Connect with us

Uudised

Suurepsi karjääri asemele kasvab männimets

Maanteeamet Suurepsi kruusakarjääri laiendada ei plaani, peagi suletava karjääri asemele istutati eelmisel nädalal männid.
Eelmisel nädalal istutasid Otepää firma OÜ Ökopesa töötajad Suurepsi karjääris männitaimi. Kokku panid kuus töötajat nelja päevaga ligi 8 hektarile 25 000 kaheaastast männiseemikut, millel väetisega mullapall kaasas ja eelnevalt tehtud ka ulukitõrje.
OÜ Ökopesa, mille tööpõlluks on kogu Eesti, tegi Hiiumaal karjääriuuendust esmakordselt. Ettevõtte töödejuhataja Jaanus Laimets ütles, et metsaistutus on vaid üks valdkondadest, millega nad tegelevad. “Meie haare on suhteliselt lai: tegeleme ka liinide hooldusega, metsaistutusele lisaks ka metsakasvatuse ja lõikamisega, teeme valgustusraideid – ühesõnaga kõike, mis puudutab metsandust,” selgitas Laimets. “Näiteks kevadega pool miljonit puutaime ära istutada ei ole meie jaoks mingi küsimus.”
Karjäär suletakse
Maanteeameti karjääride juhtivinsener Silja Jaska ütles, et amet Suurepsi kruusakarjääri laiendamist ei planeeri. Pärast korrastamist taotleb maanteeamet karjääri korrastatuks tunnistamist ja maavara kaevandamise loa lõpetamist.
Jaska selgitas, et karjäär korrastati tehnoloogiliselt juba kaevandamise käigus ning nüüd tellis maanteeamet lihthankega karjääri bioloogilise korrastamise ehk metsaistutuse. Maksis see töö kokku 10 000 eurot.
Jaska ütles, et korrastatud alal on mootorsõidukitega sõitmine keelatud. Praegu on karjääris näha autode rallitamise jälgi, enam seda seal teha ei tohi – muidu männi­taimed hävivad. Alad, kuhu taimed istutati, on tähistatud kividele pritsitud punaoranžide värvitriipudega, samuti on nüüd karjääri teeotsal üleval keelusilt, et võõrastel sinna asja ei ole.
Suurepsi karjääris on kaevandatud alates 2008. aastast ning kaevandamisluba kehtib kuni 2017. a juulini. Karjääri teenindusmaa pindala on ligi 11 ha, millest kaevandamisele kuulus ligi 10 ha. Kaevandamistöid karjääris on teinud OÜ Hiiu Teed. Vastavalt maapõueseadusele peab loa omanik korrastama kaevandamisega rikutud ala loa kehtivusajal.
Suurepsi kruusakarjääri korrastatud ala kasutatakse edaspidi maatulundusmaana, kus kasvab mets, 0,22 ha jääb transpordimaaks ja 2,60 ha
tööstusmaaks, kuhu rajatakse laoplats, millele saab ladustada piirkonna teede ehitamiseks ja remondiks kasutatavaid materjale.
Lao ja korrastatava ala lähiümbruse teenindamiseks moodustatakse praegu karjääri läbiva lääne-idasuunalise ajutise tee jaoks eraldiseisev katastriüksus, mille sihtotstarve transpordimaa.

Veel lugemist:

Uudised

Maa-amet teatas äsja, et Eesti sai sünnipäeva eel 95 saare võrra rikkamaks. Ka Hiiumaa ümbrusesse on lisandunud kümmekond väikest saarekest, laidu – näiteks Hagaste...

sport

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul. Mister Tondiga sõitis kõrbes...

Digileht

Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks. Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa...

Digileht

Hiiu Leht 27.veebruaril Kassari ei saanud saareks tagasi Kaks hobust jäid auto alla Kaheksa kirja Eestile Hiiumaal vaid 5 Venemaa kodanikku