Connect with us

Uudised

Sotsiaalse innovatsioon konkurss

Igasugune sotsiaalne muutus ja ühiskonna parandamine algab probleemi märkamisest ja hoolivustundest, mis ajendab sellele lahendusi otsima.
Kiiresti arenevas ja muutuvas ühiskonnas on selle murekohtadega tegelemine muutunud keerulisemaks. Lahendust vajavad probleemid läbivad sageli üksikisiku tasandit, avalikku ja erasektorit ning riigipiire. Seetõttu on nende puhul erinevad poliitilised meetmed ja lahendused ettevõtluses sageli väheedukad.
Olemasolevad struktuurid ei ole enam piisavalt efektiivsed näiteks keskkonnasaaste, puuetega inimeste tööhõive või kvaliteetse hariduse kättesaadavusega tegelemisel. Taoliste valdkondi läbivate ja muutlike probleemide lahendamises nähakse võtit sotsiaalses innovatsioonis.
Lihtsa ja levinud definitsiooni järgi on sotsiaalne innovatsioon uudne ja varasemast paremini toimiv lahendus – olgu selleks siis toode, teenus või protsess – mõnele ühiskondlikule või sotsiaalsele probleemile.
Efektiivsus seisneb peaasjalikult lahenduste väljatöötamises koos abivajajatega, mitte nende eest või nende jaoks. Seega enne, kui hakatakse midagi korda saatma, veendutakse põhjalikult idee vastavuses tegelikele ühiskondlikele vajadustele. Taoline kaalutletus tagab ka lahenduse pikaajalisema mõju ja kestvuse.
Sotsiaalse innovatsiooni vedurina nähakse ettevõtluse kõrval vabaühendusi oma abivajajast lähtuva mõtlemise, parema suutlikkusega töötada ühendades erinevaid sektoreid ja kohanedes muutustega kiiremini. Valdkonnaülene tegutsemisvõime aitab kaasa paremale koostööle ja ideedevahetusele.
Tihti on nii, et avalikus sektoris või ettevõtluses on mingi hea lahendus välja mõeldud, kuid teised sellest eriti midagi ei tea või siis ei nähta selle parimaid rakendusvõimalusi. Sotsiaalse innovatsiooni uudsus ei seisne millegi nullist väljamõtlemises, vaid tihti varemtehtu rakendamises uuel viisil ja uues kontekstis.
Üks viimase aja maailma kuulsamaid sotsiaalseid innovatsioone on mikrolaenud Indias vaesuses elavatele naistele. Iseenesest ei olnud ju väikelaenud mingi uus nähtus, kuid krediidi suuruse ja teenuse täpne kohandamine abivajajate jaoks muutis selle erakordselt efektiivseks aitamaks naisi tagasi ühiskonnaellu.
Eesti näitena ei ole MTÜ Abikäsi pakutav erivajadustega inimeste tööhõive suurendamise teenus midagi täiesti uut. Riigi poolt on varemgi erivajadustega inimeste tööturuks ettevalmistamisega tegeletud, kuid MTÜ Abikäsi innovaatilisus seisneb abivajajakeskses lähenemises ja koostöös ettevõtjatega. Nad mitte lihtsalt ei õpeta midagi selgeks jättes abivajaja üksi ja passiivselt ettevõtjatepoolset huvi ootama, vaid üritavad teadlikult parandada puuetega inimeste mainet tööturul ja tehes kindlaks, et programmis osalejad saavad mingil erialal vajaliku kompetentsi.
Viimastel aastatel on sotsiaalse innovatsiooni edendamine muutunud järjest tähtsamaks. See on tõusnud üheks Euroopa Liidu prioriteediks ja Euroopa Komisjonis tegeletakse sellega mitmel tasandil.
Sotsiaalse innovatsiooni populariseerimiseks on vabaühendusi toetav SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kodanikualgatusi arendav Heateo Sihtasutus avanud sotsiaalse innovatsiooni konkursi, mille taotluste esitamise tähtaeg on 16. oktoobril kell 15.
Konkursile on vabaühendused oodatud pakkuma uudseid ideid meid ümbritsevate probleemide lahendamiseks.
Parima idee pakkujat ootab korralik toetus mõtete elluviimiseks ja ühiskonna muutmiseks. Lisainfot selle kohta: www.kysk.ee/sotsiaalneinnovatsioon.

KÜSK

Veel lugemist:

Ahto ilmajutud

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal. Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele...

Uudised

Rahvastikuregistrisse kantud Hiiumaa laste nimed kordavad üleriiklikke nimetrende ühe erandiga, milleks on lemmikuim poisinimi Mattias. Poisinimi Mattias, mida viimase viie aasta jooksul Hiiumaal lastele...

Uudised

Kaks Kärdla perearsti, doktor Meeli Paesüld (66) ja doktor Lia Prigoda (67) loobuvad praksisest 1. juunil 2023. Perearstil tuleb nimistust loobumisest kuus kuud ette...

Persoon

Kai Kallas (34) töötab Kärdla sadama kail Tareste lahe kaldal. Tema juurde kontorisse pääseb väikesest valgest uksest Yacht Service’i ellingu valges seinas, mida peaaegu...