Jälgi meid

Uudised

Suurim metsafirma peab kolima?

HARDA ROOSNA
Keskkonnaamet tühistas Hiiumaa rahvuspargi ettepanekualal üheksa RMK metsateatist ja pahameel on juba suur – Andrus Ilumets kardab, et metsandusel Hiiumaal on kriips peal.
OÜ HMPK juhataja Andrus Ilumets valmistus peale pikka pausi tööks. Kaks ja pool kuud olid kõik raietööd metsas peatatud. Kallid harvesterid seisid ja liisingut tuli maksta, sest metsas oli 15. aprillist pesitsusrahu. Ettevõte, millel on Riigimetsa majandamise keskusega (RMK) kestvus-leping, koondas pesitsusrahu ajaks ettevõtte töötajad ja maksis neile hüvitist, et nad tööpausi ajal päris rahata poleks. Linnurahu lõppes 30. juunil ja reedel, 1. juuli pidanuks metsas uuesti raietöö algama. Esmaspäeval, 4. juulil aga lõi välk sisse. Hommikul kell 11 võttis Ilumetsaga ühendust lepingupartner RMKst ja teatas, et kuna Hiiumaal enam tööd ei ole, pakutakse osaühingule tööd… Saaremaal.
“RMK tegi ettepaneku viia mehed ja masinad Saaremaale – hakka Saaremaal tööl käima – aga mõnedel metsameestel on Hiiumaal lambad, mõnedel koerad ja mõnedel isegi naised,” ironiseeris
Ilumets. “Ja miks mitte siis juba Saksamaale, seal makstakse kuus korda rohkem.”
Ei, Ilumets ei süüdista lepingupartnerit RMKd, et neil Hiiumaal enam tööd pole. Põhjuseks, miks RMK ettevõttele sellise pakkumise tegi, on tema sõnul keskkonnaministeeriumi korraldus peatada 28 kuuks RMK metsa-teatised Hiiumaal.
Paanika alusetu
“Tint Hiiumaa Rahvuspargi ettepanekult pole veel kuivanud, kui kestvuslepingud ja pikaajaline koostöö Hiiumaa riigimetsas loeti lõppenuks,” kirjutas Ilumets sotsiaal-
meedias.
Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk vastas sotsiaalmeedias vallandunud pahameeletormile, et amet peab hindama metsateatistega kavandatud raiete mõju võimalikele kaitseeesmärkidele ja kaitserežiimile.
“Mis tähendab seda, et antud paanika siin juturingis, et kõik teatised on peatatud, on alusetu – kui raiet planeeritakse näiteks tulevasse piirangu-
vööndisse, kus planeeritud kaitseeeskiri näiteks harvendusraiet lubab, siis keskkonnaamet ei keela seda,” selgitas Etverk. “Kindlasti antud ettepanek ja ülesanne keskkonnaametile mingil määral RMK raieid hakkab piirama, aga kindlasti mitte 100% kõik kinni.”
Peatatud veel pole
Etverk lisas, et keskkonnaamet ei ole seni Hiiumaa rahvuspargi ettepanekualal peatanud mitte ühegi metsateatisekehtivust seoses rahvuspargi moodustamise ettepanekuga.
Eile ütles Etverk, et info kõigi metsateatiste peatamisest ei vasta tõele, küll läheb tühistamisele üheksa RMK metsateatist, mis RMK esitas peale 8. juunit kui ELF esitas rahvuspargi ettepaneku. Amet tühistab kaheksa lageraie teatist ja ühe harvendus-raie teatise.
6. juuli seisuga oli RMK Hiiumaa metskonnas kehtivaid metsateatisi 402 kavandatud raiepindalaga 633 ha, neist rahvuspargi ettepanekualal 288 tükki kogupindalaga 529 ha. Rahvuspargi ettepaneku tõttu on vaja muuta vaid eelnimetatud üheksat metsateatist.
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma kinnitas Hiiu Lehele sama, et korraldust peatada kõik metsateatised RMK Hiiumaa metsamaadel ei ole keskkonnaministeerium andnud.
Ta viitas looduskaitseseaduse § 8 lõige 6, mille kohaselt tuleb keskkonnaametil haldusakti andmisel, mis võib mõjutada ettepanekus nimetatud loodusobjekti seisundit, kaaluda võimalust haldusakti peatamiseks. “Seega vaatab keskkonnaamet üle alates 8. juunist ja hiljem esitatud taotlused ning lähtuvalt selle mõjust kaitseväärtustele kas peatab tegevuse või lubab selle,” lisas Aasma.
Mahud kukuvad
Hiiu Lehele ütles Ilumets, et RMK jaoks kukuvad raie-mahud siiski nii palju, et Hiiumaal enam nende ettevõttele piisavalt tööd pole ja just sellepärast pakutakse neile tööd Saaremaal.
Peasüüdlaseks peab ta Eestimaa Looduse Fondi (ELF), mis tegi ettepaneku Hiiumaa rahvuspargi rajamiseks riigimaadele vanade liigirikaste metsade kaitseks.
“Üks MTÜ võttis ühe majandusharu maha,” ütles Ilumets, kes lisaks metsa ülestöötamisele ostab ka metsamaterjali kokku, peab saeveskit ja küttepuude varumisega tegelevat osaühingut Halupuu. “Hetkel otsime koostööpartneriga lahendust, kuidas olukorrast kergemalt välja tulla,” lisas ta.

Veel lugemist: