Connect with us

Uudised

Sotsiaalkeskuse ehitus algab

repro
Tuleval aastal algab kauaoodatud sotsiaalkeskuse ehitus – esimese etapi tööd said rahastuse 638 000 eurot, millele Hiiumaa vald lisab 300 000 eurot.
Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et loodav teenusüksus ja samale kinnistule plaanitav sotsiaalkeskuse uus hoone on Hiiumaa jaoks prioriteetne arendusobjekt, mille loomiseks on ette­valmistusi tehtud juba aastaid.
Ainuüksi Kärdla linna ja Eesti riigi vaidlus Pargi tn 3 asuva kinnistu, kuhu keskus kerkib, omandiõiguse üle kestis 22 aastat ja lahenes alles aastal 2014.
“Mul on hea meel, et aastatepikkune töö sotsiaal­keskuse rajamiseks Kärdlasse on saanud olulise sammu edasi,” ütles Rand. “Selle uudise valguses ei saa aga töö otsa: jätkame põhihoone kontseptsiooni ülevaatamise ja rahastusallikate leidmisega.”
Põhihoonesse on planeeritud eakate pansionaat, päeva­keskus ja tegevus­ruumid.
Teisel katsel edukas
Tegemist oli teistkordse katsega saada riigilt tuge sotsiaalkeskuse rajamiseks. Hiiu vald osales esimeses taotlusvoorus augustis 2016, teise vooru esitatud taotlust täiendati ja see oli edukas.
Projekti toel rajatakse Kärdlasse aadressile Pargi 3 kahekordne hoone erihoole­kandeteenuste jaoks: esimesel korrusel pakutakse kogukonnas elamise teenust kümnele ja teisel korrusel ööpäevaringset erihooldusteenust kümnele inimesele.
Hiiu valla sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja ütles, et sellega luuakse kümme uut töökohta ja Hiiumaal avanevad uued teenused, mida varem pole saarel olnud.
Mõlemad teenused on mõeldud raske, sügava või püsiva kuluga psüühika­häirega inimestele.
Kogukonnas elamise teenus on mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele, kelle paremaks toimetulekuks, töö- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on loodud sobiv peresarnane elukorraldus koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut ühistes majapidamisega seotud ja muudes igapäeva­seid oskusi arendavates tegevustes.
Ööpäevaringne erihooldusteenus on mõeldud psüühiliste erivajadustega inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Selle teenuse saajad saavad esma­kordselt Hiiumaal võimaluse elada erivajadustega toimetulekuks kohandatud keskkonnas, kus neid abistab koolitatud personal.
Kuna seni pole selliseid võimalusi Hiiumaal pakutud, on potentsiaalsete klientide lähedaste ja perede hoolduskoormus suur. Osa teenusesaajaid elab Mandri-Eesti sotsiaalhoolekandeasutustes, mistõttu pereliikmed peavad tihti reisima, et oma lähedasi külastada. Hoone valmimisel paraneb ka teenusesaajate lähedaste olukord, neil tekkib töötamise võimalus, vaba aega oma huvidega tegelemiseks ja puhkamiseks.
Kümne ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuskoha loomine võimaldab mandrilt tagasi tuua seal erihooldusteenusel olevad kliendid ning tagada praegu kodudes elavatele ööpäevaringse erihooldusvajadusega inimestele võimalused saada professionaalset abi ja kliendi erivajadustele kohandatud elutingimusi, säilitades seejuures lähedase kontakti pereliikmetega.
Kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihooldusteenuse saajatele tagatakse võimalus jätkata  töötegevusi, et tagada nende päevadele sisu.
Hiiumaal saab praegu erihoolekandeteenuseid 42 klienti. Pakutakse igapäeva­elu toetamise, töötamise toetamise ja toetatud elamise teenust.
Hiiumaa vallavalitsuse projekt “Ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogu­konnas elamise teenuse loomine Hiiumaal” sai Euroopa sotsiaalfondi toetuse 638 000 eurot, millele lisandub valla omaosalus 300 000 eurot. Tänavu alustatakse projekteerimisega, ehitustööd algavad 2019.

Veel lugemist:

Uudised

Mitu kuud Kärdla sadamas kirgi kütnud moodulhotellid teisaldati eile. SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Kai Kallas ütles kolmapäeva päeval, et õhtuks on need sadamast...

Uudised

Kärdla ja Palade kooli õpilased näitasid kõigis kolmes üle maailma tehtavas ainetestis kõrget taset, loodusteaduste testis aga ületasid teadmistega isegi maailma tipus olevaid Singapuri...

Digileht

Hiiu Leht 8.detsembril Arvamus: kas monument valmib veel 93 aastat? Kaitseliidu auto sattus raskesse õnnetusse Hiiumaa tulevik on väiketootjate nägu Tee ise: Jõulupärg muutub...

Uudised

Kaks kaitseliitlast viidi Hiiumaalt Tallinna haiglasse pärast õppuse Orkaan käigus autoga kraavi sõitmist.