovad turvavõrgustiku, mis aitab meid läbi kriisidest,” sõnas Lääne maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Tõnu Miil. “Meie eesmärk on kaitsta ja toetada rahvast nii sõjalise kui ka mittesõjalise ohu korral ja seda saamegi õppusel harjutada ühes politsei, kohalike omavalitsuste ja elanikega.”
Nii harjutaski õppuse raames politsei koostöös Kaitseliiduga Eesti-Läti sisepiiri valvamist olukorras, kus toimub ebaseaduslik sisseränne ning tekib vajadus seda tõkestada. Lisaks Pärnumaal planeeritule, viis politsei objektivalvega seotud protseduure läbi ka Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal.
“Iga õppus annab meile uusi teadmisi, õpime kasutama näiteks uusi tehnilisi võimalusi, arendame operatiiv­juhtimist ning pikaajalist planeerimist. Ka reaalseid tegevusi õues on alati parem läbi mängida õppuse formaadis, sest situatsioonid, mida arendada, tulevad õppuse ajal hästi esile,” rääkis Lääne prefektuuri operatiivstaabi juht Üllar Kütt.
Lisaks harjutas riigikantselei Kaitseliidu õppusel Orkaan Vabariigi Valitsuse toetamist väljaspool Stenbocki maja – evakueerimist ja kriisistaabi protsesse.
“Riigikantselei peab teistele riigiasutustele sarnaselt olema valmis erinevateks kriisideks, sealhulgas sellisteks, mis sunnivad meid töötama väljaspool tavapäraseid harjumusi ja töökeskkonda,” selgitas riigisekretär Taimar Peterkop. “Oluline on võtta aeg, et mõelda läbi võimalikud kriisistsenaariumid ja harjutada nendes käitumist. Ainult nii kasvatame valmisolekukultuuri.”
Nagu kinnitas Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist Jaanus Mehikas, läks Orkaan XV plaanipäraselt. Selgeks ja taaskord kinnitust sai kõige olulisem – Kaitseliit ning tema koostööpartnerid suudavad neile pandud ülesandeid täita. Mis tähendab üht – Eesti on kaitstud!

Jaanus Mehikas
Kaitseliidu Pärnumaa malev

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Uudised

Pressinõukogu arutas Kärdla osavalla vanema Aivar Viidiku kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2023 ilmunud artikli „Arvo Haasma paneb Kärdla muusikakooli juhtimise maha“ peale ja...

Arvamus

Mäletan jutuajamist naabrinaisega eelmise aasta suve lõpus. Tere-tere, kuidas läheb, ei tea, mis see ilm ka toob.  „Ei, niisugust kuiva juunikuud ei mäleta, et...

Taskuhääling

Saatekülalise Eiki Nestoriga tuleb muuhulgas jutuks Kõpu radar, osavallad, pasunapuhumine, Riigikogu peokutse, ühistransport ning see miks ta 30 aastat kodust ära oli.